MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ GIỖ THƯỢNG THỦY TỔ ĐÔ HỒ ĐẠI VƯƠNG PHẠM TU 2014.

0
1008

IMG_20140815_092930IMG_20140815_092923IMG_20140815_092920IMG_20140815_092911IMG_20140815_092905IMG_20140815_092851IMG_20140815_092848IMG_20140815_092844IMG_20140815_092840IMG_20140815_091725IMG_20140815_091719IMG_20140815_091714IMG_20140815_091658IMG_20140815_091653

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here