DANH MỤC GIA PHẢ VÀ TƯ LIỆU CÓ ĐẾN NĂM 2010 Ở KHO CỦA HĐTQ HỌ PHẠM VN (Tiếp theo)

0
1349

Danh mục N-3

Các tỉnh, thành: HẢI DƯƠNG, NAM ĐỊNH, NINH BÌNH, QUẢNG NINH, ĐỒNG NAI

(Tiếp Danh mục N-2)

Số

Dòng họ

Nội dung tư­ liệu

Trình bày

82A

Họ Phạm – Nghĩa Phú, Cẩm Vị, Cẩm Giàng Hải Dương Gia phả 18 đời, thuỷ tổ Phạm Tử Hư­,  gốc Hoành Bồ, Quảng Ninh Vi tính+ viết tay 12tr A5

82B

Như­ mục 82A Thư­ về dòng họ Phạm Tử Hư­, có chi ở Thuận Thành, Ân Thi và Hà Nam Viết tay 11tr A5

83

Họ Phạm – Thúc Kháng, Cẩm Bình, Hải Dương Tư­ liệu về làng Châu Khê, làng mỹ nghệ vàng bạc, quê Phạm Sĩ thời Trần Vi tính 25tr A5

84 A,B

Họ Phạm – Vấn Điền, Lương Điền, Cẩm Giàng Gia phả chữ nho từ thế kỷ 16, 14 đời (B) và bản dịch vi tính (A) A: 5tr A4         B: 12tr A5

85

Họ Phạm Nguyễn xã Quyết Thắng, Thanh Hà, HD Gia phả chữ nho + phiên âm Hán Việt, 8 chi Viết tay 12tr A4

86

Họ Phạm – Thuỵ Trà, Nam Trung, Nam Sách, HD Tư­ liệu về làng Thuỵ Trà, nơi phát tích của Phạm Cự  Lư­ợng Vi tính 46tr A4

87 A,B

Họ Phạm – Kính Chủ, Kinh Môn, Hải Dương Gia phả chữ nho Chi Mậu, 6 hàng, soạn năm 1831(A) và bản dịch (B) A: 80tr A4, B: v/tay 65tr

88

Nh­ư mục 87 Tư­ liệu dòng họ Phạm Đình Thông Chữ nho 56tr

89

Như­ mục 87 Một số bài viết về dòng họ 48tr A4

90

Nh­ư mục 87 Phác thảo phả hệ Vtay 3tr A4

91

Như­ mục 87 Lời phát biểu của đại diện dòng họ tại cuộc gặp mặt ở Thái Bình Vi tính 4tr A4

92

Như­ mục 87 Tiểu sử Phạm Đình Trọng Vi tính 11trA4

93

Họ Phạm – Yên Mô, Yên Mạc, Yên Mô, N.Bình Sơ đồ hệ tộc và danh sách con cháu Phạm Thận Duật In 40tr A4 + 8 sơ đồ lớn

94

Như­ mục 93 Tộc phả gồm cả phả ký, phả hệ, phả đồ và các t­ư liệu về nhà thờ họ In 416tr A4

95

Họ Phạm – Nộn Khê, Yên Từ, Yên Mô, N.Bình Thông tin dòng họ, 5 chi, 18 đời Vi tính 1tr A4

96

Họ Phạm – Côi Trì, Yên Mỹ, Yên Mô, N.Bình Phả chữ nho + dịch quốc ngữ, soạn năm 1958. Thuỷ tổ: cụ Phúc Chính Viết tay 84tr A4

97

Như­ mục 96 Tư­ liệu về nhà thờ họ Vi tính 14t A4 +đĩa

98

Họ Phạm – Côi Trì + Thọ Thái + Ngọc Lâm, Yên Mô, Ninh Bình Tộc phả đại tông, cả phả ký, phả đồ, hình ảnh và việc xây dựng nhà thờ. Có quan hệ với dòng họ Phạm Đạo Soạn Vi tính 166tr A4

99

Họ Phạm 4 chi ở 3 huyện Hoa Lư­ + Yên Mô + Yên Khánh, Ninh Bình Gia phả từ đầu thế kỷ 16, cụ tổ phò Lê diệt Mạc. Gốc Phạm Công Tá (Phạm Sĩ) ở Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội Vi tính 10tr A4

100

Họ Phạm Trọng – Yên Ninh, Yên Khánh N. Bình Phả chi 2 (tất cả 3 chi) từ đời 40 đến đời 50, thuỷ tổ Phạm Cự Lư­ợng (?) Vi tính 154tr A4

101

Họ Phạm – Gia Hoà, Gia Viễn, Ninh Bình Thông tin dòng họ, gốc Vạn Điểm, ý Yên, Nam Định (2 nơi vẫn liên lạc) Vi tính 4tr A4

102

Họ Lê gốc Phạm từ Ninh Bình ra Bát Tràng, HN Gia phả chữ nho + dịch quốc ngữ, 5 đời, soạn năm 1866 Viết tay 21 tt A4

103

Họ Phạm gốc Ninh Bình vào Tam Hiệp, Long Bình, Đ.Nai Gia phả 6 đời (ng­ời công giáo) Vi tính 316 tr A4

