CÁC BAN CHUYÊN TRÁCH CỦA BLL HỌ PHẠM HÀ NỘI

0
282
Chức danh Ban Thông tin, Kết nối dòng họ Ban Tài chính Ban Khuyến học, Khuyến tài      Ban Lễ tân Ban biên tập trang web Ban thư ký
Trưởng ban  PhạmQuangNhuệ   Phạm Vũ Câu  Phạm Hồng Anh Phạm Quang Đạt Phạm QuangNhuệ Phạm Quang Nhuệ
Phó ban  Phạm HoanPhạmTuấn Khanh  Phạm Kim Ngân PhạmTuấnKhanh Phạm Văn TùngPhạm Quốc Tuấn

 

 

 Phạm Hải YếnPhạm Văn Sơn

Phạm Tuấn Khanh

 

Phạm Quốc Tuấn Phạm Quốc TuấnPhạm Văn Tùng
Ủy viên  Phạm Văn LưuPhạm thị Nhật

Phạm Đức Hòa

P Văn Chiếm

Phạm Ngọc Can

Phạm Quốc Tuấn

Phạm Văn Sơn

Phạm Thị MậuPhạm Thị Lợi

Phạm Mai Anh

Phạm Thị Hải Yến

Phạm Văn Lĩnh

 Phạm Văn LưuPhạm Xuân Tiên

Phạm Thị Nhật

P Tiến Lượng

P Văn Chiếm

P Quốc Tuấn

 Phạm Văn HuânPhạm đức Hòa

Phạm Hữu Chính

Phạm Thị Nhật

Phạm kim Ngân

 

 

 Phạm Văn ChiếmPhạm Văn Tùng

Phạm Quang Trung

Phạm Quang Khoát

Phạm Thế Tuyên

 Phạm Văn ChiếmPhạm Quang Trung

Phạm Vũ Đông

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here