ĐẠI HỘI III HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM HUYỆN ĐÔNG ANH DANH SÁCH VINH DANH NHÂN TÀI HỌ PHẠM

0
1327

Cụ Phạm Đức Chính Người có công xây dựng HĐ
– Phạm Bính Ngọ Tiến sỹ kinh tế
– Phạm Văn Châm Thạc Sỹ luật
– Phạm Minh Toàn Thạc Sỹ quản trị kinh doanh
– Phạm Văn Đức Thạc Sỹ quản trị kinh doanh
– Phạm Trọng La Thạc Sỹ king tế
– Phạm Thị Bích Hợp Thạc Sỹ quản lý giáo dục
– Phạm Trung Kiên Thạc Sỹ Kinh tế Xây dựng
– Phạm Vương Thạc Sỹ quản trị Kinh doanh

VINH DANH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CÓ TẤM LÒNG VÀNG
– Chi tộc họ Phạm Phạm Tiến thôn Tàng My 2.000.000 đ
– Phạm bính Ngọ thôn Đìa Nam Hồng 11.000.000 đ
– Phạm Thị Bích Hợp thôn đìa Nam Hồng 5.000.000 đ
– Phạm Văn Châm thôn Dõng Cổ Loa 8.000.000 đ
– Phạm Văn Phong thôn Đìa Nam Hồng 4.000.000 đ
– Phạm Văn Thái thôn Dõng Cổ Loa 4.000.000 đ
– Phạm Đức Khiêm thôn Lực Canh Xuân Canh 3.000.000 đ
– Phạm Văn Quản thôn Đông Ngàn Đông Hội 4.000.000 đ
– Phạm Khắc Liên thôn Hà Lâm 2 Thụy Lâm 2.000.000 đ
– Phạm Văn Thái thôn Cổ Miếu Thụy Lâm 2.000.000 đ
– Phạm Thắng thôn Châu phong Liên hà 2.000.000 đ
– Phạm Minh Toàn thôn Châu Phong Liên Hà 3.000.000 đ
– Phạm Trọng La thôn Lực Canh Xuân Canh 3.000.000 đ

– Phạm Văn Móng Thôn Đồng Dầu công đức vào nhà thờ Phạm Tổ linh Từ bộ lư
hương đèn dá trị giá 25.000.000 đ
– Phạm Văn Hà Thôn Đông ngàn công đức xây dựng công trình xây kè khu vực đền
thờ cụ Phạm Quốc Lang , số tiền trên 250.000.000 đ
– Phạm Khắc Phương công đức vào quỹ họ của hội đồng HP thôn Lỗ Khê số tiền là
100.000.000 đ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here