10 HOẠT ĐỘNG LỚN CHÍNH CỦA HĐHPTP HÀ NỘI NĂM 2014

0
912

1- Gặp mặt đại biểu các HĐGT trên địa bàn Hà Nội
2- HĐHP quận Đống Đa tổ chức Gặp mặt họ Phạm trên địa bàn quận
3- HĐHP huyện Đông Anh tổ chức hội nghị toonggr kết công tác năm 2014
4- Thành lập HĐHP ở một số địa phương cấp quận/huyện và phường/xã
5- Củng cố tổ chức và nhân sự ở 2 cấp thành phố và quận/huyện
6- Nâng cấp trang tin điện tử
7- Phát hành tờ lịch Họ Phạm Hà Nội năm 2015
8- Tham gia ngày Giỗ TTT Phạm Tu
9- Các HĐHP và HĐGT các địa phương tổ chức Mừng Xuân, Mừng thọ-Chúc thọ
10- Tham gia Hội nghị 5 HĐTQHPVN khóa VI.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here