HĐ Họ Phạm huyện Xuân Trường họp các dòng họ Phạm trong huyện

0
1002

 

 XuanTruong 30.6.13Ngày 30 tháng 6 năm 2013, Hội đồng Họ Phạm huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định  đã tổ chức hội nghị các dòng họ Phạm trong toàn huyện.

Về dự có Ban cố vấn, toàn thể các vị trong Hội đồng và 54 họ trên tổng số 59 họ hiện đã thống kê được trên địa bàn huyện

Ông Phạm Ngọc Phán, Chủ tịch Hội đồng đã báo cáo những nét cơ bản về kết quả triển khai thực hiện quy chế hoạt động của Hội đồng họ Phạm huyện Xuân Trường trong thời gian vừa qua và 5 nhiệm vụ trước mắt của Hội đồng cũng như của các dòng họ Phạm trong toàn huyện trong thời gian tới

Hội nghị đã thảo luận sôi nổi thắm tình đồng tộc và đầy trách nhiệm. Qua thảo luận của các đại biểu, hội nghị đã nhất trí và thống nhất các nhiệm vụ chủ yếu sau:

        1. Giao cho các ủy viên Hội đồng phụ trách các xã, thị trấn, một lần cuối thống kê lại các dòng họ Phạm có trên địa bàn xã, thị trấn rồi tổ chức hội nghị các trưởng họ thảo luận, bàn bạc, thống nhất tiến tới thành lập Hội đồng họ Phạm các xã thị trấn, chậm nhất đến năm 2015 toàn huyện thành lập xong hội đồng cấp xã, thị trấn.

       2. Làm tốt công tác khuyến học khuyến tài ở các dòng họ Phạm và thường xuyên báo cáo về Hội đồng họ Phạm huyện để có kế hoạch động viên khen thưởng theo quy chế, và báo cáo lên trên.

       3. Các dòng Họ đã có quy chế, quy ước, tộc ước, các nghi lễ thờ cúng, các quy định về ma chay thì gửi văn bản về Hội đồng huyện để tiến tới thống nhất các nghi lễ, các nghi thức việc Họ chung cho cả huyện.

       4. Thống kê các con, các cháulàm ăn phát đạt, học hành thành đạt gửi về huyện để Hội đồng của huyện viết thư thăm hỏi, chúc mừng và nhờ Hội đồng Toàn quốc tham mưu, cố vấn cho một số công việc của Họ.

       5. Củng cố bổ sung nhân sự của hội đồng trên một số mặt hoạt động, và tổ chức tốt việc đưa bà con trong Họ lên dâng hương nhân ngày Giỗ Thượng thủy tổ vào 20 tháng 7 quý Tỵ sắp tới bảo đảm trật tự, an toàn.  

 Hội nghị đã kết thúc trong không khí vui tươi phấn khởi, hẹn gặp lại nhau trong những kỳ họp sau với nhiều thành công trong việc họ của huyện.           

                                                                                     Phạm Ngọc Phán

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here