Thông tin về HỘI NGHỊ LẦN THỨ 3 HĐTQHPVN

0
274

           Dự thảo

BÁO CÁO CỦA THƯỜNG TRỰC  TẠI  HỘI NGHỊ LẦN THỨ 3

HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC  HỌ PHẠM VIỆT NAM KHOÁ VI

Ngày 29/12/2012

Thường trực HĐTQ họ Phạm VN công bố Dự thảo Báo cáo của Thường trực tại Hội nghị lần thứ 3 sắp tới để các Uỷ viên HĐTQ, các HĐ họ Phạm các địa phương và bà con họ Phạm cả nước tham gia ý kiến nhằm làm cho Hội nghị thành công tốt đẹp. Toàn văn Báo cáo như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VỆC HỌ NĂM 2012

            Ngày 23/10/2011, Hội nghị lần thứ 2 Ban Liên lạc Toàn quốc họ Phạm Việt Nam khoá VI (mở rộng) đã quyết định đổi tên Ban Liên lạc họ Phạm Việt Nam thành Hội đồng họ Phạm Việt Nam và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt Nam. Đây không chỉ là việc đổi tên mà là sự thay đổi về chất trong tổ chức và hoạt động việc họ. Theo Quy chế mới, Hội đồng họ Phạm Việt Nam được tổ chức chặt chẽ theo hệ thống ngành dọc 5 cấp:

1. Hội đồng Toàn quốc họ Phạm Việt nam

1. Hội đồng họ Phạm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2. Hội đồng họ Phạm các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

4. Hội đồng họ Phạm các xã, phường, thị trấn

5. Hội đồng Gia tộc các dòng họ trong các thôn, khu phố

Các dòng họ lớn cư trú trên địa bàn nhiều tỉnh , thành phố khác nhau thành lập Hội đồng Dòng họ trực thuộc Hội đồng Toàn quốc. Ngoài ra, Hội đồng Toàn quốc còn thành lập các tổ chức trực thuộc như Câu lạc bộ Doanh nhân họ Phạm Việt nam và các tổ chức khác.

Các vị lãnh đạo chủ chốt của các Hội đồng cấp dưới đều là Uỷ viên Hội đồng cấp trên, bảo đảm  công việc thống nhất và thông suốt.

Ngay từ cuối năm 2011, các tổ chức việc họ nhanh chóng ổn định và phát triển theo mô hình mới. Hệ thống tổ chức theo ngành dọc đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống, thể hiện rõ nét nhất là việc hàng loạt tổ chức việc họ mới được thành lập hoặc củng cố trên nhiều địa phương khắp cả nước.

Một điển hình là việc hình thành và phát triển tổ chức việc họ trên 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Hội đồng Toàn quốc trực tiếp chỉ đạo, tập hợp những người có nhiệt tình, có năng lực và có uy tín đại diện họ Phạm một số huyện, thành phố, thị xã và một số dòng họ trong 2 tỉnh, thành lập Hội đồng họ Phạm Kinh Bắc. Ngay sau khi thành lập, Hội đồng họ Phạm Kinh Bắc hoạt động rất năng động, các Uỷ viên chia về các điạ phương, đi sâu vào từng dòng họ, tổ chức gặp gỡ, giao lưu, liên kết, tìm ra các nhân cốt nên đẫ nhanh chóng hình thành tổ chức, liên tiếp thành lập các Hội đồng họ Phạm huyện Thuận Thành, thị xã Từ Sơn, tiếp đến huyện Yên Phong, rồi huyện Quế Võ, gần đây là Hội đồng họ Phạm Bắc Giang và đang hình thành Hội đồng họ Phạm ở một số huyện khác. Nết đặc sắc của Kinh Bắc là các Hội đồng đã đi sâu vào từng dòng họ, nắm chắc từng gia đình họ Phạm, dựa vào các ngày giỗ kị của mỗi dòng họ để tập hợp bà con cùng làm việc họ nên thu hút được đông đảo bà con tham gia, phong trào phát triển vững chắc, khắc phục được tình trạng thành lập xong không hoạt động như ở một số địa phương trước đây. Bài học thành công của Kinh Bắc là nêu cao mục tiêu hướng về cội nguồn, lấy các Đền thờ nổi tiếng như Đền Miễu thờ Lý triều Thánh Mẫu mẹ vua Lý Thái tổ, đền thờ tướng quân Phạm Văn Liêu, khai quốc công thần nhà Lê, các Nhà thờ các dòng họ… làm nơi tập hợp bà con. Mặt khác, các Hội đồng đều chú trọng việc khuyến học khuyến tài nên được bà con hưởng ứng, chính quyền địa phương ủng hộ.

