THÔNG BÁO CỦA BAN TÀI CHÍNH – HĐTQHPVN ( Hà nội 18/ 11/2012)

0
720

Ngày 18/11/2012 tại Hà nội, Ban Tài chính của Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt nam (HĐTQHPVN) đã họp thường kỳ tại Hà Nội, nhằm kiểm điểm đánh giá công việc trong thời gian qua và quyết định một số chủ trương trong thời gian tới.Ts. Phạm Vũ Câu, Phó Chủ tịch HĐTQHPVN, kiêm Trưởng Ban Tài chính chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp này Ban Tài chính đã thống nhất về một số chủ trương và nội dung hoạt động việc họ như sau:

  1. 1.    Về xuất bản Tập I- Bộ sách “Họ Phạm trong cộng đồng dân Việt”

Kế hoạch in xong trước cuối tháng 12/2012, phát hành vào dịp kỳ họp

HĐHPTQ tại Hải phòng. Yêu cầu:

     + Ban tài chính chịu trách nhiệm xuất tiền để kịp in sách Tập I.

+ Ban Thông tin- tư liệu lo in ấn và bán sách, hạch toán thu chi công khai…định kỳ trả vốn in sách và trích lợi nhuận chuyển góp vào Quĩ.

+ Thực hiện cơ chế các HĐHP địa phương, Hội đồng gia tộc và cá nhân có nhu cầu đăng ký số lượng mua sách và nộp tiền mua sách cho Ban tài chính trước ngày 15/12/2012 (tạm tính 50.000 đ/cuốn) . Sau khi sách đã in xong Ban Thông tin- tư liệu trực tiếp thu tiền bán sách.

+ Để có đủ tiền chuẩn bị cho in 04 Tập sách tiếp theo,Các thành viên HĐTQHPVN, Ban tài chính và các Hội đồng họ Phạm các địa phương có trách nhiệm và tự giác chủ động tham gia vận động tài trợ in sách theo tinh thần và nội dung đã được công bố “Thư ngỏ của HĐTQHPVN” v/v vận động tài trợ và đăng ký mua Bộ sách này trên các trang thông tin của họ phạm toàn quốc, các địa phương. Kịp thời vinh danh trao “Bằng tấm lòng vàng” và đăng tin tên, địa chỉ của bà con họ phạm đã và sẽ ủng hộ tài trợ cho chủ trương này.

+ Tính đến nay đã có 03 vị đã tài trợ in sách là:

– Ông Phạm văn Chanh: 2.000.000 đ

– Ông Phạm văn Hạt  :  1.000.000 đ

– Ông Phạm thanh Bình : 1.000.000 đ

Xem tin vinh danh các vị có tên trên tại các trang thông tin điện tử của HPVN.

2.Về việc đóng lệ phí ủy viên Hội đồng:

Để thu được lệ phí đóng góp từ các Ủy viên hội đồng, đóng góp vào Quĩ

hoạt động của HĐTQHPVN, trước hết các Ủy viên hội đồng cần có trách nhiệm và tự giác thực hiện khi có cơ hội dự họp , gặp gỡ trực tiếp thủ quĩ của quĩ, hoặc nhờ chuyển qua các thành viên Ban Tài chính.

Đối với các Ủy viên hội đồng ở xa Hà nội và ít khi dự họp thì gửi qua Chủ tịch HĐHP địa phương hoặc gửi cho thành viên Ban Tài chính để chuyển nộp cho Thủ quĩ.

Nhân dịp về dự họp hội nghị (TW 3) HĐTQHPVN tại Hải phòng vào ngày 29/12/2012, Thủ quĩ Quĩ sẽ thu nhận lệ phí năm 2012 ( của những người chưa đóng) và lệ phí năm 2013.

Những dịp dự các hội nghị hoặc tổ chức sự kiện của dòng họ…có cơ hội tiếp cận bà con dòng họ thì Ban tài chính chủ động và tích cực vận động tận thu trong những dịp này.

      3. Đối với Quĩ tu bổ Đình thờ Thượng Thủy tổ.

Tiếp tục nhận tiền công đức của các tổ chức,cá nhân, doanh nhân… trong dòng họ:

+ Những người không có điều kiện trực tiếp đến dâng hương và góp công đức tại Đình và muốn góp vào Quĩ của Dòng họ để thông qua Quĩ công đức cho trùng tu, tôn tạo Đình thờ Thương Thủy Tổ , có thể chuyển tiền vào Tài khoản của Quĩ , hoặc gửi qua Chủ tịch HĐHP địa phương hoặc gửi cho thành viên Ban Tài chính để chuyển nộp cho Thủ quĩ.

+ Việc tiếp nhận trực tiếp số tiền công đức này sẽ thực hiện trong các buổi hội họp do Hội đồng họ Phạm các cấp tổ chức ( không nhận tiền tại Đình Ngoại trong ngày giỗ tổ do Xã Thanh Liệt tổ chức, để hôm đó mọi người công đức trực tiếp cho Ban Quản lý Đình thu nhận).

  1. Đối với Quĩ Tấm lòng vàng HPVN.

