RÈN LUYỆN ĐỨC TÀI

0
337


 

Ngàn xưa uống nước nhớ nguồn

Họ Phạm con cháu quây quần hôm nay

Phạm Tu Thủy tổ còn đây

Nhang hoa thành kính tỏ bày tâm linh

*

                                                 Cầu xin Tiên Tổ chứng minh

                               Cho con cháu được hiển vinh học đường

          Luyện tài rèn đức vẹn tròn

Khó khăn quyết vượt tu gom học hành

*

Mai ngày công toại danh thành

Mẹ cha rạng rỡ họ hàng hân hoan

Khuyến tài khuyến học thưởng ban

Con cháu họ Phạm tiến đàng công danh

*

Thơm hoa xanh lá tươi cành

Nhớ ơn Tiên Tổ đã dành phần cho

Tiến thân lập nghiệp chung lo

Làm cho nước mạnh, làm cho dân giàu.

 

Nhân ngày Giỗ Tổ Phạm Tu-20 tháng Bảy Nhâm Thìn

Phạm Văn Huân

Lưu Xá, Đức Giang, Hoài  Đức

Hà Nội

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here