Tỉnh Quảng Ngãi có cách làm hay. Một số vị có nhiệt tình, có năng lực và có uy tín trong tỉnh đã quan hệ chặt chẽ với Hội đồng Toàn quốc, tổ chức cuộc gặp mặt công bố Thư của Hội đồng Toàn quốc họ Phạm Việt Nam gửi bà con họ Phạm toàn tỉnh, từ đó tập hợp mọi người thành lập Hội đồng họ Phạm tỉnh Quảng Ngãi.

Miền địa đầu tổ quốc là Hà Giang lại có cách làm sáng tạo. Xuất phát từ việc xem trên truyền hình nói về hoạt động khuyến học của Hội đồng họ Phạm VN, một số vị đã về Hà Nội gặp Thường trực Hội đồng toàn quốc tìm hiểu, xin tài liệu về vận động bà con tham gia việc họ, từ đó thành lập Hội đồng họ Phạm thành phố Hà Giang, tiến tới thành lập Hội đồng họ Phạm tỉnh Hà Giang.

Các tỉnh Quảng Ninh,Thái Bình,NamĐịnh, QuảngNam– Đà Nẵng, Bình Định… đều có cách làm riêng rất hiệu quả, nói chung là dựa vào Hội đồng của tỉnh hoặc của một huyện, thành phố đã được củng cố vững chắc để phát triển rộng ra nhiều địa phương khác, do đó đã thành lập mới hoặc củng cố được một loạt Hội đồng họ Phạm các địa phương. Đặc biệt từ khi được phân công làm Uỷ viên Thường trực HĐTQ phụ trách các tỉnh miền Trung, ông Phạm Minh Thông rất năng nổ tập hợp các tỉnh trong khu vực lại, hoạt động rất sôi nổi

Có những nơi “vùng sâu vùng xa” như huyện Quảng Hà (Quảng Ninh) hay huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), bà con cũng “tự phát” thành lập Hội đồng họ Phạm của huyện nhà và quan hệ với Hội đồng họ Phạm tỉnh, Hội đồng Toàn quốc.  Huyện Cư Mga (Đắc Lắc), tỉnh Cần Thơ…cũng gây dựng được phong trào và có liên hệ với HĐTQ.

Cùng với việc thành lập mới và cúng cố tổ chức, các Hội đồng họ Phạm các địa phương đều đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài. Mỗi Hội đồng gia tộc đều có Ban khuyến học động viên các cháu chăm ngoan học giỏi trong dòng họ mình. Phần thưởng có thể đơn sơ nhưng được trao long trọng tại nhà thờ họ, nhất là nơi thờ các vị tiên tổ đỗ đạt cao, đã ghi đậm dấu ấn thiêng liêng trong tâm hồn trong trắng của các cháu để nhớ mãi và phấn đấu. Ở Kinh Bắc còn có quy chế chặt chẽ, tuỳ theo thành tích học tập, các cháu ở mức cao hơn được nhận phần thưởng của Hội đồng họ Phạm cấp huyện, cao nữa ở cấp tỉnh và các cháu đạt tiêu chuẩn như quy định của Quỹ Tấm lòng vàng họ Phạm VN sẽ được Hội đồng Toàn quốc trao Giải thưởng hoặc Học bổng. Hội đồng dòng họ Phạm Đạo Soạn từ nhiều năm nay vẫn là một điển hình về công tác khuyến học, khuyến tài.

