Tự hào tên họ Phạm.

0
186

Việc ông Phan Hữu Được đổi tên họ sang họ Phạm để được nhập ngũ đi chiến đấu làm tát cả chúng ta đều khâm phục lòng yêu nước, ý chí căm thù giặc và mong muốn đóng góp tuổi trẻ của mình cho sự nghiệp cứu nước và chúng ta, những người con họ Phạm, cũng  thật tự hào vì tên họ mình đã được ông sử dụng để làm một việc cao cả như vậy!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here