HĐHP TP Hà Nội tới dâng hương tại Phạm tổ linh từ

0
2507
Sáng thứ hai, ngày mười một tết năm Mâu Tuất, (26/2/2018) Hội đồng Họ Phạm Thành phố Hà Nội đến dâng hương tại Đền thờ Thượng Thủy tổ Đô Hồ Phạm Tu tại xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội.

Leave a Reply