CÁC BAN CHUYÊN TRÁCH CỦA BLL HỌ PHẠM HÀ NỘI

0
138

Chủ tịch: TS. Phạm Vũ Câu

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Phạm Quang Nhuệ

Các ban chuyên trách:

1. Ban Thông tin, Kết nối dòng họ

– Trưởng ban: PhạmQuangNhuệ

– Phó ban: Phạm Hoan, PhạmTuấn Khanh

– Ủy viên: Phạm Văn Lưu, Phạm thị Nhật,  Phạm Đức Hòa, Phạm Văn Chiếm, Phạm Ngọc Can, Phạm Quốc Tuấn, Phạm văn Sơn

2. Ban Tài chính

– Trưởng ban: TS. Phạm Vũ Câu

– Phó ban: Phạm Kim Ngân, PhạmTuấnKhanh

– Ủy viên: Phạm Thị Mậu, Phạm Thị Lợi, Phạm Mai Anh, Phạm Thị Hải Yến, Phạm Văn Lĩnh

3. Ban Khuyến học, Khuyến tài

– Trưởng ban: PGS. TS. Phạm Hồng Anh

– Phó ban: Phạm Văn Tùng, Phạm Quốc Tuấn

– Ủy viên: Phạm Văn Lưu, Phạm Xuân Tiên, Phạm Thị Nhật, Phạm Tiến Lượng, Phạm Văn Chiếm, Phạm Quốc Tuấn

4. Ban Lễ tân

– Trưởng ban: Phạm Quang Đạt

– Phó ban: Phạm Hải Yến, Phạm Văn Sơn, Phạm Tuấn Khanh

– Ủy viên: Phạm Văn Huân, Phạm Đức Hòa, Phạm Hữu Chính, Phạm Thị Nhật, Phạm Kim Ngân.

5. Ban biên tập trang web

– Trưởng ban: Phạm Quang Nhuệ

– Phó ban: Phạm Quốc Tuấn

– Ủy viên: Phạm Văn Chiếm, Phạm Văn Tùng, Phạm Quang Trung, Phạm Quang Khoát, Phạm Thế Tuyên

6. Ban thư ký

– Trưởng ban: Phạm Quang Nhuệ

– Phó ban: Phạm Quốc Tuấn, Phạm Văn Tùng

– Ủy viên: Phạm Văn Chiếm, Phạm Quang Trung, Phạm Vũ Đông

Leave a Reply