Chúc văn ngày kỵ thuỷ tổ Hồ Đô Đại Vương Phạm Tu

0
743

Nhớ ơn thuỷ tổ Phạm Tu
Cùng Lý Nam Đế diệt thù quân lương
Nước Vạn Xuân mở đường từ đấy
Người đứng đầu quan võ bấy nay
Mùa thu bốn sáu vạn ngày
Hai mươi tháng bảy tỏ bày nhớ ghi
Làng Quang, Thanh Liệt, Thanh Trì
Thủ đô Hà Nội tôn ghi bảng vàng
Di tích lịch sử lừng vang
Hậu duệ cả nước muôn vàn tôn vinh
Trước hồ mặt nước lung linh
Phía sau đại lộ, miếu đình nguy nga
Đông tây nhà thọ tuổi già
Nhà bia tiền sảnh thật là uy nghi
Cây cao cổ thụ xanh rì
Địa linh nhân kiệt cảnh thì quần vui
Nhân sinh ra kiếp ở đời
Hai mươi tháng bảy chớ thời bỏ qua
Về đây tụ hội một nhà
Nén nhang thành kính cũng là đền ơn

Cẩn cáo!
Phạm Quang Diến
Điện thoại: 0904098385
Xuân Phong – Xuân Trường – Nam Định

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here