QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG QUỸ TẤM LÒNG VÀNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

0
1570

BAN LIÊN LẠC HỌ PHẠM VIỆT NAM
Website: www.hophamvietnam.org
Hà Nội: Số 12, Ngách 105/1, Ngõ 105, Đường Xuân La, Tây Hồ. ĐT : 04.37533380
       Tp Hồ Chí Minh: Số 6 Đường Phan Bội Châu, P. Bến Thành, Quận.1,   ĐT: 08. 38292178
        

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
QUỸ TẤM LÒNG VÀNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam từ khi thành lập Ban Tài chính đã hình thành 2 quỹ gồm Quỹ hoạt động dòng họ và Quỹ Công đức phục vụ cho việc tu bổ tôn tạo Đình thờ Thượng thủy tổ Phạm Tu.
Quỹ Công đức phục vụ cho việc tu bổ tôn tạo Đình thờ Thượng thuỷ tổ Phạm Tu là một quỹ hoạt động có tính chất nhất thời. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Quỹ này tự giải thể.
 Quỹ hoạt động dòng họ của Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam là  một quỹ tồn tại lâu dài phục vụ các hoạt động của Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam, có Quy định riêng, đang hoạt động có hiệu quả .
Căn cứ vào nhu cầu, khả năng hoạt động và ý kiến đề xuất của nhiều thành viên Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam, tại Cuộc họp ngày 10 tháng 12 năm 2010, Thường trực Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam đã quyết định lập Quỹ Tấm lòng vàng họ Phạm Việt Nam.
Bản Quy chế này được soạn thảo làm cơ sở cho việc tổ chức và hoạt động của Quỹ.

 