Trên cơ sở các Hội đồng họ Phạm địa phương vững mạnh, Hội đồng Toàn quốc có chủ trương chuyển mạnh hoạt động việc họ về địa phương. Hội đồng Toàn quốc không tổ chức các cuộc gặp mặt đại diện họ Phạm toàn quốc như 13 lần đã làm mà để các địa phương (tỉnh, huyện…) tổ chức gặp mặt bà con địa phương mình và mời đại diện các địa phương bạn về dự. Thực ra trong 13 lần gặp mặt “toàn quốc”, địa điểm tổ chức tại địa phương nào thì chủ yếu là người địa phương đó dự là chính, bà con ở xa đến dự rất ít. Theo chủ trương này, nhiều địa phương đã tổ chức rất thành công cuộc gặp mặt đại diện họ Phạm của địa phương mình, điển hình là cuộc gặp mặt của HĐ họ Phạm Hà Nội tổ chức tại Thanh Liệt đầu năm 2012 có khoảng 500 – 600 người dự, có nhiều đại diện các tỉnh khác về dự (Bắc Ninh, Bắc Giang, Tháí Bình, Nam Định, Thanh Hoá, Quảng Ninh…). Cuộc gặp mặt của HĐ họ Phạm tỉnh Quảng Ngãi cũng thu hút được đông dảo bà con trong tỉnh và nhiều đại biểu các tỉnh bạn (Thừa Thiên – Huế, QuảngNam– Đà Nẵng, Bình Định, tp. Hồ Chí Minh…). Với HĐ cấp huyện, có nhiều cuộc gặp mặt trọng thể như huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), huyện Xuân Trường (NamĐịnh), Vũ Thư ( Thái Bình), Uông Bí (Quảng Ninh)…. Cuối năm 2012 có một loạt các cuộc gặp mặt được tổ chức quy mô trọng thể của các HĐ họ Phạm tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh, Thanh Hoá, tp. Hải Phòng…, không chỉ đông đảo bà con địa phương mà còn có nhiều đại biểu HĐTQ, HĐ họp Phạm các tỉnh khác tham dự và cùng với cuộc gặp mặt này, Hải Phòng còn đăng cai Hội nghị lần thứ 3 HĐTQ.

Thay cho các cuộc gặp mặt đại diện họ Phạm toàn quốc trước đây, HĐTQ chủ trương phối hợp chặt chẽ với UBND xã Thanh Liệt tổ chức trọng thể ngày giỗ Đô Hồ đại vương hàng năm, kết hợp gặp gỡ đại diện họ Phạm cả nước. Những nội dung việc họ cần bàn sâu và quyết nghị được giải quyết tại các Hội nghị HĐTQ hàng năm (có 3 Hội nghị vào các năm 2010, 2011, 2012) và tại Đại hội đại biểu họ Phạm Toàn quốc họp 5 năm một lần.

Theo chủ trương này, ngày Giỗ 20 Tháng Bày Nhâm Thìn (05/9/2012) đã được tổ chức hết sức thành công, có khoảng 2000 người dự, trong đó có trên 1400 người họ Phạm ở 14 tỉnh thành trong cả nước về dự tại Phạm Tổ Linh Từ. Do có sự chuẩn bị chu đáo và chỉ đạo chặt chẽ của HĐ họ Phạm các cấp nên buổi lễ tuy rất đông vẫn được tổ chức chu đáo về mọi mặt. Ngoài ra, thường xuyên có các đoàn họ Phạm các địa phương cả nước về Phạm Tổ Linh Từ dâng hương. Thường trực HĐTQ cử người đón tiếp chu đáo và là dịp trao đổi việc họ rất hiệu quả.

Ở miền Trung, miền Nam xa Hà Nội đã có các nơi thờ Thượng Thuỷ tổ từng khu vực để tập hợp bà con. Mỗi nơi có cách làm riêng rất sáng tạo. Tại tp. Hồ chí Minh tiếp tục tổ chức giỗ tổ và đêm nhạc họ Phạm lần thứ 2, thu hút được đông đảo bà con tham gia và có tiếng vang cả trong và ngoài nước. Đêm nhạc cũng là dịp quảng bá công tác khuyến học, từ thiện, thu được nguồn kinh phí đáng kể. Ở Huế, nhân ngày giỗ tổ đã tổ chức hội thảo và ra mắt cuốn sách về Phạm Quỳnh, được nhiều học giả quan tâm.

