Tìm về cội nguồn

0
978

 

   KÍNH GỬI :

           CÁC DÒNG HỌ PHẠM CÁC TỈNH VÀ CẢ NƯỚC 

Tôi Phạm Quang Diến sinh năm 1928 nay nghỉ hưu, cư trú tại xã Xuân Phong huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định, số ĐT: 0350.3 888124 / 0984 530 736

Hiện nay tôi còn giữ được một số quyển thần phả, gia phả, phả ký, phú ý diễn ca xã chí, Trà Lũ tiền nhân đã để lại viết bằng chữ Hán- Nôm nguyên bản.

* Quyển thứ nhất:

            Phần đầu viết tại Hải Dương tỉnh, Kinh Môn phủ, Giáp Sơn huyện, Kính chủ vị Dương Nam.

– Cụ Phạm Chúc Đức công sinh hạ ba ông: ông Kiên, ông Cố, ông Quá đều là tướng thời Trần, bắt sống quốc tướng Toa Đô Ô Mã Nhi, Bạch Đằng Giang trận công thủ thảo.

Đương thời, Phạm Sư Mạnh, văn chương quán thí, khí độ Việt nhân, hữu danh vu Lưỡng Quốc, thời xứng Phạm Thị Nhưng.

Sinh hạ: Phạm Hạo, Phạm Gia Mô, Phạm Trọng Tấn, Phạm Quán Giai, Phạm Đình Trọng, Thái Bảo Công Phạm Công Thiệu đến đời mười.

Sau này con cháu lan toả ra tất cả các tỉnh, có tên tuổi chức tước, địa danh, tôi chỉ ghi các địa danh, dòng họ nào đúng địa danh thông báo cho tôi.  Xin cung cấp tên tuổi chức tước các cụ đó.

Phần cuối, theo gia phả họ Phạm Viết tại An Bài, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Tiến sĩ Phạm Anh Quý Mùi năm ấy cũng giành thủ khoa Tuyên Quang tỉnh.

* Địa chỉ ghi trong gia phả:

– Bắc Ninh tỉnh, Tài Sơn Phủ, An Phong huyện, Đông Lâu xã.

– Nghị Dương huyện, Lê Xá xã.

– Hiệp Sơn huyện, Khinh Giao xã.

– Yên Phong huyện, Đông Lâu xã, Kính Trung thôn,

– Chính Trung thôn, Kim Đôi xã.

– Vũ Giàng huyện, Gia Định huyện, Tiên Du huyện, Vũ Nhai huyện, Phương Nhơn huyện, Quất Lâm xã

– An Thế huyện, Bảo Lộc xã.

Sơn Nam xứ, Văn Giàng huyện, Nghệ An xứ, Phú Xuân thôn.

– Bình Chương tỉnh, An Thế huyện, Phú Khê xã.

– Đông An huyện, Việt Yên huyện, Nam Ngạn xã.

– Tiên Du huyện, Trung Mẫu xã

– Lạng Giang Phủ, Yên Phong huyện, Đẩu Hân xã

– Yên Thế huyện, Quế Nham xã   

– Cao Bằng tỉnh, Hưng Yên tỉnh, Xuân Lôi xã, Xuân Bình thôn.

– Quế Nham xã, Đông thôn, Núi thôn.

– Đông Ngàn huyện, Tam Sơn xã, Xuân Lôi xã, Công Gội thôn.

– Bắc Ninh, Võ Giàng, Kim Đôi, Bình Lục huyện, Lê Xá xã, Mai Động xã, Đông Du xã, An Bài xã, Khả Lôi thôn, Mai Động xã, Khả Lộc thôn, Gia Định tỉnh.

– Nghệ An tỉnh, Diễn Châu phủ.

– Đông Thành huyện, An Bài xã.

– Đồng Hạch xứ, Bình Trụ huyện, Đôn Thư nhất tộc

Bình Lục các chi:

Đôn Thư, Mai Động, Y Yên, Đông Du Trịnh Xá, Ý Yên  Hoàng Xá, Duy Tiên Lê Xá, Nam Lương Bình Lục.

– Thanh Niệm huyện, Bích Tài xã, An Tập xã Cầu thôn, Hà Nội ; Địch Lộng xã Ninh Bình.

Quyển phả này do ông Phạm Văn Phiêu ở xã Quyết Thắng, Thanh Hà – Hải Dương, cùng tiến sĩ Phạm Văn Tỵ Vạn An, Đông Lâu, An Phong nay là   Yên Phong- Bắc Ninh đã nhờ Viện Hán – Nôm dịch.

Trong phả Trà Lũ có ghi sau này con cháu muốn tìm về cội nguồn thì đến làng Chủng Tổng Hải Dương, chợ Cột Đông Triều…chính nhờ đó chúng tôi mới tìm được quyển phả nói trên.

* Quyển thứ hai:   Ngư uyên thần tiết

Viết từ Hồng Đức nguyên niên

Vĩnh Hựu Tam niên.

Do Hàn lâm viện Đông các, đại học sĩ Phạm Nguyễn Bính phụng soạn.

*Quyển thứ ba:

Cụ Phạm Sử Việt viết thế kỷ XVII. Chính nhờ cuốn phả này, mà chúng tôi tìm ra được Phạm Xá Ý Yên; Kính Chủ, Kinh Môn, Hải Dương.

Quyển Xã chí Trà Lũ do cử nhân Lê Văn Nhưng viết.

Tìm ra người con thứ ba của tiến sĩ Phạm Đạo An là Phạm Công Tuyên huý Uy Dũng tiến sĩ; đến đời thứ ba đẻ ra ông Phạm Đại Hựu huý Ngạn, tầm dĩ quốc huý, phải đổi từ Đại sang Ngạn làm quan Phủ Vĩnh Tường, di cư xuống ấp Lý Hải Hậu, nay là Hải Châu còn đủ sắc phong và ảnh.

*Quyển thứ tư:

Do cụ Tú Uy viết, tìm được bà hai cụ Sử Việt dẫn hai người con trai chạy trốn do Phan Bá Vành khởi nghĩa lấy Tra Lũ làm căn cứ địa. Nay mới tìm thấy ông Thuận ở Lưu Xá – Hoài Đức- Hà Nội,.còn ông Thiệu thường gọi là anh Ba chưa biết ở đâu..

 (Còn nữa)                                          

                                                 Phạm Quang Diến

                               ĐT: 0350.3 888124,  DĐ: 0984 530 736

                        (Bài đăng trên Thông tin họ Phạm VN số 44-quý II/2013, tr.47)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here