Chương 1
MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA QUỸ
TẤM LÒNG VÀNG HỌ PHẠM VIỆT NAM
Điều 1: Quỹ Tấm lòng vàng họ Phạm Việt Nam hoạt động nhằm tạo nguồn vốn được hình thành từ các nhà hảo tâm của họ Phạm Việt Nam sinh sống ở trong nước và ở nước ngoài đóng góp để Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam có kinh phí cho các hoạt động chủ yếu chung toàn quốc được ghi trong Điều 2 sau đây:
Điều 2. Quỹ Tấm lòng vàng họ Phạm Việt Nam hoạt động nhằm:
2.1. Định kỳ tổ chức vinh danh các nhân tài họ Phạm Việt Nam đã có những cống hiến xuất sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam được cơ quan lãnh đạo cao nhất của Nhà nước Việt Nam hoặc các tổ chức của Liên hiệp quốc, các hiệp hội quốc tế, các cơ quan nghiên cứu và đào tạo nổi tiếng thế giới công nhận .
2.2. Xem xét, lựa chọn để định kỳ tổ chức khen thưởng những học sinh, sinh viên có bố mẹ là người họ Phạm đạt kết quả học tập và thi cử xuất sắc, đỗ thủ khoa với số điểm rất cao trong các kỳ thi quốc gia hoặc đoạt giải thưởng trong các kỳ thi quốc tế.
2.3. Xem xét, lựa chọn để kịp thời hỗ trợ tài chính hoặc cấp học bổng cho những học sinh, sinh viên có bố mẹ là người họ Phạm có tinh thần vượt khó, học giỏi nhưng gia đình đang có khó khăn đặc biệt về kinh tế cần được hỗ trợ về tài chính để động viên khuyến khích họ vượt qua khó khăn nhằm đạt thành tích cao hơn
2.4. Xem xét để hỗ trợ kịp thời về tài chính cho những gia đình và cá nhân người họ Phạm có những khó khăn đặc biệt trong cuộc sống, đã được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng và được chính quyền địa phương xác nhận nhằm động viện khích lệ họ phát huy truyền thống dòng họ sớm vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống .
Chương 2
NHIỆM VỤ CỦA QUỸ
    Là cơ quan giúp việc cho Thường trực Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam, Quỹ Tấm lòng vàng họ Phạm Việt Nam có những nhiệm vụ sau :
Điều 3. Tổ chức vận động tài trợ những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước để lấy Quỹ phục vụ cho công tác khuyến học, khuyến tài nhằm vinh danh các nhân tài họ Phạm, trao thưởng và trao học bổng cho học sinh họ Phạm và trợ giúp cá nhân và gia đình họ Phạm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn..
Điều 4 : Quản lý Quỹ một cách chặt chẽ, nghiêm túc và đúng với những nguyên tắc chi tiêu tài chính của Nhà nước quy định nhằm phục vụ tốt cho mục đích của Quỹ
Điều 5. Giúp Thường trực Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam tiến hành tổ chức xét, tuyển chọn và tổ chức lễ vinh danh và lễ trao thưởng, trao học bổng cho học sinh và trao quà trợ giúp các gia đình và cá nhân khó khăn.
Chương 3
TỔ CHỨC CỦA QUỸ
    Điều 6 : Quỹ Tấm lòng vàng họ Phạm Việt Nam có 2 phần :
        6.1. Phần Quỹ Khuyến học khuyến tài, nhằm phục vụ cho việc trao giải thưởng cho học sinh giỏi và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó
        6.2. Phần Quỹ Tình nghĩa, nhằm phục vụ cho việc giúp đỡ, tài trợ cho các gia đình và cá nhân họ Phạm gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Điều 7 : Quỹ Tấm lòng vàng họ Phạm Việt Nam cũng như các Quỹ khác do Ban Tài Chính của Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam quản lý, nhưng do đặc thù có công việc xét duyệt và tổ chức xét cấp trao thưởng và tài trợ khó khăn nên Quỹ Tấm lòng vàng có bộ máy riêng. Chuyển toàn bộ các thành viên trong Tiểu ban Vận động tài trợ của Ban Tài chính vào Ban Quản lý Quỹ Tấm lòng vàng họ Phạm Việt Nam nằm trong Ban Tài chính của Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam
    Điều 8 : Bộ máy quản lý của Quỹ Tấm lòng vàng họ Phạm Việt Nam bao gồm :
– Chủ tịch Quỹ do Trưởng ban Tài chính Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam đảm nhiệm
– Một Phó Chủ tịch Quỹ do một Ủy viên thường trực Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam đảm nhiệm
– Các thành viên của Quỹ gồm các Ủy viên Tiểu ban Vận động tài trợ của Ban Tài chính và nếu cần sẽ bổ sung thêm một số ủy viên là ủy viên Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam
    Điều 9 : Qũy Tấm lòng vàng họ Phạm Việt Nam đều phải được hoạt động theo các nguyên tắc chi tiêu kế toán theo quy định của Bộ Tài chính có sổ sách chi tiêu minh bạch rõ ràng . Các khoản tiền nhận tài trợ hoặc đóng góp của mọi nhà hảo tâm phải được vào sổ Tấm Lòng vàng họ Phạm Việt Nam. Toàn bộ các quyết định về việc vinh danh nhân tài họ Phạm và việc xét tuyển chọn trao giải, trao học bổng và trao tiền trợ giúp của Ban Quản lý Qũy Tấm lòng vàng họ Phạm Việt Nam đều phải được thông qua Thường trực Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam
Chương 4
NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA
CÁC THÀNH VIÊN BAN QUẢN LÝ QUỸ
TẤM LÒNG VÀNG HỌ PHẠM VIỆT NAM
    Điều 10 : Chủ tịch Quỹ Tấm lòng vàng họ Phạm Việt Nam chịu trách nhiệm chính trước Thường trực và trước Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam về toàn bộ công tác điều hành của Quỹ.