Vể củng cố tổ chức, HĐTQ đã quy định thống nhất trong cả nước mẫu cờ, mẫu logo của họ Phạm, mẫu con dấu của HĐ họ Phạm các cấp. Bộ phận thường trực cùa HĐTQ duy trì hoạt động thường xuyên và có nề nếp. Trong mỗi kỳ họp (3 tháng 1 lần), thường trực đều tập trung bàn và quyết định từng vấn đề cốt yếu, đề ra chủ trương chung cho hoạt động việc họ cả nước. Các Thông báo của mỗi kỳ họp (đến cuối năm 2012 đã có 10 Thông báo của Thường trực HĐTQ khoá VI) coi như một bản Nghị quyết được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện (trang tin điện tử, bản tin nọi tộc, qua thư điện tử, nhiều nơi còn in ra giấy để dễ phổ biến…), tạo nên sự thông nhất hoạt động của toàn hệ thống. Các Ban chuyên trách của HĐTQ được bổ sung nhân sự, củng cố tổ chức và hoạt động có hiệu quả hơn. HĐTQ đã lập lại Ban Thông tin – Tư liệu, đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ biên soạn lại bộ sách “Họ Phạm trong cộng đồng dân Việt” thành 5 tập với trên 1500 trang, khắc phục khó khăn về kinh phí để xuất bản tập 1 vào cuối năm 2012 và tiếp tục xuất bản các tập tiếp theo vào các năm sau. Ban Tài chính được củng cố lại, đẩy mạnh hoạt động, trước mắt là cố gắng tăng thu các quỹ phục vụ cho hoạt động thường xuyên, cho xuất bản sách và chuẩn bị cho Lễ vinh danh nhân tài, trao Giải thưởng khuyến học, học bổng và trợ giúp khó khăn theo quy chế mới của Quỹ Tấm lòng vàng họ Phạm VN tổ chức vào đầu năm 2013. Ban Lễ tân cũng được củng cố và đã làm tốt nhiệm vụ trong Lễ giỗ tổ vừa qua. Đặc biệt, việc duy trì và nâng cấp 2 tờ báo của HĐTQ là Trang tin điện tử và Bản tin nội tộc được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, chủ yêú của HĐTQ. HĐTQ đã cử những người tâm huyết và có năng lực nhất, đầu tư nhiều công sức, trí tuệ làm cho 2 tờ báo không ngừng được cải tiến, nâng cao cả về nội dung và hình thức, tăng số trang, số bài và số lượng phát hành, trở thành công cụ hữu hiệu tập hợp bà con cả nước làm việc họ và là “cơ quan ngôn luận” của Hội đồng họ Phạm VN. Nhiều bà con họ Phạm ở khắp nơi, nhờ đọc 2 tờ báo này mà biết đến hoạt động của Hội đồng họ Phạm VN, từ đó tập hợp nhau lại hình thành tổ chức làm việc họ. Hai tờ báo cũng cung cấp được nhiều thông tin có giá trị về các dòng họ Phạm được nhiều người đọc quan tâm tìm về cội nguồn. Các thông tin về họ Phạm với đất nước đựơc cả những người quan tâm đến lịch sử tìm đọc. Đặc biệt, từ khi thành lập Câu lạc bộ Thơ luật Đường họ Phạm VN ngày 19/01/2012, trên 2 tờ báo có chuyên mục Thơ văn đều đặn làm món ăn tinh thần, làm cho nội dung thêm phong phú, hấp dẫn người đọc. Nhiều người xa gần qua đọc thơ văn mà đến với việc họ.

 II. NHỮNG HOẠT ĐỘNG VIỆC HỌ CHÍNH TRONG NĂM 2013

1. Công tác khuyến học, khuyến tài và hoạt động xã hội được xác định là một trọng tâm hoạt động việc họ năm 2013.

Trên phạm vi cả nước, HĐTQ sẽ tổ chức Lễ Vinh danh nhân tài, trao Giải thưởng khuyến học, học bổng và trợ giúp khó khăn theo Qui chế Quỹ Tấm lòng vàng họ Phạm VN lần thứ 2 vào quí II/ 2013, có tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cụ thể là:

– Vinh danh các nhân tài họ Phạm Việt Nam đã có những cống hiến xuất sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam được cơ quan lãnh đạo cao nhất của Nhà nước Việt Nam phong tặng hoặc các tổ chức của Liên hiệp quốc, các hiệp hội quốc tế, các cơ quan nghiên cứu và đào tạo nổi tiếng thế giới công nhận .

– Trao Giải thưởng cho những học sinh, sinh viên có bố hoặc mẹ là người họ Phạm đạt kết quả học tập và thi cử xuất sắc, đỗ thủ khoa với số điểm rất cao trong các kỳ thi quốc gia hoặc đoạt giải thưởng trong các kỳ thi quốc tế.

