THÔNG BÁO SỐ 9 của Hội đồng Toàn quốc Họ Phạm Việt Nam khoá VI

0
924

Thứ năm, 28 Tháng 6 2012 03:24 Phạm Nhuệ

Ngày 20.6.2012, Thường trực Hội đồng Toàn quốc Họ Phạm Việt Nam đã họp mở rộng đến các Phó Ban Chuyên trách bàn việc củng cố tổ chức, đấy mạnh các mặt hoạt động của Hội đồng Họ Phạm Việt Nam.

I. Về công tác Thông tin – tư liệu

Ngoài việc thường xuyên duy trì và nâng cao chất lượng 2 tờ báo, coi đây là một trong những hoạt động chủ yếu của Hội đồng, cần đẩy mạnh việc biên soạn, xuất bản và phát hành sách, tài liệu về họ Phạm Việt Nam, trước mắt, quyết tâm hoàn thành biên soạn và xuất bản 2 tập đầu bộ sách “Họ Phạm trong cộng đồng dân Việt” trong năm 2012. Hội nghị quyết định lập lại Ban Thông tin, tư liệu bao gồm cả 2 Ban Biên tập 2 tờ báo và công tác in ấn, phát hành sách,tài liệu, ưu tiên nhân sự cho Ban này, cụ thể là:

 

1. Phân công bà Phạm Thị Thuý Lan giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Toàn quốc, Trưởng ban Thông tin – tư liệu, vẫn kiêm Tổng Biên tập Bản tin nội tộc.

2. Phân công ông Phạm Văn Hồng giữ chức Phó Tổng Biên tập Bản tin, đặc trách công tác in ấn, phát hành sách, tài liệu.

3. Bổ sung ông Phạm Mạnh Việt vào Hội đồng Toàn quốc, phân công giữ chức Phó Tổng Biên tập Bản tin, cùng với Phó Tổng Biên tập Phạm Hữu Thanh Tùng đặc trách biên tập nội dung Bản tin.

II. Về công tác Tộc phả – kết nối dòng họ:

Chuyển phần Tư liệu về Ban Thông tin – tư liệu, củng cố tổ chức, đẩy mạnh biên dịch, nghiên cứu gia phả một số dòng họ lớn, liên hệ kết nối các dòng họ có điều kiện…

1. Phân công ông Phạm Ngọc Phô (ở Thái Bình) giữ chức Phó Ban Tộc phả – Kết nối dòng họ.

2. Bổ sung ông Phạm Thúc Hồng (ở Hội An) vào Hội đồng toàn quốc, phân công làm Uỷ viên Ban Tộc phả – Kết nối dòng họ, tham gia dịch gia phả, tài liệu Hán Nôm.

III. Về công tác Tài chính:

Cần đẩy mạnh công tác vận động tài trợ, huy động kinh phí cho việc xuất bản sách, tài liệu, huy động vốn cho Quỹ Tấm lòng vàng họ Phạm VN chuẩn bị cho Lễ Vinh danh nhân tài, trao giải thưởng khuyến học, học bổng và trợ giúp khó khăn năm 2013. Về tổ chức, nhân sự, theo nguyện vọng cá nhân, Thường trực HĐTQ nhất trí cho phép ông Phạm Văn Dương thôi kiêm nhiệm chức Trưởng Ban Tài Chính, bà Phạm Thị Thuý Lan thôi kiêm nhiệm chức Thủ quỹ. Bổ sung nhân sự Ban Tài chính như sau:

1. Phân công ông Phạm Vũ Câu, Phó Chủ tịch Hội đồng Toàn quốc kiêm chức Trưởng Ban Tài Chính và sẽ chỉ định Kế toán và Thủ quỹ mới.

2. Phân công ông Phạm Thanh Bình (ở Hà Nội) giữ chức Phó Ban Tài chính, đặc trách vận động tài trợ.

Sẽ tổ chức cuộc họp toàn thể Ban Tài chính vào đầu tháng 7.2012 để triển khai công việc, phân công cụ thể.

IV. Về hoạt động các Hội đồng họ Phạm các địa phương:

1. Tiếp tục chủ trương chuyển trọng tâm hoạt động việc họ về các địa phương. Các Hội đồng Họ Phạm các địa phương chủ động tổ chức các cuộc gặp mặt đại biểu họ Phạm tại địa phương mình, giao lưu với các địa phương bạn và tổ chức bà con về dự Giỗ Thượng Thuỷ tổ họ Phạm VN, kết hợp gặp gỡ, trao đổi công việc với Thường trực HĐTQ và các địa phương tại Phạm Tổ Linh Từ vào dịp 20 Tháng Bảy (âm lịch) hàng năm (có kế hoạch cụ thể từng năm).

2. Phân công ông Phạm Minh Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Phạm Quảng Nam –  Đà Nẵng giữ chức Uỷ viên Thường trực Hội đồng Toàn quốc, phụ trách việc họ các tỉnh miền Trung.

V. Các mặt công tác khác:

1.Ban Khuyến học, khuyến tài và hoạt động xã hội đẩy mạnh sưu tầm thông tin về các nhân tài họ Phạm, về các cháu học sinh giỏi, các gia đình gặp khó khăn đặc biệt, chuẩn bị tư liệu sẵn sàng cùng các bộ phận khác tổ chức Lễ Vinh danh nhân tài, trao Giải thưởng khuyến học, học bổng và trợ giúp khó khăn năm 2013.

2. Ban lễ tân phối hợp với các bộ phận khác chủ động liên hệ với UBND xã Thanh Liệt bàn việc HĐTQ HPVN phối hợp tổ chức Giỗ Thượng thuỷ tổ họ Phạm VN kết hợp gặp gỡ bà con họ Phạm các địa phương vào ngày 20 Tháng Bảy tới (5.9.2012).

Thường trực Hội đồng Toàn quốc Họ Phạm Việt Nam

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here