Chúc thọ nàng dâu họ Phạm Đông Anh.

0
689
Hội Đồng họ Phạm Đông Anh mừng thọ Cụ Chu Thị Do là dâu Chi họ Phạm Khắc ở Lỗ Khê, Liên Hà, Đông Anh đăng Thọ tuổi 90 xuân Quý Tỵ 2013.

 

Chu Thi do

Ảnh:  Phạm Thắng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here