THÔNG BÁO SỐ 10 CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM KHOÁ VI

0
284

Ngày 26/10/2012, Thường trực Hội đồng Toàn quốc họ Phạm Việt Nam đã họp bàn việc triệu tập Hội nghị lần thứ 3 Hội đồng Toàn quốc Khoá VI (mở rộng) tại Hải Phòng vào ngày 29/12/2012 nhằm đánh giá việc họ đã làm năm 2012, đề ra những việc lớn sẽ tổ chức thực hiện trong năm 2013 và điều chỉnh, bổ sung nhân sự Hội đồng Toàn quốc Khoá VI. Thường trực Hội đồng Toàn quốc hoan nghênh Hội đồng họ Phạm thành phố Hải Phòng đã nhận đăng cai Hội nghị. Thường trực HĐTQ đã thống nhất nội dung Hội nghị và bàn bạc phân công việc chuẩn bị cho Hội nghị.

 I. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

          1.Báo cáo của Thường trực Hội đồng toàn quốc:

Đánh giá kết quả hoạt động việc họ năm 2012, Thường trực HĐTQ nhận thấy hoạt động việc họ có bước phát triển vượt bậc theo quy chế mới của Hội đồng họ Phạm ViệtNam. Việc chuyển từ Ban Liên lạc thành Hội đồng không phải chỉ là đổi tên mà là sự thay đổi về chất trong tổ chức và hoạt động việc họ. Mô hình tổ chức theo hệ thống ngành dọc 5 cấp đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống, thể hiện rõ nét trong việc phát triển tổ chức rất nhanh, hàng loạt Hội đồng cấp tỉnh, cấp huyện mới được thành lập hoặc củng cố. Hội đồng họ Phạm các cấp có nhiều hoạt động sôi nổi hướng về cội nguồn cũng như khuyến học, khuyến tài. Các Ban Chuyên trách của các Hội đồng được củng cố và hoạt động có hiệu quả. Hai tờ báo của HĐTQ có nhiều tiến bộ cả về nội dung và hình thức, phản ánh được hoạt động đa dạng, sôi nổi của họ Phạm cả nước. Ngày giỗ Thượng Thuỷ tổ kết hợp gặp gỡ đại biểu họ Phạm cả nước được tổ chức trọng thể với trên 1400 người từ 14 tỉnh thành về dự vẫn bảo đảm chu đáo, nề nếp là nhờ sự tổ chức chặt chẽ của các Hội đồng từ cơ sở đến toàn quốc….

Về nội dung hoạt động năm 2013, Thường trực HĐTQ xác định hoạt động trọng tâm là khuyến học, khuyến tài. HĐTQ sẽ tổ chức Lễ Vinh danh nhân tài, khuyến học, trao học bổng và trợ giúp khó khăn cho các đối tượng theo quy chế Quỹ Tấm lòng vàng họ Phạm VN vào tháng 4/2013. Các Hội đồng địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài theo phân cấp. Hội đồng toàn quốc sẽ in sẵn mẫu giấy Biểu dương của Hội đồng họ Phạm VN giao cho các Hội đồng địa phương xem xét, tuỳ theo thành tích của các cháu học sinh thuộc phạm vi của mình để tổ chức khen thưởng xứng đáng. HĐTQ cũng in săn mẫu giấy Ghi công để các Hội đông địa phương xem xét trao cho các ông bà có nhiều đóng góp cho việc họ.

Các mặt hoạt động khác đều đẩy mạnh như thông tin, tư liệu, kết nối dòng họ, phát triển đi đôi với củng cố tổ chức, hướng về cội nguồn… Ngày giỗ Thượng thuỷ tổ năm 2013 tiếp tục tổ chức trọng thể kết hợp gặp gỡ đại diện bà con họ Phạm cả nước.

Nhân rộng mô hình “Tuổi trẻ Họ Phạm” hiện đang hoạt động ở TP Hồ Chí Minh ra cẩ nước để thu hút lực lượng trẻ vào việc họ tiến tới thành lập “CLB Tuổi trẻ Họ Phạm” tương đương CLB Doanh nhân Họ Phạm.

          2. Tham luận của đại diện các Hội đồng địa phương

Hội nghị sẽ nghe một số đại diện Hội đồng cấp tỉnh, thành, Hội đồng cấp quận, huyện, Hội đồng cấp xã, phường và Hội đồng gia tộc trình bày hoạt động và kinh nghiệm của địa phương mình để làm rõ hơn Báo cáo của Thường trực HĐTQ và giao lưu học hỏi lẫn nhau. Đề nghị các Hội đồng Họ Phạm sau đây chuẩn bị báo cáo:

– HĐ cấp tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Quảng Nam – Đà Nẵng, Kinh Bắc, Quảng Ngãi, Thái Bình, HĐ dòng họ Phạm Đạo Soạn…

– HĐ cấp quận, huyện, tp. thuộc tỉnh: Hà Giang, Hòa Bình, Uông Bí, Xuân Trường (Nam Định), Vũ Thư (Thái Bình), Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh)….

