10 sự kiện đáng nhớ của họ Phạm HN năm 2012

0
989

 

1- Họp mặt họ Phạm HN Xuân Nhâm thìn 2012, xuất bản Kỷ yếu họ

Phạm HN

2- Nâng cấp Giao diện trang tin điện tử

3- Giỗ tổ Đô hồ Đại vương Phạm Tu

4- Đại hội HĐHP Đông Anh

5- Dự Hội nghị 3 K 6 HPTQ

6- Dự Đại hội HĐHP Thái Bình

7- Dự Đại hội HĐHP Hải Phòng

8- Dự giỗ tổ họ Phạm Tây Sơn (Làng Chuông)

9- Dự khánh thành nhà thờ họ Phạm Hát Môn

10- Họ Phạm Đôn Thư giỗ tổ và biểu diễn văn nghệ.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here