CUNG CHÚC TÂN XUÂN-CHÚ MỪNG NĂM NỚI QUÝ TỴ 2013!

0
147

 

NHÂN DỊP NĂM MƠÍ QUÝ TỴ 2013, THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM THÀNH PHỐ HÀ NỘI XIN KÍNH CHÚC TẤT CẢ CÁC CỤ CAO NIÊN, CÁC BÁC, CÁC ANH, CHỊ VÀ GIA QUYẾN TRONG HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM, TRONG CÁC HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM CÁC ĐỊA PHƯƠNG, TRONG CÁC HỘI ĐỒNG GIA TỘC CÁC DÒNG HỌ, CHI PHÁI HỌ PHẠM TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC VÀ TOÀN THỂ BÀ CON NỘI NGOẠI HỌ PHẠM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC AN KHANG-HẠNH PHÚC-THỊNH VƯỢNG!

TM Thường trực HĐHPTP Hà Nội

Chủ tịch PHẠM VŨ CÂU

P. Chủ tịch kiêm TTK PHẠM QUANG NHUỆ

Leave a Reply