THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM VỀ TỔ CHỨC LỄ GIỖ THƯỢNG THUỶ TỔ NĂM 2013

0
878

     Tiêu đề

 

Hà Nội, ngày  6 .8 .2013

THÔNG BÁO

CỦA HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT  NAM

VỀ TỔ CHỨC LỄ GIỖ THƯỢNG THUỶ TỔ NĂM 2013

 PTU-1

          Hội đồng Toàn quốc (HĐTQ) họ Phạm Việt Nam phối hợp với UBND xã Thanh Liệt tổ chức Lễ giỗ Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu vào đúng ngày 20 tháng Bảy Quý Tỵ (thứ hai, ngày 26/8/2013) tại Đình thờ Ngài. Năm nay là năm lẻ nên xã chủ trương không tổ chức lớn, nhưng Hội đồng Toàn quốc họ Phạm VN vẫn chủ trương tổ chức quy mô như năm 2012. HĐTQ xác định đây là dịp bà con họ Phạm cả nước hướng về cội nguồn, đến dâng hương tri ân Thượng Thuỷ tổ, bày tỏ tấm lòng với họ, đồng thời là dịp gặp mặt trao đổi việc họ giữa các dịa phương với nhau và với HĐTQ.

HĐTQ đề nghị các HĐ họ Phạm các địa phương sớm có kế hoạch tổ chức cho bà con về Phạm Tổ Linh Từ dâng hương và gặp mặt. Mỗi địa phương (tỉnh, huyện…) cần tổ chức thành đoàn chặt chẽ. Các vị Trưởng đoàn cần nắm chắc số người trong đoàn và thông báo thường xuyên, đầy đủ với Thường trực HĐTQ để có kế hoạch sắp xếp lần lượt từng đoàn vào dâng hương. Năm nay xã chủ trương không tổ chức thụ lộc, cho nên bà con về dâng hương phải tự túc bữa ăn trưa

Nhân dịp này, các HĐ họ Phạm các địa phương cần chủ động nội dung trao đổi việc họ với HĐTQ và với các HĐ địa phương bạn.

Cũng nhân dịp gặp mặt đông đủ, HĐTQ kêu gọi các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đóng góp ủng hộ cho Quỹ Tấm lòng vàng để khuyến học và Quỹ hoạt động của HĐTQ, gửi tiền ủng hộ việc xuất bản và đặt mua bộ sách “HỌ PHẠM TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN VIỆT”,  mua trực tiếp Bản tin số 45, các loại sách báo, ấn phẩm khác của họ như các mẫu giấy Ghi công, Mừng thọ, Biểu dương khuyến học v.v… Các vị Ủy viên HĐTQ cần tranh thủ dịp này để nộp tiền Lệ phí theo nghĩa vụ năm 2013 (và các năm trước nếu chưa nộp).

HĐTQ  bố trí các Bàn đón tiếp ngay khi vào để các đoàn liên hệ, cụ thể là:

1. Đăng ký vào dâng hương, ghi rõ tên đoàn, có bao nhiêu người, ai dẫn đầu và đợi khi nào Ban Tổ chức giới thiệu mời vào dâng hương thì đưa bà con trật tự vào Đình theo hướng dẫn của Ban Tổ chức. Các lễ vật dâng cúng cần nộp cho Ban Tổ chức của xã để thống nhất sắp xếp lên bàn thờ.

Nếu đoàn nào có nhu cầu trao đổi việc họ với HĐTQ thì HĐTQ bố trí các vị Thường trực để tiếp các đoàn và gặp mặt bà con.

2. Nộp các loại tiền cho Ban Tài chính:

– Các tập thể, cá nhân nộp tiền ủng  hộ các Quỹ (Quỹ Tấm lòng vàng để khuyến học, quỹ hoạt động của HĐ), tiền ủng hộ việc xuất bản và đặt mua bộ sách “HỌ PHẠM TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN VIỆT”.

– Các vị Uỷ viên HĐTQ nộp Lệ phí (Trưởng đoàn thu trước tùng người rồi nộp tập trung, mỗi người 200.000 đ.)

Riêng tiền công đức cho Đình thờ, bà con nộp trực tiếp cho Ban Tổ chức của xã, không nộp cho HĐTQ

3. Mua trực tiếp các loại sách, ấn phẩm do Ban Thông tin – Tư liệu phát hành.

Giỗ Thượng Thuỷ tổ là một hoạt động lớn trong năm, đặc biệt là số người tham gia thường rất đông (năm 2012 có khoảng 2.000 người họ Phạm cả nước về dự). Bà con ở nhiều địa phương xa cũng nô nức hành hương về giỗ Tổ. Vì vậy, việc tổ chức cần rất chặt chẽ. Đề nghị các HĐ họ Phạm các địa phương cần có kế họach cụ thể và chỉ đạo tổ chức thật chu đáo, đồng thời giữ mối liên hệ thật chặt chẽ với Thường trực HĐTQ. Mọi liên hệ theo địa chỉ sau:

            Phạm Thị Thúy Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Toàn quốc Họ Phạm VN,

Phòng 204, Nhà D2A, Ngõ 28 D, phố Lương Định Của, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

Điện thoại (04)38522040  /  0912137909.

E. mail :   [email protected] /  [email protected]

 Lưu ý : Trên đây chỉ nói về Lễ Giỗ Thượng Thủy Tổ  ở Đình thờ Ngài tại xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. Còn các địa phương, tùy theo tình hình cụ thể của từng nơi mà tổ chức Lễ Giỗ phù hợp với điều kiện của mình, sao cho Lễ Giỗ Thượng Thủy Tổ họ Phạm được trang trọng, khơi dậy được lòng tự hào về dòng họ nhằm xây dựng dòng họ ta ngày càng phát triển vững mạnh.        

T/M  HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

Phó Chủ tịch:   Phạm Thị Thúy Lan

 

Nguồn: hophamvietnam.org

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here