Một số hình ảnh buổi Lễ hội Ngày giỗ Thủy tổ họ Phạm Đô hồ Đại vương Phạm Tu 20.7 âm lịch

0
137

Leave a Reply