Hoạt động của Họ Phạm TP Hòa Bình năm 2010

0
1058

Khái quát chung
Ban Liên lạc Họ Phạm TP Hòa Bình được thành lập ngày 21/6/2009, buổi đầu có 31 họ viên sáng lập, đến 31/12/2010 dòng tộc Họ Phạm TP Hòa Bình đã có 80 họ viên (trong đó có 39 nam, 41 nữ) được phân thành 4 chi (theo địa bàn thường trú của họ viên) gồm: chi Phương Lâm, chi Đồng Tiến, chi Chăm Mát và chi Bờ trái Sông Dà, mỗi chi đều có chi trưởng để đôn đốc thực hiện quy ước hoạt động của Họ Phạm TP Hòa Bình.

Họ viên cao tuổi nhất là ông Phạm Văn Ninh 87 tuổi (cố vấn Thường trực BLL, Trưởng ban vận động thành lập Họ Phạm TP Hòa Bình; ít tuổi nhất là 25 tuổi. Tuổi đời bình quân trên 30 tuổi.

Những việc đã làm được từ khi thành lập

 

Bước đầu Ban vận động đã tìm hiểu cội nguồn của dòng tộc Họ Phạm Việt Nam thông qua Ban Thư ký của BLL Họ Phạm Việt Nam ở Hà Nội và dựa vào những người họ Phạm (các tỉnh thành) đang sống và làm việc trong địa bàn TP Hoà Bình. tập hợp được những người tâm huyết vào Ban Liên lạc và tổ chức được buổi họp mặt ra mắt và cũng là thời điểm đáng ghi nhận thành lập Họ Phạm TP Hòa Bình với 31 họ viên vào ngày 29 tháng 6 năm 2009.

Cũng ngày thành lập này, Họ Phạm TP Hòa Bình đã xây dựng được quy ước tổ chức hoạt động của dòng tộc Họ Phạm TP Hòa Bình với 6 nội dung cơ bản khá chi tiết làm chuẩn mực cho mọi hoạt động để phát triển Họ Phạm TP Hòa Bình , bước đầu cũng là chuẩn mực để tất cả họ viên cùng phấn đấu giữ gìn danh giá họ tộc, góp phần cùng các tổ chức đoàn thể khác dưới sự lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện mục tiêu: dân giầu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

BLL đã cử được 07 họ viên có tâm huyết làm nhiệm vụ Thường trực và đội ngũ cố vấn bao gồm các vị cao niên là những cây cao bóng cả dầy dạn kinh nghiệm trong công tác họ và giầu tính nhân văn trong duy trì phát triển gia phả Họ Phạm Việt Nam nói chung, Họ Phạm TP Hòa Bình nói riêng. đặc biệt là chúng ta đã đóng góp xây dựng Quỹ họ và phí họ (theo Quy ước) và vận động cá nhân-tập thể tài trợ từng bước làm cho Quỹ họ giầu thêm, tạo điều kiện cho Thường trực BLL thực thi nhiệm vụ mà BLL đã giao phó.

Trong năm, đã thực hiện tốt Quy ước tổ chức và hoạt động của Họ Phạm trong việc thăm hỏi họ viên ốm đau, trong “hiếu, hỷ” bảo đảm đúng đủ và kịp thời góp phần động viên họ viên và gia đình họ viên trong “chia vui, xẻ buồn” làm cho “Quy ước” của Họ Phạm TP Hòa Bình từng bước đi vào cuộc sống.

Họ Phạm TP Hòa Bình đã tham gia vào hoạt động chung của Họ Phạm cả nước, mà nổi bật là hai việc của năm 2010 là:

– Thực hiện Thông báo số 7 ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Thường trực BLL Họ Phạm Việt Nam về vận động “cung tiến tịnh tài” để hoàn chỉnh bộ hoành phi câu đối Đền thờ Thượng Thủy Tổ Phạm Tu. Họ Phạm TP Hòa Bình đã cung tiến được 5.250.000đ. trong đó: trích quỹ họ 2.000.000 đồng; còn lại là cá nhân họ viên cung tiến gồm: chi Đồng Tiến 2.100.000đ, chi Phương Lâm 850.000đ, chi Chăm Mát 200.000đ, chi Bờ trái Sông Đà 100.000đ.

– Tham dự buổi họp mặt Họ Phạm Việt Nam lần thứ XIII tại TP Ninh Bình do BLL Họ Phạm Ninh Bình đăng cai, Họ Phạm TP Hòa Bình đã cử 16 họ viên trong Thường trực và họ viên ở các chi tham gia với tinh thần xây dựng và trọng thị đậm đà bản sắc họ tộc, tạo dấu ấn tốt đẹp với BLL Họ Phạm các địa phương cả nước.

