THÀNH LẬP BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM HUYỆN ĐIỆN BÀN.

0
384

IMG_2492- Thanh lap BVD Dien BanNgày 2.6.2013 tại Nhà thờ họ Phạm Làng La Qua, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Hội đồng họ Phạm Quảng Nam-Đà Nẵng tổ chức họp đại diện các Hội đồng Gia Tộc  tộc Phạm trong toàn huyện để thành lập Ban Vận động thành lập Hội đồng họ Phạm huyện Điện Bàn. Hưởng ứng chủ trương này có 7/11 xã trong toàn huyện có Hội đồng Gia Tộc  nhà thờ họ Phạm cử đại diện đến dự:

Hội đồng Gia tộc họ Phạm La Qua  10 người,

Hội đồng Gia tộc họ Phạm Đức Cẩm Sa Điện Nam 3 người,

Hội đồng Gia tộc họ Phạm Hữu Thanh Chiêm 7 người,

Hội đồng Gia tộc họ Phạm Khắc Điện Hồng 4 người,

Hội đồng Gia tộc họ Phạm Văn Điện trung 3 người,

Hội đồng Gia tộc họ Phạm Hữu Trừng Giang 3 người,

Hội đồng Gia tộc họ Phạm Văn Điện Quang 3 người.

Dưới sự chủ trì của Kỹ sư Phạm Minh Thông Phó Chủ tịch Thường trực, kiêm Tổng Thư ký, cùng các ông Phó Chủ tịch Hội đồng họ Phạm Quảng Nam- Đà Nẵng là Kỹ sư Phạm Trung Kiên và Doanh nhân Phạm Đình Đào tham dự.

Sau lời phát biểu chào mừng của Nhà giáo Phạm Trọng Hường Chủ tịch Hội đồng Gia tộc tộc Phạm La Qua – Đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị này,  ông Phạm Minh Thông Ủy viên Thường trực HĐ toàn quốc Họ Phạm Việt Nam, thay mặt họ Phạm Quảng Nam-Đà Nẵng, phát biểu nêu rõ sự hình thành Hệ thống tổ chức 5 cấp của HĐHọ Phạm Việt Nam; từng bước hoàn thành hệ thống tổ chức họ Phạm trong cả nước nói chung, tại Quảng Nam nói riêng; sự cần thiết cùng với các dòng tộc bạn trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam góp phần tái thiết và phát triển đất nước hiện nay.

Hội nghị đã bầu ra Ban Vận động thành lập Hội đồng Họ Phạm huyện Điện Bàn gồm 21 vị do ông Phạm Đức Nam (con trai trưởng của Cố Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng Phạm Đúc Nam) làm Trưởng Ban, 5 vị Phó Ban là các ông:

– Phạm Văn Thảo, HĐGT họ Phạm Văn, Xuân Đài, Điện Quang;

– Phạm Hữu Thiện, HĐGT họ Phạm Trừng Giang, huyện Điện Bàn.

– Phạm Văn Ánh, HĐGT họ Phạm Làng La Qua, Điên Minh;

– Phạm Ty, HĐGT họ Phạm Hữu Thanh Chiêm, Điện Bàn

– Phạm Khắc Năm, HĐGT họ Phạm Khắc Điện Hồng;

Cùng 15 vị là Ủy Viên Ban vận động.

Hội nghị nhất trí, sau khi có Quyết định công nhận của Hội đồng họ Phạm QN-ĐN, Ban vận đông tích cực phối họp cùng nhau, cùng các tổ chức liên quan của Nhà nước trong huyện để tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng các dòng họ Phạm huyện Điện Bàn để đi đến tổ chức Đại hội thành lập Hội đồng họ Phạm huyện

Điện Bàn vào Quý IV năm 2013.

                                                                                                   BBT Bản tin TTHPVN

                                                                                         (Theo tin của Phạm Minh Thông;

                                                                                                Ảnh Phạm Trung Kiên).

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here