THÔNG BÁO SỐ 18 CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

0
721

Ngày 04/03/2015, Thường trực Hội đồng Toàn quốc họp mở rộng bàn việc chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội đồng họ Phạm Việt Nam nhiệm kỳ VII, dự kiến tiến hành vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 2015 tại Hà Nội, ngày giờ và địa điểm cụ thể sẽ có thông báo chính thức sau. Đại hội có nhiệm vụ:

– Tổng kết hoạt động của Hội đồng trong nhiệm kỳ VI (2010- 2015) và đề ra phương hướng hoạt động của Hội đồng trong nhiệm kỳ VII ( 2015- 2020)

– Cử ra Hội đồng Toàn quốc Khóa VII.

Tham dự Đại hội, ngoài tất cả các Ủy viên HĐTQ Khóa VI còn có các Đoàn đại biểu của các Hội đồng họ Phạm các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Tỉnh nào chưa thành lập HĐ cấp tỉnh thì có thể cử đại biều Ban vận động thành lập Hội đồng (hoặc Ban Liên lạc), hoặc đại biếu Hội đồng cấp huyện, thị xã, thành thố thuộc tỉnh, đặc biệt là các đại biểu dự kiến sẽ tham gia Hội đồng Toàn quốc Khóa VII. Số lượng đại biểu mỗi Đoàn sẽ có thông báo riêng.

Để tiến tới Đại hội Toàn quốc, đề nghị tất các các Hội đồng các cấp, đặc biệt là cấp tỉnh (thành phố), cấp huyện (quận), có thể cả cấp xã (phường), liên xã phường cần có sinh hoạt, nơi nào gần đến nhiệm kỳ hoặc đã quá nhiệm kỳ cấp mình thì tiến hành Đại hội luôn, tạo thành nề nếp gắn nhiệm kỳ các Hội đồng địa phương với nhiệm kỳ HĐTQ (như Hội đồng thành phố Hồ Chí Minh tiến hành Đại hội Nhiệm kỳ III vào giữa năm nay là rất phù hợp). Các địa phương lâu nay có khó khăn, hoạt động hạn chế… cũng nhân dịp này tiến hành Đại hội để củng cố lại phong trào, cử Ban lãnh đạo mới đủ sức đoàn kết mọi thành viên, đưa việc họ tiến lên một giai đoạn mới. Thông qua đợt sinh hoạt và đại hội các cấp này, từng địa phương củng cố lại Hội đồng cấp mình và đề xuất nhân sự tham gia HĐTQ khóa VII, đưa phong trào việc họ cả nước tiến lên.

Thường trực HĐTQ đã lập ra các Tiểu Ban chuẩn bị Đại hội:

-Tiểu Ban Nhân sự do ông Phạm Đạo làm Trưởng Tiểu Ban, bà Phạm Thị Thúy Lan làm Phó Trưởng Tiểu Ban

-Tiểu Ban Văn kiện do ông Phạm Văn Dương làm Trưởng Tiểu Ban, ông Phạm Huy Hỗ làm Phó Trưởng Tiểu Ban

-Tiểu Ban Tổ chức đại hội do ông Phạm Nghị làm Trưởng Tiểu Ban.

Thường trực HĐTQ đề nghị các Ban chuyên trách, các Tổ chức trực thuộc HĐTQ và các HĐ địa phương tham gia các công tác chuẩn bị Đại hội Toàn quốc như sau:

1. Tổng kết hoạt động của Ban mình, Tổ chức mình, địa phương mình trong 5 năm qua, đề ra phương hướng hoạt động trong 5 năm tới. Nơi nào tổ chức được Đại hôi cấp mình thì có báo cáo đầy đủ, nơi nào không tổ chức Đại hội cũng cần có sinh hoạt và viết báo cáo gửi về Thường trực HĐTQ.

2. Đề xuất nhân sự tham gia HĐTQ Khóa VII. Mỗi Ban chuyên trách cần đề xuất Trưởng Ban, Phó Ban và các ủy viên của Ban mình (các ủy viên các Ban chuyên trách bao gồm một số vị tại Hà Nội và một số vị tại các địa phương trong cả nước). Các HĐHP địa phương cần đề xuất 1 vị đại diện cho HĐ địa phương mình tại HĐTQ (có thể là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐ địa phương) và một số vị tham gia HĐTQ với tư cách là ủy viên các Ban chuyên trách. Số ủy viên các ban chuyên trách của HĐTQ tại mỗi địa phương tùy theo khả năng tham gia của từng người cụ thể và tùy theo nhu cầu của địa phương cần có thêm người tham gia HĐTQ (ngoài 1 vị tham gia HĐTQ với tư cách đại diện địa phương mình), nhiều nhất mỗi tình không quá 5 vị, có thể có tỉnh không có. Các Tổ chức trực thuộc mỗi tổ chức cử 1 Đại diện và một số vị (tùy khả năng) tham gia các Ban chuyên trách. Các Ban chuyên trách, các Tổ chức và các HĐHP các địa phương có thể đề xuất trực tiếp nhân sụ cụ thể giữ nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Thường trực HĐTQ… Khóa VII để Thường trực HĐTQ Khóa VI tham khảo và chuẩn bị nhân sự Khóa VII trình ra Đại hội thông qua.