– Cấp học bổng cho những học sinh, sinh viên có bố hoặc mẹ là người họ Phạm có tinh thần vượt khó, học giỏi nhưng gia đình đang có khó khăn về kinh tế cần được hỗ trợ về tài chính để động viên khuyến khích họ vượt qua khó khăn nhằm đạt thành tích cao hơn

– Trợ giúp cho những gia đình và cá nhân người họ Phạm có những khó khăn đặc biệt trong cuộc sống, đã được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc được Hội đồng họ Phạm địa phương xác nhận nhằm động viện khích lệ họ phát huy truyền thống dòng họ sớm vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống .

Đây là một hoạt động có ý nghĩa to lớn và có tiếng vang trong xã hội, nâng cao uy tín của Hội đồng họ Phạm VN, đáp ứng tình cảm của đông đảo bà con. Tuy nhiên việc tổ chức đòi hỏi nhiều công phu chuẩn bị trên 2 mặt là lo kinh phí và tìm đối tượng được vinh danh, nhận Giải thưởng, học bổng và tiền trợ giúp. Việc này cần huy động sức mạnh của cả hệ thống Hội đồng họ Phạm từ Toàn quốc đến các địa phương.

Về chuẩn bị kinh phí, HĐTQ đã kêu gọi bà con cả nước, các nhà doanh nghiệp ủng hộ, tài trợ, Ban Tài chính đã tích cực vận động, nhưng kết quả thu về Quĩ Tấm lòng vàng còn rất hạn chế trong khi đòi hỏi chi tiêu rất lớn, thời gian chuẩn bị không còn nhiều. Đề nghị các HĐ họ Phạm các địa phương cần tham gia huy động Quỹ Tấm lòng vàng phục vụ cho hoạt động này. Vừa qua, HĐ họ Phạm tỉnh và thành phố Hoà Bình đã đi tiên phong, tổ chức huy động bà con địa phương đóng góp cho Quỹ TLV. Hội nghị chúng ta nhiệt liệt ghi công Hội đồng và bà con họ Phạm Hoà Bình. Đây là một điển hình đáng quí cần được nhân rộng ra các địa phương khác. Ngay sau Hội nghị này, đề nghị các HĐ họ Phạm các địa phương tích cực vận động bà con, các nhà doanh nghiệp trong địa phương mình ủng hộ, tài trợ cho Quỹ TLV họ Phạm VN để kịp có kinh phí tổ chức Lễ vào đầu quý II/2013.

Về chuẩn bị nhân sự, khó khăn lớn nhất là tìm được địa chỉ và liên hệ mời những đối tượng đạt tiêu chuẩn qui định trong quy chế Quỹ TLV họp Phạm VN đến dự Lễ. Ban Khuyến học, khuyến tài và hoạt động xã hội đã sưu tầm một bản danh sách các đối tượng nhưng chưa đầy đủ, nhất là thiếu địa chỉ liên hệ. Đề nghị các HĐ họ Phạm các địa phương bổ sung, nhất là các đối tượng người địa phương mình, đảm bảo quyền lợi cho cho dòng họ, cho địa phương mình.

Ở các địa phương, công tác khuyến học, khuyến tài và hoạt động xã hội là hoạt động chủ yếu và rộng khắp, có ý nghĩa to lớn đến đông đảo bà con và được chính quyền địa phương hoan nghênh, ủng hộ. Từng HĐ gia tộc cần quan tâm khuyến khích con cháu trong dòng họ của mình, có hình thức động viên thích hợp, đặc biệt là trong các dịp giỗ kỵ tiên tổ, tổ chức tại nhà thờ họ linh thiêng, nhất là nhà thờ các vị tiên tổ có đỗ đạt cao của dòng họ. Các HĐ họ Phạm các cấp trên có quy định phân loại theo thành tích học tập của các cháu để tố chức các buổi Lễ khuyến học qui mô cấp huyện, cấp tỉnh. Giá trị các phần thưởng tuỳ theo khả năng tài chính của mỗi HĐGT hoặc HĐ họ Phạm mỗi địa phương, nhưng quan trọng nhất là cách tổ chức bảo đảm trang nghiêm, linh thiêng, gây ấn tượng đậm nét trong suốt cuộc đời các cháu và tạo phấn khởi, tự hào cho các bậc phụ huynh.

