ĐÔI ĐIỀU VỀ VỢ THỨ TƯ CỦA NGUYỄN TRÃI-PHẠM THỊ MẪN

0
409

Theo gia phả họ Nguyễn, Nguyễn Trãi có năm người vợ:
* Bà họ Trần: Sinh ra Nguyễn Khuê, Nguyễn Ứng, Nguyễn Phù.    * Bà họ Phùng: Sinh ra Thị Trà, Nguyễn Bảng, Nguyễn Tích.    * Bà Thị Lộ: Không có con.    * Bà Phạm Thị Mẫn: Sinh ra Nguyễn Anh Vũ (sau vụ án Lệ Chi Viên)    * Bà họ Lê: Sinh ra con cháu ở chi Quế Lĩnh, Phương Quất – huyện Kim Môn, Hải Dương.

 

Phạm Đình Trọng (tướng nhà Lê-Trịnh)

Phạm Đình Trọng (1714-1754), người huyện Giáp Sơn thuộc trấn Hải Dương trước đây (nay thuộc huyện An Dương, Hải Phòng) là tướng thời nhà Lê Trung Hưng. Phạm Đình Trọng được sử sách ca ngợi là người văn võ toàn tài bởi ông xuất thân từ cửa Khổng sân Trình rồi đỗ tiến sĩ năm 1739, nhưng cả cuộc đời ông lại dành cho nghiệp nhà binh. Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình nhà Lê như Phó đô ngự sử, Thượng thư bộ binh, Hiệp trấn 3 đạo Đông Nam Bắc và được phong tước Hải Quận Công Năm Kỷ Mùi (1739), ông đỗ tiến sĩ ở tuổi 25. Ngay sau khi đỗ đạt ông đã được bổ nhiệm làm Phó đô ngự sử, rồi vào phủ chúa Trịnh làm Bồi tụng, được phong tước Dao Lĩnh Hầu. Ít lâu sau, ông ra làm Hiệp trấn ba đạo Đông Nam Bắc, thống lĩnh các quân đánh dẹp cuộc khởi nghĩa nông dân của Nguyễn Hữu Cầu. Năm Ất Sửu (1745), ông phá tan quân của Nguyễn Hữu Cầu ở Xương Giang, Nguyễn Hữu Cầu chạy thoát. Đến năm Canh Ngọ (1750), bộ tướng của ông là Phạm Đình Sĩ bắt được Nguyễn Hữu Cầu ở xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) rồi giải về kinh xử tử.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here