THÀNH LẬP BAN LIÊN LẠC HỌ PHẠM TỈNH BÌNH ĐỊNH

0
871

Thứ năm, 18 Tháng 11 2010 13:13 Phạm Nhuệ

ĐẠI HỘI LẦN THỨ I BAN LIÊN LẠC DÒNG HỌ PHẠM
TỈNH BÌNH ĐỊNH (2010 – 2015)

Ngày 14/11/2010, tại Trung tâm thành phố Quy Nhơn, diễn ra Đại hội thành lập Ban Liên lạc dòng họ Phạm tỉnh Bình Định lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015 và thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân họ Phạm tỉnh Bình Định (G100+5) (G100 có nghĩa là khoảng trên 100 doanh nhân họ Phạm tỉnh Bình Định, cộng 5 doanh nhân ngoài họ phạm tham gia. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Bác sĩ Phạm Văn Căn, Phó Tổng thư ký Ban liên lạc họ Phạm Việt Nam khóa VI phụ trách phía Nam kiêm Trưởng ban liên lạc họ Phạm thành phố Hồ Chí Minh.

 

Hơn 80 đại biểu đại diện cho các Hội đồng gia tộc, các chi phái họ Phạm trong toàn tỉnh và gần 30 doanh nhân họ Phạm đã về dự. Đại hội tập trung thảo luận dự thảo Quy chế hoạt động của Ban liên lạc dòng họ Phạm tỉnh Bình Định, thảo luận Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ Doanh nhân họ Phạm tỉnh Bình Định, thảo luận về nhiệm vụ hoạt động việc họ trong thời gian tới. Đại hội đã bầu Ban Liên lạc dòng họ Phạm tỉnh Bình Định gồm 11 thành viên, do ông Phạm Chí Công làm Trưởng ban.

Về lâu dài, sau khi thành lập được Ban liên lạc dòng họ Phạm các huyện, thành phố sẽ củng cố Ban Liên lạc cấp tỉnh đủ mạnh theo hướng đại diện Ban Liên lạc cấp huyện làm thành viên Ban Liên lạc cấp tỉnh. Đại hội cũng nhất trí bầu ra Ban liên lạc Câu lạc bộ Doanh nhân họ Phạm tỉnh Bình Định gồm 9 thành viên.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Văn Căn, Phó Tổng thư ký Ban Liên lạc dòng họ Phạm Việt Nam bày tỏ sự vui mừng, xúc động khi được tham dự Đại hội này. Ông cảm thông, chia xẻ những khó khăn bước đầu trong quá trình vận động thành lập Ban liên lạc cấp tỉnh và các huyện, thành phố, ông mong rằng trong tương lai Ban Liên lạc họ Phạm tỉnh Bình Định sẽ đoàn kết, chăm lo việc họ nhiều hơn nữa để làm sao hầu hết các gia đình họ Phạm và con em của họ đều là thành viên của Ban Liên lạc họ Phạm tỉnh Bình Định trong đại gia đình họ Phạm Việt Nam,.. Hoạt động việc họ từng bước trở thành nhu cầu tinh thần của mọi người trong cộng đồng họ Phạm và trong toàn xã hội,…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here