TÓM TẮT DÒNG HỌ PHẠM ĐÔNG NGẠC CHI CỤ PHẠM ĐẠO SINH

0
892

Cụ PHẠM ĐẠO SINH (Tức Phạm Quang Bản) là người con đời thứ 14 chi Ất Nhất đệ Nhị (Ất 1.2). Cụ tổ đời thứ Nhất của cụ là cụ PHẠM HÚNG, cùng hai người anh/em trai từ Thanh Hoá ra khu vực Hà Nội lập nghiệp cách đây gần 700 năm.

Vào đầu thế kỷ 20, khi có Phong trào Đông kinh nghĩa thục (ĐKNT) , cụ Phạm Đạo Sinh đã cùng cụ Hoàng Tăng Bí (cụ tổ họ Hoàng tại Đông Ngạc đời thứ 5) lập ra lớp học Đông kinh nghĩa thục tại quê nhà ở Đông ngạc (tục gọi là làng Vẽ). Khi  thấy phong trào ĐKNT mang rõ xu hướng ái quốc chống Pháp, thực dân Pháp đã ra tay đàn áp. Cụ Hoàng Tăng Bí bị bắt. Cụ Đạo Sinh đã cùng anh trai trưởng là Phạm Quang Hạnh bán ngôi nhà ở ngõ Ngác rồi ba anh em chia hai ngả trốn đi. Cụ Đạo Sinh cùng người em trai út là Phạm Quang Chính trốn sang bên tả sông Hồng tới vùng nay thuộc huyện Mê Linh dạy học và làm thuốc. Qua thời kỳ khủng bố truy lùng của Pháp, cụ thường đi đi về về bằng đò dọc giữa hai quê và sinh sống bằng nghề dạy học và làm thuốc bắc.

Cụ Đạo Sinh có hai người vợ và sinh cho cụ được 6 người con trai, 3 con gái. Biết vận nước đang bị Pháp đô hộ, cụ dạy cho các con chữ nho và quốc ngữ, nhưng không cho đi thi. Cụ lý giải: Cho con đi thi, nếu đỗ sẽ trờ thành quan, mà làm quan thời thuộc Pháp thì chỉ có ức hiếp dân làm tay sai cho giặc. Vì vậy, suốt trong thời trai trẻ, 6 người con trai của cụ đều tinh thông kinh dịch, nho học và quốc ngữ nhưng không ai có bằng cấp trường thi. Cụ hướng cho các con làm nghề dạy học và làm thuốc như bản thân mình và cho rằng: làm thuốc là để cứu dân độ thế (vì người nghèo đâu có tiền vào nhà thương Pháp) và dạy học để con cháu biết vận nước và hun đúc chí khí yêu nước đặng giành lại độc lập cho quê hương. Vì đặc điểm của hai nghề này không thể cả 6 con cùng ngồi dạy học và làm thuốc ở một làng xã được, cụ đã hướng cho các con mỗi người cư trú một vùng. Chính vì vậy, con cháu của 6 cụ đời 15 này đã ở rải rác trong nhiều vùng tại tỉnh Vĩnh Phúc cũ, bao gồm  Tam Dương,  Hương Canh, Yên Lạc và Yên Lãng (nay là huyện Mê Linh-Hà Nội).

 

Tính đến nay, chi cụ Đạo Sinh đã có đến đời 19 bao gồm 97 đinh trai và tổng cộng có gân 350 nhân khẩu cả trai, gái, dâu, rể, lập cư tại nhiều vùng thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, tại Mê Linh và nội thành Hà Nội, tại tỉnh Điện Biên và ở Canada.

Noi gương tổ tiên, trong chi họ suốt trong thời kỳ thuộc Pháp và thời kỳ chống Mỹ hào hùng của dân tộc, không một người con nào theo giặc, làm cho giặc và chính quyền phong kiến cũng không một người con nào thối chí đào ngũ, B “quay”. Trong thời kỳ khởi nghĩa và sau Cách mạng Tháng Tám (1945) (CMT8) , một số người con cháu của cụ đã đứng ra thành lập chi bộ Đảng (Cộng sản Đông Dương) đầu tiên tại quê nhà và tham gia cách mạng tích cực sau CMT8, trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Điển hình là ông Phạm Quang Nhượng, người con trai trưởng họ đời 16 đã anh dũng hy sinh ở tuổi 26 khi tham gia hoạt động trong Huyện đội. Anh bị giặc bắt do có người phản bội chỉ ra nơi anh ẩn nấp trong khi về địa phương vận động nhân dân nộp thuế nông nghiệp. Mặc dù bị tra khảo dã man anh vẫn kiên quyết không khai báo. Bọn địch tại đồn Trung Hà bó tay đã tẩm xăng đốt sống anh. Sau này anh được truy tặng liệt sĩ và cụ thân sinh ra anh được công nhận là Mẹ Việt nam anh hùng. Còn ông Phạm Quang Dong, đời 16, tham gia giữ thành Quảng Trị, bị địch bắt đày ra đảo phú Quốc vẫn làm bí thư chi bộ trong nhà lao. Nhiều gia đình và con cháu trong chi họ đã tham gia vào nhiều công việc của kháng chiến, trong đó có việc làm địa điểm dò la địch tình, nuôi dưỡng và cất dấu cán bộ…Nhiều người con tham gia chống Mỹ tại nhiều chiến trường A, B, C và tất cả đã trở về sau ngày đất nước thống nhất. Hầu hết các thanh niên trong chi họ đều tham gia nghĩa vụ quân sự khi đến lượt và đều hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình.

 

Ngày nay, nhiều con cháu của cụ được đào tạo chính quy, bằng cấp cử nhân, thạc sĩ, kỹ sư, hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội như ngoại giao, giáo dục, y tế, giao thông, tài chính, kiến trúc xây dựng, IT,…. Một cháu đời 17 của cụ trong năm 2009 được tặng cúp sản phẩm vì sức khoẻ cộng đồng cho thương hiệu rượu nếp Song Hỷ của mình.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here