    Điều 11 : Phó chủ tịch Quỹ được Chủ tịch Quỹ phân công chịu trách nhiệm về việc tập hợp danh sách, chuẩn bị cho công tác xét duyệt của Thường trực Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam về các đối tượng được vinh danh và được trao giải thưởng, học bổng và trợ giúp khó khăn và cùng Ban Quản lý Quỹ và Ban Lễ tân của Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam tổ chức Lễ vinh danh các nhà tài trợ, vinh danh nhân tài họ Phạm Việt nam  kết hợp với Lễ trao thưởng, học bổng và trợ giúp khó khăn
    Điều 12 : Các thành viên của Quỹ có nhiệm vụ vận động các nhà hảo tâm là các tổ chức, các doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước đóng góp cho Quỹ theo kế hoạch nhiệm vụ của Quỹ đề ra và cùng ban Quản lý Quỹ chuẩn bị các buổi lễ
Việc vận động tài trợ, ngoài nhiệm vụ của Quỹ còn do toàn bộ các ủy viên trong Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam và bà con họ Phạm phối hợp thực hiện vận động.
Chương 5
TIÊU CHUẨN XÉT TRAO GIẢI, HỌC BỔNG VÀ TRỢ CẤP
    Điều 13 : Đồi với đối tượng Khuyến học khuyến tài do Quỹ Khuyến học khuyến tài cung cấp:
    13.1. Tiêu chuẩn xét để trao giải thưởng khuyến học :
    13.1.1. Thanh thiếu niên học sinh có bố hoặc mẹ họ Phạm, thi đạt danh hiệu học sinh giỏi có Huy chương vàng, bạc, đồng (nhất, nhì, ba) trong các kỳ thi Olympic quốc tế của tất cả các môn học và các kỳ thi nghệ thuật, thể dục thể thao quốc tế.
13.1.2. Học sinh có bố hoặc mẹ họ Phạm, thi đạt danh hiệu học sinh giỏi Giải Nhất trong các kỳ thi các môn học cấp quốc gia kể cả các môn năng khiếu như nhạc, họa, kiến trúc, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, ….    
    13.1.3. Học sinh có bố hoặc mẹ họ Phạm thi vào Đại học đạt danh hiệu thủ khoa của các trường Đại học trong cả nước với số điểm cao.
    13.1.4. Tất cả các học sinh có bố hoặc mẹ họ Phạm trong cả nước đạt các tiêu chuẩn nói trên không cần giấy chứng nhận mà được lấy tài liệu trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng internet kết hợp với một số cơ quan có liên quan về vấn đề này.
Trong trường hợp học sinh có họ khác nhưng mẹ là người họ Phạm mà trên phương tiện thông tin đại chúng không ghi tên họ của người mẹ là họ Phạm thì phải được xác minh bằng Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng nhận pháp lý khác
    13.2. Tiêu chuẩn xét chon cấp học bổng :
    13.2.1. Học sinh có bố hoặc mẹ họ Phạm đã được các phương tiện thông tin đại chúng nêu gương là nhà nghèo mà khắc phục khó khăn để vươn lên học giỏi
    13.2.2. Học sinh có bố hoặc mẹ họ Phạm là nhà nghèo mà khắc phục khó khăn để vươn lên học giỏi được các Ban Liên lạc địa phương đề nghị mà các phương tiện thông tin đại chúng chưa phát hiện kịp.
    13.3. Tiêu chuẩn vinh danh các nhân tài họ Phạm :
    13.3.1. Tất cả các những cá nhân người họ Phạm đạt danh hiệu Phó Giáo Sư và Giáo sư, đạt danh hiệu Ưu tú và Nhân dân, tất cả các ngành giáo dục, văn hóa, khoa học, văn học nghệ thuật, thể  dục thể thao, các Anh hung có thành tích xuất sắc và công lao to lớn đối với dân tộc và thế giới đều được xét chọn để vinh danh là Nhân tài họ Phạm.
    13.3.2. Các cá nhân có những thành tích thành tích to lớn đối với Tổ quốc hoặc với thế giới đã được các Tổ chức xã hội của thế giới hoặc đã được Nhà nước vinh danh đều được xem xét để vinh đanh là Nhân tài họ Phạm
    Điều 14 : Tiêu chuẩn để xét trợ giúp khó khăn :
    14.1. Chỉ xét các gia đình hoặc cá nhân họ Phạm gặp hoàn cảnh khó khăn đặc biệt được các phương tiện thông tin đại chúng kêu gọi giúp đỡ.
    14.2. Các gia đình hoặc cá nhân họ Phạm có khó khăn đặc biệt do Ban Liên lạc họ Phạm địa phương hoặc do HĐGT gửi lên (mà các phương tiện thông tin đại chúng chưa phát hiên kịp) và được Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam nghiên cứu xét duyệt đồng ý cấp.
Chương 6
TRÌNH TỰ XÉT VÀ TRAO
GIẢI THƯỞNG, HỌC BỔNG VÀ TIỀN TRỢ GIÚP
VÀ TỔ CHỨC LỄ VINH DANH VÀ LỄ TRAO
THƯỞNG, HỌC BỔNG VÀ TIỀN TRỢ GIÚP
    Điều 15. Trình tự xét trao giải thưởng, học bổng và tiền trợ giúp
15.1. Hàng năm việc tổ chức xét và cấp giải thưởng, học bổng và trợ giúp khó khăn được tiến hành một lần vào Quý 1 năm sau. Những đối tượng được xét và cấp phải là những người có thành tích ghi nhận trong khoảng thời gian một năm của năm trước.
    15.2. Trước mỗi lần xét cấp, Ban Quản lý Quỹ chuẩn bị hồ sơ và lập các danh sách các đối tượng được cấp bằng các hình thức truy cập trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng internet, tham khảo các tổ chức về xét thi đua khen thưởng (đối với việc trao thưởng, học bổng), cùng các hồ sơ do các Ban Liên lạc địa phương và HĐGT gửi lên (đối với việc xét trợ giúp), danh sách vinh danh các Nhân tài họ Phạm Việt Nam (không có tiền thưởng) và danh sách vinh danh các nhà tài trợ  để trình Thường trực Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam xét duyệt và ấn định giá trị tiền trao thưởng, tiền học bổng và tiền trợ giúp khó khăn
