Đại hội nhiệm kỳ III HĐHP huyện Đông Anh: DANH SÁCH HĐ HP HUYỆN ĐÔNG ANH KHÓA III NHIỆM KỲ 2015 – 2020

0
1425

Cụ Phạm Đức Chính Là Chủ tịch Danh dự
Kiêm Cố vấn đặc biệt HĐ Họ phạm huyện Đông Anh

TT Họ và tên Địa chỉ Chức danh Điện thoại
1 Phạn Tuấn Khanh Châu Phong Liên Hà Chủ Tịch 01638900115
0914936910
2 Phạm Văn Truyền Đông Trù Đông Hội PChủ tịch tt 0916229634
3 Phạm Khắc Liên Hà Lâm 2 Thụy Lâm P chủ tịch 0983589204
4 Phạm Quang Thức Thôn Đìa Nam Hồng P chủ tịch 0979433471
5 Phạm Thắng Thị Trấn Đông Anh P chủ tịch 0914389546
6 Phạm Văn Chiêu Thôn Vệ Nam hồng U V T Trực 01633712114
7 Phạm Văn Thái Thôn Dõng Cổ Loa nt 0903424870
8 Phạm văn Tiến Tàng My Nam Hồng nt 0913213494
9 Phạm Văn Quản Đông Ngàn Đông hội nt 0912390066
10 Phạm Duy Nguyên Hội Phụ Đông Hội nt 01675093808
11 Phạm Văn Hải Hà Hương Liên Hà nt 01676003503
12 Phạm Văn Thông Hà Lâm 1 Thụy Lâm nt 0186253184
13 Phạm Văn Chuẩn Cổ Miếu Thụy Lâm nt 0912047265
14 Phạm Huy Ngôn Lỗ Khê Liên Hà nt 01636131605
15 Phạm Xuân Bộ Kim Tiên Xuân Nộn nt 0984872690
16 Phạm Văn Khương Thôn Đìa Nam Hồng nt 0936488467
17 Phạm Văn Tiến Châu Phong Liên Hà nt
18 Phạm Văn Thịnh Đông Trù Đông Hội nt
19 Phạm Văn Thịnh Thôn Đìa Nam Hồng Ủy Viên 09831311059
20 Phạm Văn Đoàn Thị Trấn Đông Anh nt
21 Phạm Văn Chi Thôn Vệ Nam Hồng nt
22 Phạm Trọng Hành Tàng My Nam Hồng nt 0976644909
23 Phạm Văn Thắng Đông Ngàn Đông Hội nt
24 Phạm Văn Hoan Hội Phụ Đông Hội Ủy Viên
25 Phạm Văn Quý Hà Hương Liên Hà nt 01682246236
26 Phạm Văn Thơ Thôn Dõng Cổ Loa nt 01654370062
27 Phạm Văn Thái Cổ Miếu Thụy Lâm nt 01678480341
28 Phạm Huy Tỉnh Lỗ Khê Liên Hà nt 01629494508
29 Phạm Khắc Thuận Lỗ Khê Liên Hà nt 0973359323
30 Phạm Văn Dũng Lỗ Khê Liên Hà nt 01679373292
31 Phạm Văn Thuần Kin Tiên Xuân Nộn nt
32 Phạm Đức Hạnh Kim Tiên Xuân Nộn nt
33 Phạm Văn Khương Tiên Hội Đông Hội nt 0904672176
34 Phạm Văn Quang Tầm Xá Đông Anh nt 01665357891
35 Phạm Thị Thơm Lực Canh Xuân Canh nt 01685866305
36 Phạm Đắc Năng Thôn Đông Việt Hùng nt 01668750916
37 Phạm Đắc Hạnh Thôn Đông Việt Hùng nt 0978982373
38 Phạm Thế Nga Gia Lộc Việt Hùng nt 01669961750
39 Phạm Văn Ánh Châu Phong Liên Hà nt 0987848972
40 Phạm Văn Hùy Hà Lâm 2 Thụy Lâm nt 0975431511
41 Phạm Văn Xuân Thôn Đìa Nam Hồng nt 01227295178
42 Phạm Văn Móng Đồng Dầu Dục Tú nt
43 Phạm Văn Bạn Đồng Dầu Dục Tú nt 0904959939
44 Phạm Văn Chanh Cổ Nhuế Kim Chung nt 0978995898
45 Phạm Ngọc Thơ Vân Trì Vân Nội nt 0986883485
Tổng số 45 vị Trong hội đồng nằm trong 23 chi họ
trong huyện Đông Anh

T/ M Hội đồng Họ Phạm Huyện Đông anh
Chủ Tịch
Phạm Đức Chính

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here