THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VII HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

0
666

Kính gửi Hội đồng Họ Phạm các cấp

cùng bà con họ Phạm trong và ngoài nước

Thường trực Hội đồng Toàn quốc Họ Phạm Việt Nam đã quyết định triệu tập Đại hội Nhiệm kỳ VII, khai mạc hồi 8g30 ngày Chủ nhật 02/8/2015 tại Hội trường Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Nội dung Đại hội:

– Báo cáo của Thường trực Hội đồng Toàn quốc Họ Phạm VN về Tổng kết việc họ Nhiệm kỳ VI (2010-2015), Phương hướng hoạt động việc họ Nhiệm kỳ VII (2015-2020) và các Tham luận của các Hội đồng họ Phạm địa phương.

– Vinh danh, Ghi công những người có nhiều đóng góp cho việc họ trong Nhiệm kỳ VI và trước đó.

– Thông qua Danh sách Hội đồng Toàn quốc Khóa VII.

Thành phần tham dự Đại hôi:

– Các vị là Ủy viên Hội đồng toàn quốc Khóa VI

– Các đoàn đại biểu Hội đồng Họ Phạm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng Dòng họ trực thuộc HĐTQ, các vị dự kiến sẽ tham gia Hội đồng Toàn quốc (HĐTQ) khóa VII.

– Các vị Khách mời

Để đẩy manh công việc chuẩn bị Đại hội, Thường trực HĐTQ xin thông báo các nôi dung lớn như sau:

1. Theo tinh thần Thông báo số 18 cùa Thường trực HĐTQ, các Hội đồng họ Phạm địa phương cần tổ chức Đại hội cấp mình hoặc cuộc họp đánh giá việc họ 5 năm qua, phương hướng 5 năm tới, kiện toàn nhân sự Hội đồng cấp mình và giới thiệu nhân sự tham gia HĐTQ khóa VII. Các Hội đồng họ Phạm địa phương, Hội đồng Dòng họ, cac Tổ chức trực thuộc trực thuộc HĐTQ và các Ban Chuyên trách cùa HĐTQ cần gửi Báo cáo Tổng kết việc họ 5 năm qua (nơi nào thành lập chưa được 5 năm thì tính từ ngày thành lập), phương hướng 5 năm tới, Danh sách Hội đồng cấp mình (mới nhất) và đề xuất nhân sự HĐTQ Khóa VII về Thường trực HĐTQ (qua thư điện tử e.mail) trước ngày 31/5/2015. Các HĐ các cấp cần viết tin bài phản ánh các hoạt động sôi nổi của địa phương mình tiến tới Đại hội VII để đăng trên Bản tin và Trang web của HĐTQ.

2. Các Hội đồng họ Phạm địa phương, Hội đồng Dòng họ, các Ban Chuyên trách và các tổ chức trực thuộc HĐTQ lựa chọn Danh sách những người có nhiều đóng góp to lớn cho việc họ đề nghị HĐTQ xét tặng Bằng “Vinh danh Vì việc họ” hoặc Bằng “Ghi công vì việc họ” tại Đại hội.

a/ Đối tượng tặng Bằng Vinh danh Vì việc họ đạt 1 trong 2 tiêu chí sau:

– Những người lãnh đạo chủ chốt HĐTQ, các Hội đồng họ Phạm cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW (và một số huyện đặc biệt), Hội đồng Dòng họ, các Ban chuyên trách liên tục từ 5 năm trở lên, đã mang hết tâm huyết, trí tuệ, sức lực và thời gian cống hiến cho Hội đồng, có tác dụng rõ rệt cho việc họ địa phương và cả nước, được mọi người tín nhiệm, thừa nhận.

