THƯ NGỎ MỜI BÀ CON HỌ PHẠM VỀ DỰ LẾ GIỖ LẦN 1470 THƯỢNG THỦY TỔ ĐÔ HỒ PHẠM ĐẠI VƯỢNG

0
810

Theo kế hoạch đã được thống nhất giữa Ủy ban Nhân dân xã Thanh Liệt, Ban Quản lý Đình Ngoại và Thường trực HĐTQHPVN, lễ giỗ Thượng thủy tổ năm nay sẽ được tổ chức sớm một (1) ngày, tức là vào ngày 1/9/2015. (Chương trình cụ thể đã được đăng tải trên trang tin)

Thường trực HĐHPTPHN kính mời  các vị cao niên và bà con họ Phạm sinh sống và làm việc trên địa bàn Hà Nội hay đang ở ngoại tỉnh hãy bớt chút thời gian về dự ngày Giỗ.

Theo số liệu đăng ký gửi tới Ban tổ chức cập nhật đến ngày hôm nay, Hà Nội đã có trên 20 đoàn đại diện cho các HĐ họ Phạm các cấp, các Hội đồng gia tộc và các tổ chức thành viên của HĐHPTPHN đăng ký tham dự.

Ban tổ chức sẽ sẵn sàng đón tiếp các quý vị về dự Giỗ từ 7g30 sáng ngày 1/9/2015.

Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp các quý vị và bà con/.

TM TTHĐHPTPHN

Chủ tịch

Phạm Quang Nhuệ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here