LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM TP HÀ NỘI HỌP BÀN CÔNG TÁC

0
325

Thứ tư, 09 Tháng 11 2011 10:39 Phạm Nhuệ

Chiều ngày 5/11/2011, Ban lãnh đạo Hội đồng họ phạm TP Hà Nội (HĐHN) đã nhóm họp tại trụ sở HĐHN, 25/121 Thái Hà, Hà Nội. Cuộc họp đã kiểm điểm lại công việc đã thực hiện kể từ phiên họp giữa Chủ tịch HĐHN và Ban thư ký (11/9/2011); thảo luận chi tiết và phân công trách nhiệm phụ trách triển khai các công việc cần làm trong thời gian tới, để chuẩn bị cho Cuộc gặp mặt họ Phạm TP Hà Nội – đầu Xuân Nhâm Thìn 2012.
1-    Kiểm điểm công việc đã làm:
–    Chủ tịch HĐHN, ông Phạm Vũ Câu, đã thông báo kết quả Ban thư ký đã làm: Gửi
thư của HĐ tới Hội đồng gia tộc (trên 60) dòng họ Phạm trên địa bàn; tập hợp các hồi âm, chỉnh lý và bổ sung thông tin về các dòng họ. Theo đó, trong số trên 65 thư gửi đi, khoảng 10 thư bị Bưu điện trả lại vì không tìm thấy địa chỉ; gần 35 dòng họ có hồi âm. Qua hoạt động này, HĐ đã tìm được gần 40 mối liên hệ tích cực, chỉnh lý và cập nhật nhiều thông tin quan trọng đối với một số dòng họ trên địa bàn.

 

–    Hội nghị thống nhất giao Ban thư ký tiếp tục liên hệ kết nối  với những đầu mối
chưa có hồi âm và báo cáo Ban lãnh đạo tại phiên họp tháng 12 tới.
2-    Triển khai công việc sắp tới:
–    Về Cuộc gặp mặt Xuân 2012:
+ Hội nghị nhất trí sẽ tổ chức vào một ngày chủ nhật thượng hoặc trung tuần
tháng hai Nhâm Thìn ( có thể là ngày 12 tháng hai Nhâm Thìn, tức Chủ nhật, ngày 4/3/2012)
+ Địa điểm: Có thể lựa chọn một trong các địa điểm sau: Đình Thượng Tổ Phạm
Tu, Khách sạn Sông Nhuệ, Hội trường Học viện Ngoại Giao (tuỳ thuộc vào các dàn xếp cụ thể sau).
+ Thời gian: từ 7h00 đến 13h00.
+ Dự kiến số lượng tham dự: 300 đại biểu
+ Thành phần tham dự: thành viên các HĐHP các cấp của TP Hà Nội; đại diện
HĐ gia tộc các dòng họ Phạm trên địa bàn; mời đại diện HĐHP toàn quốc và HĐHP một số tỉnh, thành phố bạn; mời một số bà con họ Phạm tiêu biểu được vinh danh và khuyến học khuyến tài; bà con họ Phạm đang sinh sống, làm việc trên địa bàn quan tâm đến việc họ, tự nguyện đến tham dự.
+ Nội dung: ( Theo phương án dự kiến tổ chức tại Đình ngoại xã Thanh Liệt)
* Đón khách, dâng hương tưởng niệm cụ Thượng thuỷ tổ Họ Phạm VN.
* Chương trình văn nghệ chào Xuân mới (từ 1-2 tiếng) do các nghệ sĩ và con cháu họ Phạm thực hiện
* Giới thiệu quan khách
* Báo cáo của HĐHN
* Vinh danh nhân tài họ Phạm và khuyến học, khuyến tài
* Thông qua Qui chế tổ chức hoạt động và Danh sách HĐHN có điều chỉnh bổ xung.
* Giao lưu và liên hoan nhẹ đầu Xuân
+ Phân công chuẩn bị:
–    Ông Phạm Vũ Câu:
•    Bao quát chung, tổng hợp tình hình chuẩn bị, dự thảo Báo cáo của HĐHN.
•    Trình bày báo cáo tại Cuộc họp mặt.
•    Phụ trách chung vận động tài trợ
•    Cùng các Phó chủ tịch liên hệ tìm các nhạc sĩ, nghệ sĩ họ Phạm để chuẩn bị chương trình văn nghệ.
–    Ông Phạm Quang Nhuệ và Ban Thư ký:
* Tổng đạo diễn chương trình
* Lập danh sách khách mời
* Chuẩn bị thư mời
* Gửi thư mời
* Thông báo trên trang tin điện tử
* Tiếp tục cập nhật thông tin và kết nối các dòng họ
* Liên hệ khả năng mượn Hội trường tại Học viện ngoại giao
* Chuẩn bị danh mục các tài liệu dùng cho buổi họp mặt
– Ông Phạm Hồng Anh cùng ông Phạm Hoan và Ban khuyến học, khuyến tài
* Lên danh sách dự kiến vinh danh, khuyến học khuyến tài và tìm địa chỉ
* Thiết kế các Bằng vinh danh, chứng nhận khuyến học, khuyến tài, chứng nhận công đức
– Ông Phạm Cao Sơn cùng ông Phạm Duy Tuấn và Ban Khánh tiết:
*  Lên dự toán chi phí tối thiểu
* Lên kế hoạch đón tiếp đại biểu, bố trí nhân sự đăng ký, thu tiền công đức, tiền ăn
* Liên hệ với UBND xã Thanh Liệt, HĐGT họ Phạm tại xã Thanh liệt và Thủ tự Đình Ngoại để đệ nghị phối hợp giúp đỡ các khâu địa điểm, tổ chức, hậu cần, đảm bảo an ninh…
* Trang trí khánh tiết
* Phối hợp với ông Phạm Văn Kỷ lên kế hoạch ăn trưa.
– Các Ban chuyên môn của HĐHN cần chủ động họp riêng từng Ban, để bàn việc triển khai chuẩn bị các việc có liên quan đến trách nhiệm đã phân công.
Cuối tháng 12/ 2011 sẽ họp HĐHN để thông qua nội dung cuộc họp mặt.

T/M Ban lãnh đạo
Hội đồng họ phạm TP Hà Nội
Chủ tịch HĐ

Ts. Phạm vũ Câu

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here