Để có kinh phí tổ chức và khen thưởng trong dịp tổ chức vinh danh nhân

tài, khuyên học khuyến tài do HĐTQHPVN sẽ tổ chức vào Quí I/2013 tại Văn miếu Quốc Tử Giám Hà nội, yêu cầu các HĐHP các cấp, Các HĐGT và các thành viên dòng họ cùng khẩn trương chung tay vận động tài trợ cho Quĩ TLV:

+ Tiếp tục gửi “Thư kêu gọi của HĐTQHPVN” v/v huy động dòng họ đóng góp vào quĩ TLV ;  tổ chức truyên truyền vận động rộng rãi , công bố danh sách công khai,  biểu dương khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân hảo tâm tài trợ đóng góp từ vài trăm nghìn VNĐ trở lên…trên các phương tiện thông tin (trên mục “Những Tấm lòng vàng” của trang tin điện tử “hophamvietnam.org”, trên Bản tin nội tộc của HĐHPVN); các trang tin điện tử “ hophamhanoi.com”, “ hophamtphcm.org”.

+ Các HĐHP địa phương tích cực hơn nữa trong việc triển khai tuyên truyền vận động đến các Hội đồng gia tộc và các cá nhân dòng họ hảo tâm đóng góp tài trợ cho các Quĩ; viết bài đưa tin kịp thời biểu dương khen thưởng. HĐHP địa phương thay mặt HĐTQHPVN và Quĩ Hoạt động và Quĩ TLV HPVN trao tặng kịp thời Giấy chứng nhận TLV cho các tổ chức và cá nhân tại địa phương mình. Ban Tài chính sẽ chuyển trực tiếp, hoặc qua bưu điện cho HĐHP địa phương các văn bản của HĐTQHPVN, của Ban Tài chính và Giấy chứng nhận TLV để Các HĐHP địa phương vận động kịp thời, hiệu quả.

+ Câu lạc bộ Doanh nhân HPVN triển khai tuyên truyền vận động đến các

thành viên CLB đóng góp tài trợ cho các Quĩ. Đây là nguồn vốn huy động hy vọng chủ yếu cho Quĩ TLV. Ban Chủ nhiệm CLB thay mặt HĐTQHPVN và Quĩ TLV HPVN trao tặng kịp thời Giấy chứng nhận TLV cho các Doanh nghiệp và Doanh nhân.

+ Tất cả các thành viên trong HĐTQHPVN đều phải có trách nhiệm chung tay

tuyên truyền vận động tài trợ đóng góp cho Quĩ TLV HPVN. Cố gắng phấn đấu đạt chỉ tiêu mỗi thành viên trong HĐTQHPVN vận động được ít nhất là 01tr.đ  của người hảo tâm( tổ chức hoặc cá nhân) đóng góp cho các Quĩ này.

+ Các thành viên trong Ban tài chính của HĐTQHPVN phụ trách các khu vực,

tỉnh, thành phố chủ động trong việc triển khai tuyên truyền vận động đến các tổ chức và cá nhân hảo tâm trên địa phương mình; có thể trực tiếp nhận tiền từ nhà hảo tâm và chuyển Giấy chứng nhận có tấm lòng vàng hoặc Bằng vinh danh TLV của HĐTQHPVN.

+ Ban tài chính tranh thủ các cơ hội tham dự các cuộc họp mặt bà con  họ Phạm do các địa phương tổ chức, kết phối hợp với HĐHP địa phương vận động bà con khi đến tham dự cuộc họp mặt đóng góp tài trợ các Quĩ của HĐTQ HPVN.

5.   NHững việc trọng tâm cần tiến hành ngay

1- Ban Tài chính (Tiểu ban quản lý Quĩ) chuẩn bị các văn bản, giấy chứng nhận TLV(lưu không) gửi cho các HĐHP địa phương có yêu cầu, để vận động và tiếp nhận các nhà hảo tâm đóng góp vào các loại Quĩ của HĐTQ Họ Phạm VN. Đồng thời chuẩn bị phương án và điều kiện ( các văn bản, giấy chứng nhận TLV,…) để tiếp nhận TLV của bà con trong các cuộc gặp mặt họ pham địa phương, phân công trong trong tháng 12/2012 là:

+  Tại Thái Bình (02/12/2012): Ông Nguyễn Thượng Hiền (Chủ trì) cùng các (ông/ bà) Phạm Kim Ngân, Phạm thị Hải Yến, Phạm Văn Tùng.

+  Tại Hải phòng (29/12/2012) : Luật sư Phạm Thanh Bình ( chủ trì) cùng các (ông/bà) Nguyễn Thượng Hiền, Phạm Kim Ngân, Phạm thị Hải Yến, Phạm Văn Tùng

2- Ngay sau cuộc họp này triển khai đồng bộ các chủ trương biện pháp huy động cho các Quĩ. Các thành viên HĐTQHPVN, Ban tài chính và các HĐHP địa phương theo nhiệm vụ được phân công, triển khai thực hiện và thường xuyên liên lạc kết nối thông tin kịp thời với Ban tài chính.

3- Cuối tháng 01/2013 sơ kết tình hình và bàn chuẩn bị  kinh phí cho tổ chức đợt Vinh danh nhân tài và khuyến học khuyến tài tại Văn Miếu Quốc Tử Giám trong Quí I/ 2013.

 

 

                                          T/M BAN TÀI CHÍNH

                                                    Trưởng Ban

 

                                                       ( Đã ký )

                                                  Ts. Phạm Vũ Câu

                                                      

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here