HỌA BÀI THƠ “THẰNG MÕ” CỦA LÊ THÁNH TÔNG

0
1617

Lê Thánh Tông (1460-1497) là v Vua anh minh tr vì thi đi cc thnh ca chế đ Phong kiến Vit Nam, là nhà văn hoá ln, Đi Nguyên suý ca Hi Tao Đàn, có nhiu bài thơ ch Hán uyên thâm. Nhà Vua thường đi vi hành, rt gn dân và làm nhiu thơ, câu đi bng ch Nôm. Vào thế k XV, ch Nôm chưa phát trin đến mc tr thành ngôn ng văn hc hoàn chnh, càng thy s vĩ đi ca Lê Thánh Tông (cùng vi Nguyn Trãi, Nguyn Bnh Khiêm…).

Bài thơ “Thng mõ” và nhiu sáng tác bng ch Nôm khác ca Lê Thánh Tông đ cp đến nhng người cùng kh nht trong xã hi.

Các Hi viên CLB Thơ Đường h Phm VN ho bài “Thng mõ” đ nói v nhng người làm vic h, nhng người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tng”, vt v, tn kém c thi gian, sc lc và tin bc, nhưng đã t nguyn cng hiến cho dòng h ca chúng ta, không đòi hi bt c điu gì.

Nhân vic Thường trc Hi đng Toàn quc H Phm Việt Nam va phân công mt lot vic h cho các thành viên, nhiu v va “nhn chc” (theo Thông báo s 9), nhn vt v v mình, CLB Thơ Đường h Phm VN xin gii thiu my bài ho bài thơ này đ tng các v đó cũng như tt c các v đã, đang và s nhn làm vic h.

 

     THẰNG MÕ

     Mõ này cả tiếng lại dài hơi,
Mẫn cán (1) ra tay chẳng phải chơị
Mộc đạc (2) vang lừng trong bốn cõi,
Kim thanh (3) rền rĩ khắp đòi nơi(4)
Trẻ già chốn chốn đều nghe lệnh,
Làng nước ai ai phải cứ lờị
Trên dưới quyền hành tay cắt đặt,
Một mình một chiếu thảnh thơi ngồi.

LÊ THÁNH TÔNG

 

Chú thích: (1). Mẫn cán: Nhanh nhẹn, giỏi giang,  (2). Mộc đạc: Mõ bằng gỗ ,  (3). Kim thanh: tiếng kêu như tiếng  kim loại (đồng, vàng),  (4). Ðòi nơi: nhiều nơi, đòi là chữ cổ, có nghĩa là nhiều.

 

      1. MÕ HỌ

Liệu có thừa cơm lại rỗi hơi?

Lao vào việc họ, phải đâu chơi

Tay làm, miệng nói, lo bao việc

Óc nghĩ, chân đi, bận khắp nơi

Công sức bỏ ra không nhận trả

Bạc tiền đóng góp chẳng mong lời

Tự mình cống hiến cho dòng họ

Chớ đợi ai lo chỗ đứng ngồi

                                                               Phạm Văn Dương

 

      2. CÓ CHỖ NGỒI

Ai dám bảo ông kẻ rỗi hơi?

Ngôn từ chữ nghĩa chớ đùa chơi

Lao vào tính toán cho dòng họ

Xoay xỏa lo toan ở mọi nơi

Chữ nghĩa thơ từ, tiền… vợ trả

Văn chương danh dự, chữ… chồng lời

Muốn như bác được. sao không đứng?

Vất vả cho nhau có chỗ ngồi !
                                            Từ Đức Khoát

 

       3.  DỞ HƠI

“Các vị này sao quá dở hơi

Hưu rồi mà chẳng chịu ngồi chơi”

Miệt mài sớm tối bên bàn phím (*)

Rong ruổi tháng ngày khắp mọi nơi

Không ngại chê bai dăm bảy việc

Chẳng mong khen ngợi một đôi lời

Say mê kết nối từng dòng tộc

Tập hợp họ ta một chiếu ngồi

                                    Phạm Thúy Lan

——–

  (*) Bàn phím của máy vi  tính

                                                                                     

 

     4. RẤT CHỊU CHƠI

Đã làm việc họ, tốn nhiều hơi

Chăng kể công lao, rất chịu chơi:

Điện thoại tai nghe đi khắp chốn

Ê mai tay bấm tới muôn nơi

Bản tin nội tộc hay từng ý

Trang web họ ta quý mỗi lời

Xoay xở sao cho trong cả Họ

Ấm êm mọi nhánh mới yên ngồi.
                                        Phạm Trường Nguyên

 

    5. GIÁ MÀ

Các vị Hội Đồng (1) thật “dở hơi”

Lao tâm khổ tứ chẳng ngồi chơi

Ngày thì tất tưởi lo từng việc

Tối đến miệt mài gọi khắp nơi

Việc họ không bao giờ trễ nải

Chuyện nhà nhiều lúc lại buông lơi

Giá mà ai cũng “dở hơi” thế

Việc họ bấy nay đã khác rồi

                                          Phạm Đạo

——–

   (1) Hội đồng họ Phạm các cấp

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here