Thường trực BLL Họ Phạm TP Hòa Bình làm việc thực sự ‘tâm huyết”, hiểu và nắm chắc “Quy ước” để tuyên truyền vận động phát triển họ viên, thực hiện tốt định kỳ họp mỗi quý (ba tháng) một lần để động viên những việc làm tốt, khắc phục những việc làm chưa tốt của từng thành viên trong thường trực và các trưởng chi trong thực hiện quyền hạn chức năng của mình với họ viên, tạo niềm tin của họ viên với người đứng đầu các chi và với Thường trực Họ Phạm TP Hòa Bình .

Tuy nhiên trong Thường trực cũng còn một số họ viên do mặt này, mặt khác hoạt động và thực hiện Quy ước họ tộc còn hạn chế cần được khắc phục trong năm 2011 để các chi trong dòng tộc hoạt động tốt hơn, thu hút được nhiều họ viên tự nguyện tham gia hơn.

Thực hiện Quy ước của Họ Phạm TP Hòa Bình, tại phiên họp Thường trực BLL ngày 8/1/2011 đã rà soát và nhất trí cao về:

– Mừng thọ 3 họ viên “cao niên” vào dịp họp mặt Họ Phạm năm 2010, trong đó có 2 vị tuổi 75 và 1 vị tuổi 70.
– Tuyên dương 3 con của họ viên tham dự kỳ thi các môn chuyên đạt giải cấp tỉnh.

Phương hướng hoạt động năm 2011
Trong năm 2011 Họ Phạm TP Hòa Bình tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm sau:

1/ Tiếp tục tuyên truyền phát triển họ viên (theo tinh thần nội dung Quy ước của Họ Phạm TP Hòa Bình) trên cơ sở tự nguyện và tâm huyết.
2/ Hoàn tất việc nộp quỹ họ và phí họ năm 2011 đồng thời kêu gọi cá nhân và tập thể hảo tâm-hỗ trợ phát triển Quỹ họ để Thường trực BLL thực hiện không những đúng đủ quyền lợi đối với họ viên (trong Quy ước) mà còn có khả năng tham gia tích cực hoạt động phong trào của địa phương.
3/ Hoàn thiện danh sách họ viên theo các chi của cụm dân cư và từng bước cho họ viên tìm hiểu gia phả dòng họ Phạm Việt Nam.
4/ Dành thời gian làm việc với Mặt trận Tổ quốc tỉnh để tuyên truyền vận động tiến tới thành lập BLL Họ Phạm toàn tỉnh Hòa Bình.
Họp mặt Họ Phạm TP Hòa Bình năm 2010
Ngày 22 tháng 01 năm 2011 (tức 19 tháng 12 năm Canh Dần), tại Hội trường Nhà văn hóa Công ty cổ phần gạch ngói Quỳnh Lâm TP Hòa Bình, Thường trực BLL Họ Phạm TP Hòa Bình đã tổ chức cuộc họp mặt toàn thể họ viên Họ Phạm TP Hòa Bình năm 2010 nhân chuẩn bị đón Tết cổ truyền Tân Mão – 2011.
Dự buổi họp mặt có gần 100 họ viên của 4 chi trong TP Hòa Bình. Ông Pham Nghị Ủy viên Thường truc, Truởng Ban lễ tân Họ Phạm Việt Nam và ông Phạm Hoan Phó Trưởng BLL Họ Phạm TP Hà Nội đã về dự. Đại biểu địa phương có Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Phường, xã; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và Trưởng xóm 3, xóm 4 xã Sứ Ngòi (nơi có doanh nghiệp SX-KD) cùng đại biểu khách mời Họ Phạm Thanh Hóa; họ Vũ TP Hòa Bình; Câu lạc bộ Thơ TP Hòa Bình, v.v.
Trước buổi họp mặt toàn thể họ viên và đại biểu đã trang trọng dành phút tưởng nhớ Thượng Thủy tổ Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu và nghe bài hát truyền thống “Họ Phạm trong lòng mẹ Việt Nam” với khí thế hào hùng.
Trưởng tộc Họ Phạm TP Hòa Bình Phạm Ngọc Chuyển đã báo cáo tóm tắt những mặt đã làm được, mặt chưa làm được của BLL Họ Phạm TP Hòa Bình sau hơn 1 năm thành lập đến tháng 12 năm 2010 với việc thực hiện “Quy ước” Họ Phạm TP Hòa Bình được toàn thể họ viên đồng tình và nhất trí cao.
Tiếp đến là ý kiến phát biểu của các họ viên các chi, phát biểu chào mừng, tặng quà, tặng hoa của đại biểu khách mời. Ý kiến của ông Phạm Nghị thay măt Thường trực BLL Họ Phạm Việt Nam thể hiện sự quan tâm của Thường trực BLL Họ Phạm Việt Nam với Họ Phạm TP Hòa Bình.được toàn thể buổi hop mặt chú ý lắng nghe và tán đồng.

Sau đáp từ cảm ơn của Trưởng tộc, toàn thể họ viên và đại biểu khách mời cùng chụp ảnh lưu niệm và dự bữa cơm thân mật đậm đà tình cảm gia đình, họ tộc.

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Chuyển

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here