THÔNG BÁO NỘI DUNG HỌP THƯỜNG TRỰC HĐHPTP HÀ NỘI NK IV LẦN 2

Sáng ngày 22/8/2015, tại số nhà 25/121 Thái Hà, Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp của Thường trực Hội đồng họ Phạm TP Hà Nội. Thường trực đã quyết nghị một số nội dung quan trọng : 1- Thay mặt Thường Trực, TS Phạm Vũ Câu đã thông báo tóm tắt nội dung cuộc … Continue reading THÔNG BÁO NỘI DUNG HỌP THƯỜNG TRỰC HĐHPTP HÀ NỘI NK IV LẦN 2