HỘI NGHỊ CHUẨN BỊ HỌP HỌ PHẠM TỈNH NAM ĐỊNH

0
673

Ngày 17/5 năm 2015 ban liên lạc họ Phạm tỉnh họp bàn chuẩn bị cho đại hội hội đồng họ Phạm tỉnh Nam Định lần thứ nhất

Địa điểm tại đình Phụ Long ngõ 306 đường Hàm Thuyên thành phố Nam định

Thành phần: Ban liên lạc hội đồng họ Phạm tỉnh Nam Định

Đại diện các huyện thành phố của tỉnh Nam Định

Về dự: Ban liên lạc có

1, Ông Phạm Xuân Khoát chủ tịch

2, Ông Phạm Quang Diến phó chủ tịch và một số thành viên trong ban liên lạc

Các huyện thành phố tất cả có 10 đơn vị vắng 3 là Huyện Hải Hậu, huyện Giao Thủy và huyện Nam Trực tất cả có 21 đại biểu

Nội dung:

1, Ông Phạm Xuân Khoát đọc thông báo số 18 của hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam

2, Đánh giá khái quát các hoạt động dòng họ trong tỉnh thời gian vừa qua

3, Dự kiến hội đồng khóa mới gồm 27 đại biểu trong đó có 7 thường trực

4, Dự kiến các điều kiện phục vụ cho đại hội gồm

 • Phân công các thành viên phụ trách các lĩnh vực phục vụ, chuẩn bị cho đại hội
 • Thời gian đại hội dự kiến diễn ra vào sáng ngày 04/7/ 2015 tức là ngày 19/5 năm Ất Mùi
 • Địa điểm sẽ chuẩn bị và thông báo sau
 • Đại biểu mời khoảng 30 đại biểu

Gồm + Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam

+ Mặt trận tổ quốc tỉnh

+ hội khuyến học tỉnh

+ Đại biểu là con em họ Phạm trên toàn tỉnh đang đương là cán bộ chủ chốt của tỉnh và các huyện và các con em của tỉnh trên mọi miền của tổ quốc có tấm và nhiệt tình với các công việc họ từ trước tới nay

+ Đại biểu các huyện thành phố khoảng 140 đại biểu có phâm bổ cụ thể

+ bàn phần tài chính phục vụ đại hội

5, nội dung

 • 7 giờ 30 phút đón khách
 • 7 giờ 30 đến 8 giờ văn nghệ
 • 8 giờ khại mạc
 • 8 giờ 20 phút đọc báo cáo
 • 8 giờ 40 đến 9 giờ 10 phút tham luận ( khoảng 3 ý kiến của tỉnh1 ý kiến của huyện 1 ý kiến, của xã I ý kiến
 • Sau ý kiến tham luận của các đoàn lá ý kiến của hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam
 • Các đai biểu các đoàn tặng hoan
 • Đọc đề án, thông qua đề án,thông qua quy chế làm việc của hội đồng nhiệm kỳ tới
 • Hội đồng mới ra mắt nhận nhiệm vụ
 • Bế mạc cảm ơn

 Phạm Ngọc Phán

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here