HĐTQ phát hành mẫu giấy Biểu dương thành tích học tập của các cháu và giấy Ghi công các ông bà có nhiều đóng góp công sức và ủng hộ vật chất cho việc họ, giao cho các HĐ họ Phạm các địa phương, các HĐGT xem xét và trao cho các đối tượng xứng đáng

Để đẩy mạnh công việc này, đề nghị các HĐ cần thành lập, củng cố Ban Khuyến học, khuyến tài và hoạt động xã hội để chuyên trách theo dõi thành tích học tập của các cháu, thành tích làm việc họ của mọi người để động viên xứng đáng, theo dõi hoàn cảnh của bà con để có sự hỗ trợ kịp thời.

2. Các hoạt động hướng về cội nguồn luôn là hoạt động thu hút được đông đảo bà con nhiệt tình tham gia.

Ngày giỗ Thượng Thuỷ tổ hàng năm là dịp bà con họ Phạm cả nước về Phạm tổ linh từ dâng hương và gặp gỡ nhau.  Phát huy thành công tổ chức Giỗ tổ năm 2012,  năm 2013 tiếp tục phối hợp với xã Thanh Liệt tổ chức thật trọng thể và chặt chẽ. Các HĐ cần có kế hoạch tổ chức bà con về dự và tranh thủ trao đổi công việc với Thường trực HĐTQ và với các HĐ địa phương bạn. Trong các ngày khác, tuỳ điều kiện, các HĐ địa phương tổ chức cho bà con về Phạm tổ linh từ để tìm hiều cội nguồn, thêm tự hào về dòng họ. Thường trực và Ban Lễ tân HĐTQ cố gắng bố trí đại diện tiếp gà con và trao đổi việc họ. Ở các tỉnh thành miền Nam như Huế, Quảng Nam, Tp Hồ Chí Minh… đã lập đền thờ Phạm Tu làm nơi tập hợp bà con và làm việc họ. Mô hình này nhân rộng ra các địa phương khác thì rất tốt.

Các địa phương cũng cần phát huy giá trị các di tích thờ các vị họ Phạm nổi tiếng tại địa phương mình để làm nơi tập hợp bà con và làm việc họ.Kinh nghiệm của Uông Bí có Đền thờ Phạm Chấu, Bắc Ninh có đền thờ Phạm Thị Ngà, Bắc Giang có đền thờ Phạm Văn Liêu, Hưng Yên có đền thờ Phạm Bạch Hổ, Ninh Bình có đền thờ Phạm Cự Lượng, Hải Phòng có đền thờ Phạm Đình Trọng …đã được các HĐ họ Phạm sử dụng có hiệu quả. Đặc biệt, nếu phát động được phong trào tu bổ tôn tạo các di tích đó, được chính quyền và bà con trăm họ hưởng ứng thì rất có giá trị tập hợp bà con họ Phạm. Các địa phương khác cần học tập các địa phương nói trên, đây là thế mạnh của hoạt động việc họ.

HĐ dòng họ Phạm Đạo Soạn và nhiều HĐGT đẫ chú trọng trùng tu, xây mới Nhà thờ họ rất khang trang, tạo sự phấn khởi, kết nối bà con rất sâu sắc. Năm tới việc này cần được hết sức coi trọng.

Việc sưu tầm, nghiên cứu gia phả, tộc phả, kết nối dòng họ có một số nơi, một số người làm tốt nhưng nhìn chung chưa mạnh. Ông Phạm Ngọc Phô, Phó Ban và ông Phạm Quang Diến, Uỷ viên Ban Tộc phả và kết nối dòng họ thuộc HĐTQ có nhiều công phu nghiên cứu, tìm tòi, đề xuất kết nối và đã được một số dòng họ hưởng ứng. Dòng họ Phạm Sao, Phạm Thị Ngọc Trần ở Thái Bình và Thanh Hoá đã tìm gặp nhau kết nối. Đó là những điểm sáng cần được nhân rộng. Hiện nay có ông Phạm Thúc Hồng ở Hội An rất nhiệt tình nhận dịch gia phả từ Hán Nôm sang tiếng Việt. Đó là một thuận lợi rất lớn. Năm tới, cần củng cố lại ban Tộc phả và Kết nối dòng họ, đầu tư nghiên cứu và giới thiệu một số dòng họ lớn để đông đảo bà con cả nước tìm về cội nguồn.

