THÔNG BÁO SỐ 15 CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

0
304

 

Ngày 17/7/2014, Thường trực Hội đồng Toàn quốc họ Phạm Việt Nam đã họp mở rộng để kiểm điểm việc họ thời gian qua và bàn công việc trong thời gian tới, trọng tâm là quý III/ 2014.
Thường trực vui mừng nhận thấy vừa qua, nhiều địa phương trong cả nước đã hoạt động rất sôi nổi, tổ chức nhiều cuộc gặp mặt, củng cố và phát triển tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động thăm hỏi, khuyến học khuyến tài, thành lập thêm nhiều Hội đồng mới… Nổi bật là các địa phương: Uông Bí, Ninh Bình, Bình Định, Đắc Lắc, Cà Mau, Lâm Đồng, Thủy Nguyên (Hải Phòng), Xuân Trường (Nam Định) v.v…
Riêng các ban chuyên trách của Hội đồng toàn quốc có một số việc đã làm được như ban hành Quy chế Bản tin nội tộc, Quy chế trang tin điện tử, xác định chức năng nhiệm vụ và triển khai hoạt động ban Tộc phả và kết nối dòng họ, tổ chức thăm hỏi, phúng viếng, đi dự các địa phương… Nhiều vị hoạt động tích cực nhưng nhiều vị khác hoạt động không đều, nhiều nề nếp chưa được thực hiện nghiêm chỉnh.
Trong quý III và thời gian tới, Thường trực nhấn mạnh những việc sau đây
I.Tổ chức Lễ Giỗ Thượng Thủy tổ
Đây là trọng tâm việc họ trong quý III và là một hoạt động lớn nhất trong năm, tập hợp đông đảo bà con cả nước tham gia.
Tại Hà Nội, Thường trực HĐTQ phối hợp với xã Thanh Liệt để tổ chức trọng thể Lễ Giỗ đúng vào ngày 20/7 (15/8/2014) quy mô như năm 2012, 2013 và đã thông báo rộng rãi đến các địa phương. Các Ban Lễ tân, Tài chính, Thông tin tư liệu chịu trách nhiệm tổ chức 3 bàn đón tiếp để nhận đăng ký các đoàn đến dâng hương đảm bảo trang nghiêm, trật tự và chu đáo; tổ chức thu tiền ăn trưa, thu tiền lệ phí hàng năm của các Ủy viên HĐTQ, nhận các đóng góp các loại quỹ của bà con; bán các sách báo, ấn phẩm của HĐTQ…
Các địa phương có điều kiện tổ chức đưa bà con về dự lễ cần tổ chức thành từng đoàn và giữ liên hệ chặt chẽ với đại diện Thường trực HĐTQ (ông Sơn, phó ban Lễ tân, điện thoại 01693805489 0904584088). Hội đồng họ Phạm Hà Nội phối hợp với HĐTQ chỉ đạo chặt chẽ các quận huyện, xã phường và các HĐGTvề dự lễ. Các Trưởng đoàn cần nắm chắc số người dự lễ để đăng ký đoàn dâng hương, số người ăn trưa để thu tiền ăn nộp cho ban tài chính và báo cho xã chuẩn bị nấu nướng, thu tiền lệ phí của các Ủy viên HĐTQ nộp tập trung cho ban Tài chính… Các địa phương cũng cần chuẩn bị các nội dung làm việc với HĐTQ và các địa phương bạn. Thường trực HĐTQ sẽ bố trí tiếp và trao đổi việc họ với các đoàn tại phòng họp (nhà bên trái đại đình) sau khi nhận được đề nghị của đoàn thông qua bàn đón tiếp.
Các địa phương ở xa không về Hà Nội được, tùy điều kiện cụ thể tổ chức Giỗ Tổ kết hợp các hoạt động việc họ. Thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch tổ chức rất quy mô, các nơi khác cũng phát huy truyền thống các năm trước để đẩy mạnh hoạt động nhân dịp này .
II.Công tác tổ chức
