Cây hoa đại trồng bên đền thờ vị tướng công họ Phạm – Ngài Phạm Quốc Lang, thời vua Hùng Vương thứ 6

0
875

cây đại

(Trích từ CÁC DÒNG HỌ VÀ CỘI NGUỒN CỦA DÂN TỘC VIỆT của Trung tâm Nghiên cứu Các hiện tượng và khả năng đặc biệt)

Hai bên ngôi đền thờ Phạm tướng quân có trồng hai cây đại cổ thụ (ngày nay một cây đã chết). Cây đại trước đây đứng ở dưới chân đê; ngày nay phần đất ở phía bên trên gốc cây đã được tôn thêm lên khoảng 4 mét và cao bằng mặt đê; vậy mà thân cây vẫn có chu vi lớn tới 3,8 m ở độ cao ngang mặt đê (tức là cách chân đê, cách gốc cây 4m). Hội cây di sản có so sánh với cây hoa đại trồng tại đền An Sinh Vương Trần Liễu ở Hải Dương (cha của Đức Thánh Trần Hưng Đạo) từ khi lập đền khoảng 750 tuổi thì chu vi gốc cây là khoảng hơn 2m, từ đó đánh giá tuổi cây đại ở đền Phạm tướng quân khoảng trên 3000 năm tuổi.
Theo thần tích và các sắc phong tại đền: Tướng quân Phạm Lang Công là người ở trang Đông Ngàn, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, xứ Kinh Bắc, ngày nay là thôn Đông Ngàn, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Tướng quân theo Phù Đổng Thiên Vương đánh giặc Ân thời vua Hùng Vương thứ 6 (khoảng 3.700 năm cách ngày nay). Sau khi mất, ông được dân địa phương lập đền thờ và được phong làm thần hoàng của làng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here