DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

0
1006

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM 

KHÓA VI (2010-2016) 

KIỆN TOÀN THÁNG 10.2011

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

ĐIỆN THOẠI

Chung

Bộ phận

1.  BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC

01

01

Phạm Đạo

Chủ tịch Hội đồng

kiêm Tổng Biên tập Trang  tin điện tử

04.38353903/ 08.34050364 0913200158

[email protected]

02

02

Phạm Cầu

Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách Thông tin – Tư liệu

04.37843221

01215135667

[email protected]

03

03

Phạm Văn Dương

Phó  Chủ tịch

kiêm Tổng thư ký,

kiêm Trưởng ban Tài chính

04.3753 3380

0913510543

[email protected]

04

04

Phạm Văn Căn

Phó Chủ tịch Hội đồng phụ trách các tỉnh  miền Nam

08.38292178/ 0903691108

[email protected]

05

05

Phạm Vũ Câu

Phó chủ tịch HĐ phụ trách CLB doanhnhân

04.35378358 0913241718

[email protected]

06

06

Phạm Đình Điểu

Ủy viên Thường trực Trưởng ban Khuyến học, khuyến tài và hoạt động xã hôị

04.62811400

0903210030

[email protected]

07

07

Phạm Nghị

Ủy viên thường trực, Trưởng ban Lễ Tân

04.38649425

01676580089

[email protected]

08

08

Phạm Hồng Vũ

Ủy viên thường trực, Trưởng ban Tư liệu- Tộc phả và Kết nối dòng họ

04.38524084

01689355842

[email protected]

09

09

Phạm Thị Thúy Lan

Ủy viên thường trực, Tổng Biên tập  Thông tin họ Phạm Việt Nam

04.38522040  0912137909

[email protected]

10

10

Phạm Quang Hoàn

Uỷ viên thường trực, Chủ nhiệm CLBDN

04.39713662 0985688368

[email protected]

2. CÁC BAN CHUYÊN TRÁCH

Ban Tư liệu , Tộc phả và Kết nối dòng họ

01

Phạm Hồng Vũ

Trưởng ban

01689355842

02

Phạm Cầu

Ủy viên

01215135667

11

03

Phạm Hồng

Ủy viên

0903308582

[email protected]

12

04

Phạm Ngọc Phô

Ủy viên

0947312619

[email protected]

13

05

Phạm Duy Tuấn

Phó ban

04385726531

14

06

Phạm Cao Xạ

Ủy viên

0975141484

15

07

Phạm Đình Đôn

Ủy viên

01236014766

[email protected]

16

08

Phạm Thuận Thành

Ủy viên

01685300803

[email protected]

17

09

Phạm Xuân Dương

Ủy viên

18

10

Phạm Văn Đồng

Ủy viên

0913321385

[email protected]

19

11

Phạm Vũ Quất

Ủy viên

0903260493

[email protected]

Ban Tài Chính

01

Phạm Văn Dương

Trưởng ban

0913510543

20

02

Phạm Trọng Thi

Phó trưởng ban

01695527653

[email protected]

21

03

Phạm Kim Ngân

Ủy viên

0979985574

04

Phạm Thị Thuý Lan

Uỷ viên, thủ quỹ

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here