Thực hiện kế hoạch đề ra từ Hội nghị HĐTQ lần thứ 4 và tinh thần Thông báo 14, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trọng tâm năm 2014 là củng cố tổ chức, Thường trực tiếp tục làm việc với từng ban, các tổ chức về việc hoàn thiện các quy chế, xác định đầy đủ chức năng nhiệm vụ, bổ sung nhân lực và đẩy mạnh hoạt động. Cụ thể là:
1. Ban hành Quy định về lề lối làm việc của Thường trực.
2. Soạn thảo và ban hành Quy chế Tuyên dương khen thưởng và Quy chế công tác tài chính để thay cho Quy chế hoạt động của Quỹ Tấm lòng vàng đến nay đã không còn phù hợp. Công tác tài chính từ năm 2015 sẽ quản lý toàn bộ mọi thu chi của HĐTQ, kể cả thu chi của Bản tin nội tộc trước nay vẫn do Bản tin tự lo quản lý.
3. Các ban chuyên trách căn cứ vào chức năng nhiệm vụ đã quy định trong Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm VN để hoàn thiện thành chức năng nhiệm vụ và hoạt động của ban mình. Riêng chức danh Chánh Văn phòng chưa có trong Quy chế trên nên phải biên soạn mới. (hạn cuối cùng là hết quý 3 năm 2014)
4. Quan tâm và đẩy mạnh các hoạt động của khối doanh nhân và khối tuổi trẻ
III.Biên soạn tiếp bộ sách Họ Phạm trong cộng đồng dân Việt
Theo dự kiến từ trước, bộ sách chia thành 5 tập. Tập 1 (Tổng quan về họ Phạm VN) và tập 2 (Các nhân vật lịch sử – văn hóa họ Phạm) đã xuất bản. Đó là những thông tin cơ bản nhất về họ Phạm VN, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, tra cứu về truyền thống vẻ vang của họ Phạm VN. Về các nội dung còn lại theo dự kiến của Nhóm biên soạn là:
– Danh sách các vị họ Phạm giữ trọng trách trong bộ máy Đảng và Nhà nước CHXHCHVN và các vị được Nhà nước trao các giải thưởng và danh hiệu cao quí (tập 3)
– Giới thiệu một số dòng họ Phạm ỏ VN và các tài liệu, gia phả một số dòng họ (tập 4)
– Các văn bản về Quy chế, quy định… của Hội đồng họ Phạm VN và các tộc ước, quy định của một số dòng họ Phạm (tập 5).
Thường trực nhận thấy các thông tin dự kiến đưa vào tập 3 và tập 5 mang tính thời sự, thường xuyên thay đổi, không nên đưa vào sách có tính chất tra cứu lâu dài. Chỉ có các nội dung dự định đưa vào tập 4 đúng là thông tin cơ bản về dòng họ. Vì vậy, Thường trực quyết định trọn bộ Họ Phạm trong cộng đồng dân Việt sẽ gồm 3 tập, ngoài tập 1 và 2 đã xuất bản, cần tổ chức biên soạn tiếp tập 3 (mới) về một số dòng họ Phạm ở VN. Thường trực cũng kêu gọi các dòng họ Phạm trong cả nước cố gắng viết bài giới thiệu vè dòng họ mình để đưa vào sách. Đồng thời, tích cực vận động kinh phí để in ấn, xuất bản, cố gắng hoàn thành trong năm 2015.

Năm 2014 là năm chuẩn bị cho Đại hội sẽ họp vào năm 2015 nên có vị trí rất quan trọng. Thường trực kêu gọi toàn thể Hội đồng đẩy mạnh mọi mặt hoạt động, củng cố tổ chức vững mạnh để chuẩn bị mọi mặt thật tốt cho đại hội thành công tốt đẹp.
Thay mặt Thường trực Hội đồng toàn quốc
Chủ tịch

PGS TS PHẠM ĐẠO

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here