Vấn Tổ tầm tông

0
779

Tư duy vấn Tổ tầm tông.
Suy từ tộc phả nối dßng cháu con.
Mây nâng nước đổ về non.
Địa, thủy sinh dưỡng , Biển còn sinh Mây.

Phạm tộc nguồn gốc từ đâu?
Trước Thượng thủy tổ ,rồi sau có mình.
Tâm linh truyền thuyết vô hình .
Thành sợi chỉ đỏ nối mình với ta.
Hữu hình có trẻ có già.
Nam thanh, nữ tú họ ta sum vầy.
Kết nối dòng tộc hôm nay.
Có Ban liên lạc chung tay đồng lòng.
Quy chế xây dựng đã xong.
Mọi người tâm nguyện yên lòng Tổ tiên .
Các xã ,Thị trấn thường xuyên.
Tổ chức thực hiện lưu truyền đạo tông.
Ban liên lạc Huyện tin mong.
Ban liên lạc Cụm nối dòng họ ta.
Vui từ tâm thức vui ra.
Mừng từ Thượng tổ chúng ta mừng về.

Rể hồng, dâu thắm trăm quê.
Kính cẩn hướng về phụng bái Tổ tông .

Tiên Lãng, Tháng 7 năm 2011
Phạm Tô Thắn
UVTT  Ban liên lạc Họ Phạm Huyện Tiên Lãng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here