CÂU LẠC BỘ QUẦN VỢT HỌ PHẠM THỦ ĐÔ HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI QUẦN VỢT KHU VỰC PHÍA BẮC LẦN THỨ III – NĂM 2017 TẠI HÀ NỘI.

0
2411

Ngày 16/6/2017 Ban Chủ nhiệm Clb quần vợt Họ Phạm Thủ Đô – Hà – Nội họp triển khai kế hoạch tổ chức giải quần vợt khu vực phía Bắc lần thứ III. Tới dự có ông Phạm Quang Đạt, Chủ toịch HĐHP Hà Nội, ông Phạm Văn Nhã, Phó Chủ tịch HĐHPHN. Sau khi trao đổi, rút kinh nghiệm về việc tổ chức giải toàn quốc lần thứ II và công tác chỉ đạo của TTHĐTQ và TTHĐHPHN về việc tổ chức giải tennis năm 2017. Ban CNCLB đã hống nhất triển khai kế hoạch tổ chức giải quần vợt họ Phạm khu vực phía Bắc lần thứ III như sau:

1/ Thành lập Ban tổ chức giải:
– Ông  Phạm Văn Quản, phó Chủ tịch TT HĐHPHN, làm Trưởng Ban.
– Ông Phạm Văn Nhã, phó Chủ tịch HĐHPHN. Ông Phạm Văn Ninh, CNCLB, cùng các ông bà: Phạm Hữu Hùng, Phạm Quốc Toản, Phạm Văn Nghĩa, Phạm Trần Nam, Phạm Quốc Khánh, Đinh Thị Mai Anh làm phó Ban phụ trách các phần việc cụ thể.

2/ Họp Ban tổ chức để thống nhất kế hoạch chi tiết tổ chức giải và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

3/ Ra Thông báo, mời tham gia giải gửi các tỉnh phía Bắc.

4/ chuẩn bị sân bãi, mọi điều kiên để tổ chức giải.

5/ tổ chức truyền Thông vận động tài trợ, ủng hộ cho giải.

6/ Ngày khai mạc giải  dự kiến là ngày 16/7/2017 nếu khó khăn về sân bãi sẽ lùi 1 tuần vào 22/7/2017 (Chủ nhật).

Đây là việc họ lại có phạm vi khu vực, nên Clb mong muốn nhận được sự ủng hộ cả về vật chất và tinh thần của HĐHP Hà Nội và các tỉnh thành, sự hỗ trợ của Hội đồng doanh Nhân họ Phạm toàn quốc, của Clb Tuổi trẻ họ Phạm toàn quốc, các nhà hảo tâm để giải Tennis khu vực phía Bắc lần thứ III được thành công.
Phạm Đạt

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here