THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌP MỞ RỘNG ĐẨY MẠNH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VII

0
139

Sangs 24/5 vừa qua, Thường trực (Mở rộng) HĐTQ họ Phạm VN đã nhóm họp tại Hà Nội:

1- Cuộc họp đã nhấn mạnh lại tinh thần Thông báo số 18 của Thường trực và bàn bạc, quyết định thêm một số biện pháp cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cho Đại hội. Cùng với việc tuyên truyền không khí Họ Phạm chung cả nước hoạt động tiến tới Đại hội, các Hội đồng họ Phạm các địa phương khẩn trương chuẩn bị và tiến hành Đại hội các cấp, báo cáo kết quả hoạt đồng 5 năm qua, phương hướng 5 năm tới, kiện toàn và củng cố nhân sự Hội đồng các cấp ở địa phương, đồng thời đề xuất nhân sự cho HĐTQ khóa VII, Cuộc họp nhấn mạnh việc các Ban Chuyên trách của HĐTQ cần củng cố tổ chức, phân công công tác chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội. Riêng Ban Tài chính, vì ông Phạm Thượng Hiền xin thôi làm Trưởng Ban và bà Phạm Thị Ngân xin thôi làm Kế toán, Thường trực đã phân công ông Phạm Đạo là chủ tài khoản của Hội đồng( như các tổ chức khác Thủ trưởng cơ quan phải là chủ tài khoản), tạm thời kiêm chức Trưởng Ban Tài chính, đồng thời bổ sung ông Phạm Thiện Căn làm Phó Ban Tài chính, trưởng Tiểu ban vận động xây dựng quỹ, ông Phạm Văn Kỳ làm Phó ban Tài chính, trưởng Tiểu ban quản lý quỹ, chị Phạm Thị Thu Hòa làm Kể toán. Các Ban chuyên trách khác cần tiếp tục củng cố tổ chức, báo cáo tổng kết 5 năm qua, phương hướng 5 năm tới và đề xuất nhân sự cho Đại hội.

2- Bàn sâu một số công tác tổ chức tiến hành Đại hội, kiện toàn Tiểu ban Tổ chức Đại hội, phân công ông Phạm Nghị làm Trưởng Tiểu ban, ông Phạm Thanh Hùng làm Phó Tiểu ban, các đại diện các Ban Tài chính, Lễ tân, Thông tịn – tư liệu, Ban Văn hóa-Xã hội và CLB Tuổi trẻ làm ủy viên. Ngay đầu tháng 5 tới, Tiểu ban Tổ chức đại hội cần họp, có đại diện Thường trực cùng dự để bàn cụ thể các chi tiết như việc triệu tập, đón tiếp đại biểu, chuẩn bị hội trường, các công việc tiến hành đại hội, bảo đảm kinh phí, ăn uống, phục vụ Đại hội v.v… Trên cơ sở đó, Thường trực sẽ chính thức ra Thông báo Triệu tập Đại hội, gửi đến các Hội đồng họ Phạm các cấp và bà con họ Phạm cả nước. Cuộc họp cũng bàn kiện toàn và phân công công việc các Tiểu Ban Nhân sự, Tiểu Ban Văn kiện Đại hội.

3- Bàn việc đẩy mạnh hoạt động của Câu lạc bộ Tuổi trẻ họ Phạm, phân công ông Phạm Thế Chiến là ủy viên Thường trực HĐTQ phụ trách công tác tuổi trẻ, hướng dẫn Ban chủ nhiệm lâm thời của CLB củng cố lại và sớm tổ chức Lễ Ra mắt chính thức CLB trước khi Đại hội VII.

Cuộc họp làm việc khẩn trương và thu được kết quả tốt. Mọi người phấn khởi bắt tay ngay vào việc. Hy vọng việc chuẩn bị Đại hội sẽ tiến hành khẩn trương, kết quả tốt, bảo đảm cho Đại hội thành công tốt đẹp

Lâm Dũng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here