– HĐ cấp xã, phường: xà Phù Lãng (Bắc Ninh), phường Trung Tự (Hà Nội) …

– HĐ gia tộc: họ Phạm Đình (Khinh Dao, Hải Phòng), họ Phạm Danh (Dương Xá Hà Nội), họ Phạm Vũ (Đôn Thư, Hà Nội), họ Phạm Văn Viết (Vĩnh Phúc)…

          3. Điều chỉnh, bổ sung nhân sự HĐTQ khoá VI

Căn cứ tình hình thực tế, Hội nghị sẽ để một số Uỷ viên thôi  tham gia HĐTQ vì các lý do khác nhau, đồng thời bổ sung một số Uỷ viên mới có nhiệt tình, có năng lực và có điều kiện hoạt động việc họ.

 II. MỘT SỐ CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ HỘI NGHỊ

          1.Hoàn chỉnh các tài liệu phát hành trong Hội nghị

– Báo cáo của Thường trực HĐTQ và các Tham luận của các địa phương phải gửi đến TTK HĐTQ trước ngày 15/12/2012 qua e-mail [email protected].

– Ban khuyến học khuyến tài HĐTQ tổng hợp danh sách các cá nhân ( thống kê có được đến tháng 12/2012) dự kiến Vinh danh nhân tài, trao giải thưởng khuyến học, trao học bổng, trợ cấp khó khăn theo Quy chế Quỹ Tấm lòng vàng họ Phạm VN để các địa phương bổ sung, cung cấp địa chỉ liên hệ…

– Hoàn thành biên soạn và in Tập 1 bộ sách “Họ Phạm trong cộng đồng dân Việt”,  các mẫu giấy Biểu dương khuyến học, giấy Ghi công việc họ và các tài liệu khác để phát hành trong Hội nghị. Các địa phương chủ động dự trù số lượng sách, các mẫu giấy Biểu dương, Ghi công và các tài liệu khác cần sử dụng,  nhận  và thanh toán tiền tại Hội nghị.

          2. Điều chỉnh, bổ sung nhân sự HĐTQ khoá VI

Các đìạ phương căn cứ tình hình cụ thể của mình đề xuất người thôi tham gia và người mới bổ sung vào HĐTQ, gửi danh sách về TTK HĐTQ trước ngày 30/11/2012 theo địa chỉ e-mail nói trên.

          3. Công tác tổ chức Hội nghị

– HĐ họ Phạm Hải Phòng phối hợp với Thường trực HĐTQ tổ chức 2 cuộc họp cùng ngày: Buổi sáng là cuộc gặp mặt đại biểu họ Phạm toàn thành phố Hải Phòng, có mời đại diện HĐTQ và HĐ họ Phạm các địa phương đến dự. Buổi chiều (từ 13g30 đến 16g30) là Hội nghị lần thứ 3 HĐTQ khoá VI (mở rộng) bao gồm các vị là uỷ viên HĐTQ hoặc dự kiến sẽ bổ sung vào HĐTQ, đại biểu các HĐ họ Phạm địa phương tham dự.

– Đoàn đại biểu từ Hà Nội bao gồm các Uỷ viên HĐTQ sống ở Hà Nội và các vị lãnh đạo HĐ họ Phạm tp. Hà Nội, các vị lãnh đạo HĐ Dòng họ Phạm Đạo Soạn, các vị là Uỷ viên HĐTQ hoặc dự kiến sẽ bổ sung vào HĐTQ (đi 1-2 xe chung)

– Đoàn đại biểu các địa phương bao gồm các vị lãnh đạo HĐ địa phương, các vị là Uỷ viên HĐTQ hoặc dự kiến sẽ bổ sung vào HĐTQ sống tại địa phương (địa phương tự lo phương tiện và trực tiếp hợp đồng với HĐ họ Phạm Hải Phòng).

– Các Ban chuyên trách cùa HĐTQ cần tranh thủ dịp có mặt đông đủ các thành viên của Ban ở các địa phương về dự Hội nghị để họp mặt các Ban bàn bạc nhằm cùng nhau thực hiện các công việc theo chức trách được phân công.

Đây là lần đầu tiên tổ chức Hội nghị HĐTQ tại một địa phương đăng cai. Đề nghị HĐHP các cấp, các tổ chức và cá nhân được phân công nhiệm vụ cụ thể cần tập trung hoàn thành tốt công việc chuẩn bị để Hội nghị thành công tốt đẹp; đồng thời rút kinh nghiệm tổ chức Hội nghị HĐTQ trong các năm sau tại các đia phương sẽ đăng cai tiếp theo.

T/m Thường trực HĐTQ

Chủ tịch HĐ

Phạm Đạo

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here