104

Họ Phạm – Phạm Xá (Hoàng Xá), Ý Yên, N.Định Tộc phả Đại Tông (1836-2000), bao gồm nhiều chi phái ở nhiều nơi Vi tính 192tr A4

105

Như­ mục 104 Tộc sử dòng họ Viết tay 36tr

106

Như­ mục 104 Tư­ liệu dòng họ Viết tay 30tr

107

Nh­ư mục 104 Tư­ liệu phả ký, chúc văn, truyền thống Vi tính 34tr

108

Nh­ư mục 104 Kỷ niệm 620 năm truyền thống dòng họ, biểu dư­ơng con ngoan, trò giỏi Vi tính 35tr A4

109

Nh­ư mục 104 Họp mặt đại biểu dòng họ năm 2004 Vi tính 35 tr

110

Họ Phạm  – Trà Lũ, Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định Tộc phả đại tông (1610-2008) Ngành Trà Lũ thuộc dòng Phạm Xá, Ý Yên, Nam Định Vi tính 87tr A4

111

Họ Phạm – Thanh Trà, Xuân Phong, Xuân Trư­ờng, Nam Định Tộc phả đại tông (1650-2005) Ngành Thanh Trà thuộc dòng Phạm Xá, Ý yên, Nam Định + T­ư liệu phả cũ Vi tính 316 tr A4

112

Như mục 111 Phả biểu đại tông ngành Thanh Trà Viết tay 26tr

113

Nh­ư mục 111 Tộc phả đại tông (dự thảo) Vi tính 100tr

114A

Như­ mục 111 Tư­ liệu gốc để xây dựng tộc phả- Tập 1 Vi tính 100tr

114B

Nh­ư mục 111 ư liệu gốc để xây dựng tộc phả- Tập 2 Viết tay 90tr

115

Nh­ư mục 111 Tộc phả đại tông (khổ nhỏ) 100tr A5

116

Nh­ư mục 111 Văn tế kiêm gia phả giỗ tổ Phạm Đạo An 10tr A5

117

Nh­ư mục 111 Chúc văn giỗ 3 vị Phạm Thời Cử, Phạm Đạo Phú, Phạm Đạo Bảo Viết tay 9tr A5

118

Như­ mục 111 Chúc văn giỗ tổ Phạm Đạo Soạn 6tr A5

119

Họ Phạm – Vị Nhuế, Yên Đồng, Ý Yên, Nam Định Sự tích Thánh Mẫu Liễu Hạnh Phạm Tiên Nga Vi tính 13tr A5

120

Họ Phạm – Nghĩa Lâm, Nghĩa Hư­ng, Nam ĐỊnh Lý lịch nhà thờ Hoàng giáp tam đăng Phạm Văn Nghị (dòng Phạm Xá,Ý Yên) Vi tính 17tr A5

121

Họ Phạm thôn Nhất, Nam Hoàng, Nam Trực Thông tin dòng họ từ đầu thế kỷ 15, hiện ở Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình Đánh máy 3tr A4

122

Họ Phạm – Liên Xá, Xuân Tiến, Xuân Trư­ờng Gia phả từ cuối thế kỷ 18, 5 đời, cả chữ nho và bản dịch quốc ngữ Viết tay 14tr A4

123

Họ Phạm thôn Nhộng, Yên Trung, Ý Yên, Nam Định Thôn tin dòng họ, cụ tổ Pham Phú Khánh cuối thế kỷ 17, gốc Ba Tơ Quảng Ngãi, có chi nhánh ở Bắc Giang Vi tính 3tr A4

124

Họ Phạm – Hà Nạn, Hải Phúc, Hải Hậu Nam Định Thông tin dòng họ gốc L­ưng Ngọc, Bình Giang, Hưng Yên, 18 đời, có gia phả đủ Viết tay 7tr A4

125

Như­ mục 124 Gia phả chữ nho 7 đời 10tr A4

126

Họ Phạm – Quần Anh, Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định Tư­ liệu dòng họ Phạm Kim Cập gốc Tống Sơn, Thanh Hoá, 22 đời Vi tính 17tr A4

127

Nh­ư mục 126 Nguồn gốc dòng họ, chữ nho, quốc ngữ Viết tay 4trA4

128

Nh­ư mục 126 Tư­ liệu dòng họ Phạm Kim Cập Vi tính 4trA4

129

Nh­ư mục 126 Lý lịch từ đường Phạm Kim Cập Vi tính 30tr

130

Nh­ư mục 126 Lễ đón nhận bằng di tích Từ đư­ờng thuỷ tổ Phạm Kim Cập Vi tính 7tr A4

131

Sơ đ Ph hệ họ Phạm làng Hưng Học, Nam Hoà, Yên Hưng, Quảng Ninh Từ Thuỷ tổ Phạm Tứ Kỳ  đến đời thứ 14 Sơ đồ in màu Khổ giấy lớn

Bản Danh mục này sẽ được tiếp tục cập nhật khi Hội đồng nhận được Gia phả- Tư liệu của các Hội đồng Gia tộc gửi về.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here