15.3. Sau khi Thường trực xét duyệt xong, Ban Quản lý Quỹ chịu trách nhiệm cùng với Ban Lễ Tân tổ chức các lễ vinh danh, lễ trao thưởng, học bổng và trao tiền trợ giúp do Thường trực Ban Liên lạc họ Phạm Viêt Nam chủ trì lễ. Đồng thời Ban Quản lý Quỹ chuẩn bị trước các Quyết định trao giải thưởng khuyến học, học bổng và tiền trợ giúp, Quyết định Vinh danh các Nhân tài họ Phạm Việt Nam, các Giấy chứng nhận giải thưởng khuyến học, các Bằng Vinh danh Nhân tài họ Phạm Việt Nam và Bằng Vinh danh Tấm lòng vàng họ Phạm Việt Nam cho các nhà tài trợ có đóng góp từ 10 triệu trở lên để trao trong buổi lễ. Đối với các nhà tài trợ đóng góp dưới 10 triệu đồng, Ban Quản lý Quỹ cấp Giấy chứng nhân Tấm lòng vàng họ Phạm Việt Nam mà không tổ chức lễ vinh danh
    Điều 16. Lễ vinh danh và lễ trao giải thưởng, học bổng và tiền trợ giúp :
    16.1. Mỗi năm một lần, Thường trực Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam tổ chức Lễ vinh danh và Lễ trao giải thưởng, học bổng và trợ giúp khó khăn với các nội dung :
    16.1.1. Vinh danh các Nhân tài họ Phạm: Các đối tượng này được chọn theo khoản 13.3 của Điều 13 được Thường trực Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam trao tặng hoa và Bằng Vinh danh Nhân tài họ Phạm Việt Nam, sau khi Ban tổ chức Lễ đọc danh sách các Nhân tài họ Phạm được vinh danh trong năm.
16.1.2. Vinh danh các nhà tài trợ có đóng góp cho Quỹ với số tiền từ 10 triệu đồng trở lên : Trong lễ các nhà tài trợ này trao tặng tiền tài trợ tượng trưng (tấm bảng ghi tên Nhà tài trợ và số tiền tài trợ) thì được Thường trực Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam trao tặng hoa và  Bằng Vinh danh Tấm lòng vàng họ Phạm Việt Nam.
    16.1.3. Trao giải thưởng cho các học sinh giỏi cấp Quốc gia và Quốc tế : Các đối tượng được xét chọn theo khoản 13.1 của Điều 13 được Thường trực Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam tặng hoa, tiền thưởng và Giấy chứng nhận giải thưởng khuyến học của Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam, sau khi Ban Tổ chức lễ đọc quyết định trao giải.
    16.1.4. Trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó: Các đối tượng này được xét theo quy định theo Khoản 13.2 của Điều 13, được Thường trực Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam trao tiền học bổng sau khi Ban Tổ chức Lễ đọc quyết định cấp học bổng
    16.1.5. Các cá nhân và gia đình nghèo có khó khăn đặc biệt theo quy đinh theo Điều 14 được Thường trực Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam trao tiền trợ giúp của Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam, sau khi Ban Tổ chức đọc Quyết định cấp tiền trợ cấp
16.2. Lễ Vinh danh và Lễ trao giải thưởng, học bổng và trao tiền trợ giúp có thể tổ chức ở Văn Miếu, ở Đình thờ Thượng thủy tổ Phạm Tu hoặc một nơi khác đảm bảo điều kiện trang trọng và có mời các đại biểu khách mời, các nhà tài trợ, các đối tượng được vinh danh, các đối tượng được trao giải, học bổng và trao tiền trợ giúp, các bà con họ Phạm các nơi và mời các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí và truyền hình) đến đưa tin.
16.3. Trong Lễ vinh danh và Lễ trao giải thưởng, học bổng và trao tiền trợ giúp có thể mời các nhà tài trợ lớn lên trực tiếp trao giải thưởng, học bổng và tiền trợ giúp.
16.4. Trong trường hợp các đối tượng được vinh danh, được giải thưởng, học bổng và trợ giúp không đến dự lễ được, thì tùy tình hình Thường trực Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam có thể gửi về tận tay đối tượng thông qua các hình thức khác nhau (qua các Ban Liên lạc họ Phạm địa phương, qua các Hội đồng Gia tộc hoặc qua bưu điện)
    Điều 17. Tiền trao tặng và các chi phí chuẩn bị tổ chức lễ đều trích ở Qũy Tấm lòng vàng họ Phạm Việt Nam, không trích ở Quỹ hoạt động dòng họ.
    Những khoản tiền tài trợ, Quỹ Tấm lòng vàng họ Phạm Việt Nam phải được nhận một phần hoặc toàn phần từ các nhà tài trợ trước khi làm lễ để chuẩn bị tiền mặt và quà tặng cho buổi lễ.
Chương 7
GIÁ TRỊ CÁC LOẠI TIỀN TRAO TẶNG
    Điều 18 : Đối với các trường hợp trao giải thưởng học sinh giỏi :
    18.1. Đối với cuộc thi Olympic Quốc tế các Giải Nhất, Nhì, Ba và các thành tích về các mặt hoạt động quốc tế về văn học nghệ thuật, thể thao có Huy chương Vàng, Bạc, Đồng thì phần thưởng có giá trị từ 1 triệu đến 5 triệu đồng
    18.2. Đối với giải thi học sinh giỏi đoạt Giải Nhất cấp Quốc gia, tiền thưởng có giá trị từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng.
    18.3. Đối với các thủ khoa thi vào Đại học đỗ điểm cao, phần thưởng có giá trị từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng
    18.4. Đối với các cho học sinh nghèo vượt khó, học bổng có giá trị trị từ 1.000.000đ đến 3.000.000 đ
    Điều 19 : Đối với các trường hợp trợ giúp khó khăn :
    Tiền trợ cấp cho các trường hợp đặc biệt khó khăn tùy theo hoàn cảnh cụ thể có giá trị từ 1.000.000đ đến 3.000.000 đ

