HỌP MẶT HỌ PHẠM HÀ NỘI XUÂN NHÂM THÌN

0
300

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC BỘ, BAN, NGÀNH, SỞ, QUẬN, HUYỆN

LÀ NGƯỜI HỌ PHẠM

I. Các Bộ

1. Bộ trưởng

STT

Họ và tên

Bộ trưởng Bộ

1

Phạm Thị Hải Chuyền

Lao động, Thương binh và Xã hội

2

Phạm Vũ Luận

Giáo dục và Đào tạo

3

Phạm Bình Minh

Ngoại giao

 

 

2. Thứ trưởng

STT

Họ và tên

Thứ trưởng Bộ

1

Phạm Quý Tỵ

Bộ Tư Pháp

2

Phạm Minh Huân  Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội

3

Phạm Quý Ngọ

Bộ Công An

4

Phạm Quang Vinh

Bộ Ngoại Giao

5

Phạm Quý Tiêu

Bộ Giao Thông Vận Tải

 

 

 

II. Các cơ quan TP Hà Nội

  1. Lãnh đạo các Ban, ngành
TT Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

 

1

 

Phạm Đức Tiến

Sở công thương

 

Phó G Đ

 

2

 

Phạm Trung Sơn

Sở công thương

 

Phó GĐ

 

3

 

Phạm Văn Đại

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Phó GĐ

 

II. Ban Lãnh Đạo các Sở

Số TT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

1

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Phạm Ngọc Thạch

Phó GĐ

2

 

Sở Tài nguyên Môi trường

Phạm Văn Khánh

Phó GĐ

3

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Phạm Quốc Bản

4

 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Phạm Long Quang

 

IV. Ban lãnh đạo các Quận, Huyện

STT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

1

Quận Ba Đình

Phạm Văn Chanh

Chủ tịch UBND, kiêm Phó Bí thư

3

Quận Hai Bà Trưng

Phạm Công Bình

Phó chủ tịch UBND

4

Quận Thanh Xuân

Phạm Đình Mùi

Chủ tịch UB MTTQ quận

5

Huyện Ứng Hòa

Phạm Anh Tuấn

Phó BT thườngtrực

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here