Tổng hợp tin Mừng thọ tại đông Anh

0
264

NHÂN DỊP XUÂN ẤT MÙI NĂM 2015,

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM XÃ ĐÔNG HỘI KẾT HỢP CÙNG HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM HUYỆN ĐÔNG ANH TỔ CHỨC MỪNG THỌ CÁC CỤ THÀNH VIÊN TRONG HỌ TỪ NGÀY MÙNG 4 , 7, 15 VÀ 17 THÁNG GIÊNG NĂM ẤT MÙI. SỐ CỤ TRONG XÃ NĂM NAY CÓ 9 CỤ, 3 CỤ TUỔI 90, 2 CỤ TUỔI 80, 4 CỤ TUỔI 70, 3 CỤ TUỔI 90,
Tuổi 90 có:
1 ) CỤ NGUYỄN DUY DU
2 ) CỤ PHẠM CẢNH KÍNH
3 ) CỤ NGUYỄN THỊ NGUYỆT
TUỔI 80 CÓ :
1 ) CỤ PHẠM VĂN TỤ
2) CỤ PHẠM VĂN ÊM
TUỔI 70 CÓ :
1 ) CỤ ĐẶNG THỊ PHƯỜNG
2) CỤ HOÀNG THỊ LIÊN CÙNG CẶP VỢ CHỒNG CỤ PHẠM THẾ LONG VÀ CỤ TRỊNH THỊ HẠ.
HỘI ĐỒNG  HUYỆN ĐÔNG ANH CÓ CỤ PHẠM ĐỨC CHÍNH . UVTT HD TP HÀ NỘI, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM HUYỆN ĐÔNG ANH.
CỤ PHẠM TUẤN KHANH UVTTHDTP HỌ PHẠM HN. PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM ĐÔNG ANH,CỤ PHẠM KHẮC LIÊN UVHD HỌ PHẠM TPHN PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM HUYỆN ĐÔNG ANH. CỤ PHẠM HƯỞNG , PHẠM NGUYÊN, PHẠM VĂN QUẢN LÀ UVTT HD HUYỆN ĐÔNG ANH.
 HD ĐÃ ĐẾN TỪNG GIA ĐÌNH CÁC CỤ ĐỂ TRAO QUÀ VÀ BẰNG MỪNG THỌ. CÁC GIA ĐÌNH ĐƯƠC CÁC CỤ MỪNG THỌ RẤT VUI MỪNG VÀ PHẤN KHỞI, TIẾP NHẬN NHỮNG VIỆC LÀM TỐT ĐẸP CỦA HD HỌ PHẠM HUYỆN ĐÔNG ANH VÀ HỨA SẼ TIẾP TỤC PHÁT HUY LÀM TỐT CÔNG VIỆC CỦA DÒNG HỌ NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN VÀ ỔN ĐỊNH .
THAY MẶT HD HỌ PHẠM XÃ ĐÔNG HỘI
CHỦ TỊCH PHẠM VĂN TRUYỀN.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here