Tự hào dòng họ

THÔNG BÁO Kết quả phiên họp thường trực ngày 4/6/2017

­HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM THÀNH PHỐ  HÀ NỘI Địa chỉ: Số 35 Trần Hữu Tước, Nam Đồng, Đống...

Kết nối - Cội nguồn

Lễ Giỗ Tổ chi họ Phạm xóm Lẻ, thôn Đỗ Xá,...

Hàng năm, cứ vào ngày 20/7 âm lịch, chi họ Phạm xóm Lẻ, thôn Đỗ Xá, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh...

Văn hóa - Xã hội

CÂU LẠC BỘ QUẦN VỢT HỌ PHẠM THỦ ĐÔ HỌP TRIỂN...

Ngày 16/6/2017 Ban Chủ nhiệm Clb quần vợt Họ Phạm Thủ Đô - Hà - Nội họp triển khai kế hoạch tổ chức giải...