THƯ MỜI THAM DỰ LỄ GIỖ TTT PHẠM TU 2019

0
2204

Thông báo của H ĐHP thành phố Hà Nội
Về viêc tổ chức ngày giỗ thương thủy tổ họ phạm Việt Nam 20-7 năm kỷ hợi (2019)
Căn cứ vào thông báo của H ĐHP Toàn Quốc về viêc giỗ tổ năm nay vào ngày 20 – 7 Hôi đồng họ phạm thành phố HN thông báo tới các ông chủ tịch H Đ các quận, huyện, các hôi đồng gia tôc, Câu lạc bộ con gái con dâu họ phạm các quận huyện, Câu lạc bộ Quần vợt họ phạm Hà Nội, Bà con họ phạm trong toàn thành phố tổ chức về dự lễ đươc đông đủ trang trọng. Các đoàn về dự lễ giỗ đăng ký trước ngày 18-7 với ông phó Chủ tịch kiêm tổng thư ký H ĐHP TP Phạm Văn Truyền DT:0976229634 về số lượng người tham dự để tổng hợp báo cáo và nộp tiền cho ban lễ tân của toàn quốc. Tiền thụ lộc đóng 70 nghìn đồng một xuất.
Vậy H ĐHP TP trân trọng thông báo và đón mời.
TM. H ĐHP TP HÀ NỘI
Phạm Quang Đạt

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here