Thường trực HĐTQ Khóa VI xin thông báo Cơ cấu HĐTQ Khóa VII.

Cơ cấu HĐTQ về cơ bản theo như Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐ Họ Phạm VN, nhưng vừa qua cũng đã có một vài điều chỉnh. Nay rà soát lại, điều gì chưa phù hợp thì thay đổi. HĐTQ có bộ phận Thường trực, khối các ban chuyên trách và các Tổ chức trực thuộc, khối đại diện các HĐHP các địa phương. Các Ban chuyên trách có một số ủy viên ở Hà Nội và một số Ủy viên ở các địa phương. Các HĐHP địa phương, mỗi tỉnh và một số huyện đặc biệt cử 1 đại diện làm UV HĐTQ và một số vị tham gia HĐTQ với tư cách Ủy viên các Ban chuyên trách. Bộ phận Thường trực gồm có:

– 1 Chủ tịch

– 3 Phó Chủ tịch: PCT Thường trực kiêm Tổng Thư ký, PCT phụ trách Thông tin – Tư liệu và PCT đại diện HĐTQ tại phía Nam.

– 5 Trưởng Ban: Ban Thông tin – Tư liệu, ban Tộc phả và kết nối dòng họ, ban Lễ tân, ban Tài chính, ban Văn hóa – Xã hội.

– 2 Tổng Biên tập Bản tin và Trang web.

– 2 Đại diện HĐ họ Phạm thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (do HĐHP các thành phố này đề nghị, có thể là Chủ tịch hoặc Phó CT HĐHP thành phố và thông qua HĐTQ).

– 1 Đại diện HĐHP các tỉnh khu vực Miền Trung – Tây Nguyên (do các HĐ các tỉnh trong khu vực này đề nghị, HĐTQ sẽ chọn 1 vị đại diện chung cho các tỉnh)

– Đại diện các tổ chức trực thuộc HĐTQ gồm Câu lạc bộ Doanh nhân, Câu lạc bộ Tuổi trẻ, Câu lạc bộ Thơ và một số tổ chức khác sau khi được thành lập hoặc củng cố và đã có hoạt động nề nếp, mỗi tổ chức 1 vị vào Thường trực, các tổ chức còn trong quá trình thành lập có thể cử 1 đại diện tham gia Thường trực mở rộng như các Phó Ban của các Ban chuyên trách. Các Đại diện này do các tổ chức đề nghị và thông qua HĐTQ.

Đề nghị các Ban chuyên trách, các Tổ chức trực thuộc và các HĐHP các địa phương gửi Báo cáo Tổng kết 5 năm 2010 – 2015, Phương hướng việc họ 5 năm 2015- 2020 và Đề xuất nhân sự HĐTQ Khóa VII về Thường trực HĐTQ càng sớm cảng tốt, chậm nhất là ngày 31/5/2015 theo địa chỉ:

Bà Phạm Thị Thúy Lan, Phó Chủ tịch HĐTQ, P.204, nhà D2A phố Lương Định Của, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: ( 04) 38522040 0912137909 01657674859

E.mail: [email protected], [email protected]

Đại hội là đợt sinh hoạt lớn của Hội đồng trong cả nước, 5 năm mới diễn ra một lần nên đòi hỏi tất cả các thành viên Hội đồng các cấp và toàn thể bà con họ Phạm cần tập trung trí tuệ, công sức chuẩn bị, đóng góp cho Đại hội thành công tốt đẹp. Đồng thời, các Ban chuyên trách, các Tổ chức trực thuộc HĐTQ, các HĐ các cấp cần đẩy mạnh mọi mặt hoạt động lập thành tích chào mùng Đại hội, đưa phong trào việc họ tiến lên một giai đoạn mới.

Thay mặt Trường trực HĐTQ

Chủ tịch

PGS, TS PHẠM ĐẠO

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here