LÙI NGÀY HỌP TTHĐHPTP HÀ NỘI

0
842

Do có nhiều công việc chồng chéo, một số ủy viên thường trực, trong đó có Chủ tịch, sẽ không dự họp vào thứ Bảy tới, 15/8/2015. Vì vậy, cuộc họp sẽ được lùi lại một tuần, vào thứ Bảy, 22/8/2015. Vậy Thường trực xin cáo lỗi và thông báo để các quý vị ủy viên TT được biết. Địa điểm họp không thay đổi./.

Phạm Quang Nhuệ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here