– Những người có đóng góp to lớn về tài chính giúp Hội đồng hoạt động với số tiền 50.000.000 đ trở lên.

b/ Đối tượng tặng Bằng Ghi công Vì việc họ đạt 1 trong 2 tiêu chí sau:

– Những người tham gia HĐTQ, HĐ họ Phạm cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW (và một số huyện đặc biệt), các Ban chuyên trách liên tục từ 5 năm trở lên đã luôn luôn cố gắng, tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có tác dụng rõ rệt cho việc họ địa phương và cả nước, được mọi người tín nhiệm, thừa nhận.

– Những người có đóng góp tài chính lớn giúp Hội đồng hoạt động với số tiền từ 20.000.000đ đến dưới 50.000.000đ.

Danh sách đề nghị Vinh danh hoặc Ghi công tại Đại hội VII cần gửi về Thường trực HĐTQ trước ngày 30/6/2015 (những người đã được HĐTQ Vinh danh, Ghi công vì việc họ trước đây rồi thì không đưa và Danh sách này nữa).

3. Các HĐ họ Phạm cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW (hoặc cấp huyện nơi chưa có HĐ cấp tỉnh), Hội đồng dòng họ, các tổ chức trực thuộc HĐTQ, lựa chọn Đoàn Đại biểu của cấp mình tham dự Đại hội gồm những người có khả năng đóng góp cho việc họ địa phương và cả nước, nhất là những người dự kiến tham gia HĐTQ Khóa VII. Số lượng đại biểu mỗi Đoàn tùy theo khả năng của mỗi nơi, nhưng không quá 10 người, riêng TP Hà Nội có thể đông hơn. Các Đoàn đại biểu cần chuẩn bị Tham luận đóng góp cho Đại hội bằng văn bản, gửi qua e.mail về Thường trực HĐTQ toàn văn bài Tham luận và Danh sách hoặc số lượng Đại biểu dự Đại hội trước ngày 30/6/2015.

4. HĐTQ kêu gọi và hoan nghênh các HĐ họ Phạm các cấp, các nhà doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân họ Phạm trong cả nước ủng hộ tinh thần và vật chất để tổ chức thành công Đại hội VII. Các khoàn tài trợ, ủng hộ có thể chuyển trước vào tài khoản của HĐTQ hoặc trao nhận trực tiếp tại Bàn đón tiếp của Ban Tổ chức Đại hội.

Tài khoản của HĐTQ:

Chủ tài khoản: Phạm Văn Đạo, Chủ tịch HĐTQ HPVN

Số tài khoản VNĐ: 6223205115524

Số tài khoản USD: 6223205115530

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Thành Đô,

số 56-58-60 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho, quận 1 TP Hồ Chí Minh.

HĐTQ xin ghi nhận Tấm lòng vàng của các vị và trân trọng cảm ơn bằng việc trao các Danh hiệu cao quý tới quý vị.

Mọi liên hệ với HĐTQ (gửi báo cáo, tham luận, đề xuất nhân sự, danh sách đề nghị Vinh danh, Ghi công, danh sách hoặc số lượng đại biểu, thông báo các khoản tài trợ, ủng hộ…) xin theo địa chỉ:

Bà Phạm Thị Thúy Lan, Phó Chủ tịch HĐTQ, P.204, nhà D2A, ngõ 28D, phố Lương Định Của, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (04) 38522040, 0912137909, 01657674859

E.mail: [email protected]  [email protected]

Đại hội Nhiệm kỳ là sinh hoạt lớn nhất của Hội đồng họ Phạm, 5 năm mới tổ chức một lần. HĐTQ tin tưởng rằng các Hội đồng họ Phạm các cấp và bà con họ Phạm trong và ngoài nước đều có nhiều hoạt động nô nức hướng về Đại hội và làm hết sức mình đóng góp vào thành công chung của Đại hội.

Thông báo này thay cho Giấy mời. Kính mời các vị đến dự Đại hội đông đủ

Thay mặt HĐTQ Họ Phạm VN

Chủ tịch HĐ

PGS. TS. PHẠM ĐẠO

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here