3. Công tác Thông tin – Tư liệu hiện đã được chú trọng và triển khai tích cực nhưng khối lượng công việc còn rất nhiều. Việc biên soạn, hoàn thiện bộ sách “Họ Phạm trong cộng đồng dân Việt” với trên 1500 trang đòi hỏi lao tâm khổ tứ trong nhiều năm trời, hiện nay mới xong tập 1 khoảng 250 trang, còn 4 tập kia phải làm cật lực , cố gắng hoàn thành trong 2 năm 2013 – 2014, song song với việc lo tiền xuất bản và bán sách thu hồi tiền trả công in. Mặc dù các tác giả làm việc hết mình cống hiến cho việc họ, không nhận nhuận bút, lại còn tự đánh máy chế bản, bỏ nhiều công sức làm các khâu kỹ thuật trong quá trình xuất bản, nhưng việc xin giấy phép và công in thì vẫn đòi hỏi phải có tiền. HĐTQ đã kêu gọi bà con tài trợ và đặt mua sách để bù đắp vào số tiền đó. Rất mong mọi người hưởng ứng. Ngoài ra, nhiều tài liệu khác cũng cần được biên soạn và phát hành. Một số địa phương như Thái Bình, Huế… cũng biên soạn và phát hành tài liệu về các dòng họ. Đó là những cố gắng đáng hoan nghênh và cần nhân rộng.

Trang tin điện tử và Bản tin nội tộc luôn có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng. HĐTQ đã bố trí những người có tâm huyết và năng lực đảm nhận, không ngừng nâng cao chất lượng và số lượng phát hành 2 tờ báo này nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn cả về tin bài và kinh phí. Bản tin vẫn duy trì việc bán để bù đắp chi phí in ấn nhưng giá rẻ để động viên bà con, lại khó khăn, mất mát do chuyển phát bưu điện và nhất là luôn được dùng nhiều làm quà biếu để tuyên truyền phát triển việc họ nên thực chất là lỗ vốn. Rất may là có nhiều người hảo tâm ủng hộ vài chục, vài trăm nghìn, có người tiền triệu, nên vẫn bảo đảm hoạt động. Riêng Trang tin điện tử chi phí cũng nhiều (thuê bao, nâng cấp, mở rộng dung lượng…) nhưng không có nguồn kinh phí, vẫn còn nợ rất nhiều. BBT trang tin điện tử đã cố gắng (năng động) tìm nguồn tài trợ, quảng cáo cho nhiều doanh nhân, doanh nghiệp… nhưng cũng không nhận được tiền ủng hộ. Nhân đây, một lần nữa Hội đồng kêu gọi bà con quan tâm ủng hộ cho Trang tin điện tủ hophamvietnam.org có kinh phí hoạt động. Khâu viết tin, bài cho 2 tờ báo cũng còn hạn chế, chủ yếu do người trong ban biên tập lo, chưa có mạng lưới cộng tác viên rộng rãi. Một số địa phương có hoạt động tốt nhưng chưa chú ý viết bài phản ánh hoạt động đó về Ban Biên tập, hoặc chỉ phản ánh vắn tắt qua điện thoại, qua thư. Các tin bài khác như vấn tổ tìm tông, giới thiệu dòng họ… lại càng ít. Số lượng người đọc trang tin điện tử vẫn còn ít, mặc dù nội dung phong phú và kịp thời hơn nhiều so với Bản tin, nhưng do tâm lý ngại “điện tử” hoặc khả năng tiếp cận còn hạn chế nên phần đông bà con vẫn chỉ quen đọc Bản tin. Đề nghị các HĐ địa phương cử ra một số người có trách nhiệm viết bài phản ánh hoạt động của địa phương mình gửi về BBT trang tin điện tử và Bản tin nội tộc. Tin bài và ảnh phải được gửi qua e-mail để nhanh chóng, chính xác và không mất thời gian đánh máy, chụp lại. Mỗi HĐ ít nhất phải có một vài người sử dụng e- mai còn để nhận các văn bản, chủ trương của HĐTQ và gửi báo cáo của địa phương. Nề nếp báo cáo lâu nay có một số nơi làm tốt nhưng cũng có nhiều nơi không duy trì đều nên có rất nhiều hoạt động tốt của địa phương mà HĐTQ toàn quốc không biết. Tình trạng bưu điện hiện nay rất yếu kém, chúng ta cần đẩy mạnh việc sử dụng e-mail (và khi cần cả điện thoại) mới bảo đảm việc họ thông suốt và khịp thời được.

