TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

0
653

Trong chuổi hoạt động chào mừng các sự kiện lớn của năm 2015 như Lễ Húy nhật lần thứ 1470 năm ngày mất của Đô Hồ Đại Vương Thượng Thủy Tổ Phạm Tu , chào mừng Đại hội Đại Biểu Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam nhiệm kỳ VII ….

Ngày 17 tháng 5 năm 2015 ( nhằm ngày 29 tháng 3 năm Ất Mùi) tại từ đường Phạm Phú phường Hòa Xuân quận Cẩm Lệ đã tiến hành tổ chức hội nghị bầu ra ban trù bị nhằm vận động, tổ chức tiến đến đại hội thành lập hội đồng Họ Phạm Quận Cẩm Lệ TP Đà Nẵng . Về dự và chỉ đạo hội nghị có các vị trong thường trực hội đồng họ Phạm QNĐN cùng sự hiện diện các vị trưởng lão và các vị của 05 hội đồng gia tộc, nhà thờ, từ đường họ Phạm trong toàn quận

Ông Phạm Chiến đại diện cho 05 Hội đồng gia tộc nêu lên mục đích và ý nghĩa về hoạt động của ban trù bị, đánh giá các thành tựu của Họ Phạm trong thời gian qua, sơ nét và trình bày dự thảo thành lập ban trù bị.

Đóng góp ý kiến và chỉ đạo hội nghị về các mặt hoạt động của dòng họPhạm trên toàn Quận, ôngPhạm Minh Thông ( PCT Hội đồng Họ Phạm Việt Nam – phụ trách miềnTrung-Tây Nguyên, Chủ Tịch hội đồng Họ Phạm Quảng Nam Đà Nẵng) phát biểu ghi nhận những kết quả hoạt động thiết thực của các hội đồng gia tộc, nhà thờ, từ đường trong việc xây dựng cũng như công tác kết nối dòng tộc.

Hội nghị đã thảo luận và tiến hành bầu ban trù bị gồm: 01 trưởng ban, 02 phó ban, 01uv thư ký, 01 uv tài chính,01uv kết nối dòng tộc và 05 ủy viên. , hội nghị đã thông qua thời gian hoạt động của ban trù bị kể từ ngày thành lập theo quyết định của chủ tịch hội đồng Họ Phạm Quảng Nam – Đà Nẵng, ngày đại hội chính thức vào cuối tháng 6 năm 2015 . Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp, trên tinh thần vì dòng tộc phục vụ.

PHẠM KHUÊ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here