Chương 8
NGUỒN THU CỦA QUỸ
    Điều 20. Nguồn thu của Quỹ Tấm lòng vàng họ Phạm Việt Nam chủ yếu là do tiền tài trợ và đóng góp của các nhà hảo tâm trong và ngoài họ, trong và ngoài nước của các tổ chức từ thiện, tổ chức xã hôi, các doanh nghiệp họ Phạm và các cá nhân hảo tâm .
Tất cả các Nhà tài trợ dưới 10 triệu đồng đều được nhận Giấy chứng nhân Tấm lòng vàng họ Phạm Việt Nam . Các nhà tài trợ từ 10 triệu đồng trở lên được trao Bằng Vinh danh Tấm lòng vàng họ Phạm Việt Nam  và tất cả các nhà tài trợ đều được đăng tải đều kỳ trên trang tin điện tử hophamvietnam.org và trên bản tin nội tộc. Các nhà tài trợ lớn được mời lên để trao tặng các giải thưởng, học bổng và tiền trợ cấp
Chương 9
CÁC ĐIỀU KHOẢN THAY ĐỔI
Điều 21 : Bản Quy chế này bao gồm 9 chương 21 điều, Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì cần thay đổi thì Ban Quản lý Quỹ đề xuất và được Thường  trực Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam thông  qua mới được thay đổi.
Bản Quy chế này được chính thức áp đụng kẻ từ ngày ký

                                                         Hà Nội, ngày 25.3.2011
                                                        TM. THƯỜNG TRỰC
                                                        BAN LIÊN LẠC HỌ PHẠM VIỆT NAM
                                                                                                   Trưởng ban

                                                                                          PGs, Ts PHẠM ĐẠO

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here