Một số HĐ đia phương đã thiết lập trang tin điện tử của địa phương, thậm chí nhiều dòng họ còn tự phát có các trang web, blog riêng. Một số HĐ địa phương đã biên soạn và phát hành một số ấn phẩm phản ánh hoạt động việc họ của mình. Đó là nhừng điển hình tiên tiến rất đáng hoan nghênh, nhưng việc duy trì các tờ báo đó rất khó khăn. Nếu tập trung nguồn lực vào 2 tờ báo của HĐTQ sẽ hiệu quả hơn.

4. Phát triển đi đôi với củng cố tổ chức làm việc họ là yêu cầu thường xuyên. Năm qua đã thành lập mới và củng cố nhiều HĐ, nhiều HĐ phát triển rất vững chắc, liên tục mở rộng hoạt động nhưng cũng có những HĐ “trống rong cờ mở” ngày thành lập sau đó không hoạt động. Chúng ta có thuận lợi là mô hình tổ chức theo 5 cấp nên các HĐ có chỗ dựa vào nhau để hoạt động tốt hơn, từ một số HĐ vững mạnh phát triển sang các HĐ khác. Kinh phí hoạt động của các HĐ luôn là khâu khó khăn. Các HĐGT, HĐ cấp phường, xã có cơ sở quần chúng vững chắc thì có khả năng huy động kinh phí. Các HĐ cấp huyện, tỉnh và nhất là HĐTQ càng khó khăn hơn. Trong khi tìm các nguồn khác, chúng ta vẫn phải dựa vào đóng góp của các Uỷ viên HĐ. Đúng là rất mâu thuẫn, các Uỷ viên HĐ đã bỏ bao tâm huyết, thời gian, công sức cho việc họ, lại còn tốn tiền đóng góp. Nhưng thực tế là vậy, bất cứ hội đoàn nào cũng phải đề ra lệ phí đóng góp của các thành viên. Một khó khăn nữa là nơi ở phân tán, không phải lúc nào cũng có điều kiện đóng lệ phí. Chúng ta cần tận dụng các cuộc gặp mặt, hội họp để đóng lệ phí cho Ban tài chính hoặc từng nhóm góp nhau lại để 1 người thay mặt gửi đến Ban Tài chính. Mong rằng các vị Uỷ viên HĐ thống nhất làm tốt việc này.

Câu lạc bộ Doanh nhân ở toàn quốc và một số địa phương đã được thành lập nhưng hoạt động rất khó khăn, không những không giúp cho các doanh nghiệp mà cũng không hỗ trợ được gì cho các HĐ làm việc họ. Việc này còn phải cố gắng rất nhiều để tìm ra hình thức hoạt động có hiệu quả.

Câu lạc bộ Thơ luật Đường họ Phạm VN mới thành lập đã phát triển nhanh và hoạt động rất sôi nổi, tập hợp được nhiều người ở khắp Bắc, Trung, Nam, sáng tác hàng trăm bài thơ đăng trên trang tin điện tử và bản tin nội tộc, góp phần tăng thêm nội dung và sức hấp dẫn của 2 tờ báo và đã xuất bản tập “300 bài thơ luật Đường họ Phạm” phát hành rộng rãi. Đây là một hoạt động có tác dụng tập hợp bà con, quảng bá tốt cho hoạt động của HĐ họ Phạm VN, thu hút thêm nhiều người cả trong ngoài nước biết và tham gia việc họ, cần được phát triển.

Câu lạc bộ Tuổi trẻ họ Phạm đã hoạt động tốt ở tp. Hồ Chí Mimh, tổ chức được một số phong trào sôi nổi rất cần được nhân rộng. Ở Hà Nội, sau Lễ vinh danh nhân tài và ra mắt Quỹ Tấm lòng vành họ Phạm VN, nhiều cháu đã biết đến và hăng hái tham gia việc họ. Trong thời gian tới, HĐTQ  cố gắng tập hợp một số nòng cốt trẻ tuổi để từng bước hình thành CLB Tuổi trẻ họ Phạm VN.

Trên đây là một số công việc lớn cần làm trong năm 2013. Phát huy kết quả tốt đẹp của năm 2012, nhất định chúng ta sẽ thực hiện tốt các công việc đề ra. Mong rằng ngay sau Hội nghị này, chúng ta sẽ đẩy mạnh hoạt động việc họ lên một tầm cao mới.

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆTNAM

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here